Artykuły

OFE gorsze niż lokaty

"Jedynie 22 proc. w prawie 10 lat, taką stopa zwrotu na koniec pierwszego kwartału 2009 roku może się pochwalić najlepszy OFE. Wszystkiemu winna giełda i prowizje", ocenia Money.pl

 

OFE gorsze od ZUS i lokat

Według obliczeń Money.pl najlepszym obecnie funduszem jest OFE Generali. Gdyby od stycznia 2000 do końca marca 2009 roku przekazywać regularnie do tego funduszy 100 zł, po 111 miesiącach, wartość środków gromadzonych na przyszłą emeryturę wyniosłaby ponad 13.540 złotych. Daje to stopę zwrotu na poziomie nieco ponad 22 procent. Ponad 20 – procentowy zwrot z kapitału (21,26 proc.) w prawie 10 lat oszczędzania zapewnił jeszcze tylko OFE Allianz.

Tymczasem oszczędzając czysto hipotetycznie w ten sam sposób na lokacie oprocentowanej np. 5 proc. w skali roku, stopa zwrotu wyniosłaby 27,3 procent.

 

Wyniki osiągnięte przez OFE od 1 stycznia 2000 r. do 31 marca 2009 r. są gorsze od tych zanotowanych na koniec 2008 roku. Choć podobnie, jak teraz najlepszym funduszem również okazał się OFE Generali, to wtedy jego skumulowana stopa zwrotu od początku 2000 roku wyniosła prawie 29 procent. Co więcej pomimo niższej o 300 zł kwoty przekazanych składek, wartość zgromadzonych środków była wyższa od tej na koniec marca 2009 roku i wyniosła prawie 13.893 złotych.

Jeszcze gorzej wyniki OFE na koniec pierwszego kwartału 2009 roku wypadają w porównaniu z wcześniejszymi latami. Na koniec 2007 roku skumulowana stopa zwrotu od początku 2000 roku tylko w przypadku najgorszego OFE Pocztylion wyniosła prawie 50 procent. Najlepszy wtedy OFE Polsat osiągnął stopę zwrotu na poziomie ponad 59 procent. Rok wcześniej ten sam fundusz wypracował jeszcze lepszy wynik – prawie 64 procent w 7 lat.

Skutkiem znacznego spadku efektywności inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych  jest to, iż po raz pierwszy w 2008 roku stopa zwrotu wszystkich OFE była niższa od stopy waloryzacji składek gromadzonych w ZUS. Na koniec 2008 roku wyniosła ona prawie 40 proc., przy niecałych 29 proc. w przypadku najlepszego OFE.

Giełda temu winna

Główną przyczyną tak znacznego pogorszenia się wyników OFE jest kiepska sytuacja na GPW. Już na koniec 2008 roku w następstwie spadków na giełdzie (indeks największych spółek WIG 20 stracił w ciągu 12 miesięcy ponad 40 proc., a niektóre spółki nawet 95 procent). Po raz pierwszy w historii na koniec roku wartość jednostek wszystkich OFE była niższa, niż na początku roku. W przypadku najlepszego OFE Allianz zmalała w rok o 12 procent. Najbardziej, bo aż o ponad 17 proc., skurczyła się natomiast wycena OFE Polsat.

W pierwszym kwartale 2009 roku WIG 20 stracił ponad 19 proc. i kontynuowana była zła passa Otwartych Funduszy Emerytalnych. Najmniej – niecały procent – stracili członkowie OFE Polsat, a w najgorszej sytuacji byli ci, którzy na swoją przyszłą emeryturę okładają w OFE PZU Złota Jesień (- 5 prco.) oraz Commercial Union (-4,84 procent).

Prowizje też dołują OFE

Na słabe wyniki OFE wpływ mają nie tylko spadki na GPW, ale także prowizje pobierane przez OFE. Fundusze za zarządzanie aktywami mogą pobierać bowiem do 7 proc. przekazywanej im przez ZUS składki. I prawie wszystkie od początku działalności korzystają z tej możliwości. Jedynie OFE Allianz do 2005 roku naliczał 5, a obecnie 4 procent.

 

Tak więc w rzeczywistości fundusze nie inwestują 100 proc. przekazanej im przez ZUS składki, ale nawet mniej niż 93 proc. (jeszcze ZUS pobiera za transfer do OFE 0,8 proc. przekazanych środków).

Jak wynika z symulacji przeprowadzonej przez Money.pl, gdyby OFE nie pobierały prowizji za zarządzanie, skumulowana stopa zwrotu od początku 2000 roku do końca marca 2009 roku wyniosłaby – w przypadku najlepszego OFE Generali – nie 22, ale ponad 31 procent. Podobny wzrost efektywności inwestycyjnej o około 9 proc. zanotowałyby także pozostałe fundusze. Tylko w przypadku OFE Allianz niepobieranie prowizji zwiększyłoby stopę zwrotu o niecałe 6 procent.

źródło: Money.pl

Cały materiał

Więcej na ten temat:

Gra o 100 mld zł

W 3 lata O FE straciły realnie kilkanaście procent wpłaconego przez ubezpieczonych kapitału

Korporacje rządzą wspólnotą

Zyski PTE zagrażają systemowi emerytalnemuMocny komentarz w sprawie OFE

57 mld zł ma mniej trafić do PTE

Najlepsze cyngle w mediach atakują PSL

Atak "Dziennika" na Waldemara Pawlaka

Komentarz Bronisława Wildsteina

Fatalne rezultaty reformy emerytalnej – przedruk w Wirtualnej Polsce

Fatalne rezultaty reformy emerytalnei – przedruk w Interii

Raport IBS na www.gazetafinansowa.pl

Rząd ugiął się pod presją lobby PTE

Odezwało się lobby broniące interesów PTE

OFE zabrały nam co dziesiątą złotówkę – tekst z "Gazety Prawnej"

Fatalne rezultaty reformy emerytalnej

Mniej dla przyszłych emerytów

Opłaty mają być obnizone z 7 do 3,5 proc.

Jak media oszukują ludzi w sprawie OFE

Związkowcy: ściąć prowizje OFE

OFE  straciły wszystko, co zarobiły

Składki wpłacone do PTE realnie straciły na wartości – jako pierwszy w Polsce w październiku 2008 r. Jerzy Krajewski policzył w tym artykule wysokość opłat pobranych przez PTE przez 10 lat.

Politycy są inteligentni, a ludność głupia

Grozi nam katastrofa finansowa

Nie zdajemy sobie sprawy z powagi sytuacji

Kupujcie dolary i euro

Kiedy zbankrutuje nasze państwo?

Plan antykryzysowy dla Polski

Instytucje wspierające FOR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *