Łódzkie

Prezentacja ILB na Konferencji Lokalnego Biznesu Województwa Łódzkiego

ImagePrzedstawiamy tekst prezentacji Instytutu Lokalnego Biznesu na Konferencję Lokalnego Biznesu Województwa Łódzkiego 7 maja 2009 r. Promowane są w niej dynamiczne firmy, banki, gminy i miasta.

W konferencji mają wziąć udział m.in. Prezydent Miasta Kutno Zbigniew Burzyński oraz Wiceprezydent Miasta  Radomska Robert Zakrzewski.
 

 

Konferencja Lokalnego Biznesu Województwa Łódzkiego

Łódź,  7 maja  2009 r.

Patroni honorowi Konferencji Lokalnego Biznesu Województwa Łódzkiego

Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur

Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak

 

Patroni Konferencji Lokalnego Biznesu

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług

www.kupiec.org.pl

Krajowa Rada Spółdzielcza

www.krs.com.pl

Konfederacja Przemysłowo-Handlowa
www.kph.pl

Związek Rzemiosła Polskiego

www.zrp.pl

 

Partnerzy Konferencji

Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit

www.infocredit.pl

Krajowy Rejestr Długów

            
www.krd.pl 

SIMPLE Sp. z o.o.

www.simplesoftware.pl 

 

Misja Instytutu Lokalnego Biznesu

Misją Instytutu Lokalnego Biznesu jest wspieranie rozwoju polskich firm, banków, instytucji finansowych, gmin i miast oraz przekonywanie ich do tego, by same siebie nawzajem wspierały

Swoją aktywność ILB  prowadzi głównie w zakresie  marketingu, public relations i szkoleń.

 

 Projekty Instytutu Lokalnego Biznesu

            Magazyn Przedsiębiorców  „Europejska Firma””
Serwis internetowy www.ilb.edu.pl
Konkurs Gepardy Biznesu
Konkurs Bank Przyjazny Biznesowi
Konkurs  Gmina Przyjazna Biznesowi
Konferencje Lokalnego Biznesu

 

 Przyczyny globalnego kryzysu gospodarczego

1. Załamanie realnej gospodarki w USA.
2. Załamanie systemu finansowego USA.
3. Globalizacja rynku finansowego.
USA wytwarzają ponad 20 proc. światowego PKB.

Załamanie realnej gospodarki w USA

1. Zniszczenie lokalnego biznesu przez sieci hipermarketów.
2. Utrata miejsc pracy w wyniku rozwoju technologii.
3. Ucieczka miejsc pracy do krajów niskokosztowych.
4. Spadek realnych dochodów klas niższej i średniej.
5. Wzrost bezrobocia.
6. Obniżenie wydatków –  spadek sprzedaży domów i aut.

 Załamanie systemu finansowego USA

1. Nadmierne obniżki stóp procentowych, by pobudzić popyt.
2. Poluzowanie wymagań wobec kredytobiorców
przy kredytach hipotecznych i kartach kredytowych.
3.  Obywatele i państwo w pułapkach zadłużeniowych.
4.  Wirtualny kapitał z derywatów.
5.  Upadek największej w historii piramidy finansowej.

Globalizacja rynku finansowego

1. Deregulacja rynków finansowych.
2.  Brak nadzoru nad rynkami finansowymi.
3.  Globalne kasyno zamiast rynku.
4.  Na krachu w USA traci cały świat.
5.  Kryzys uderzył również w Polskę.

 

Rady dla parlamentu:

1.  Czasowe ustawowe hamowanie ekspansji sieci  hipermarketów.
2.  Zakaz pracy w handlu we wszystkie niedziele i święta.
3.  Utworzenie państwowego PTE przy ZUS.
4. Przemyśleć projekt prywatyzacji służby zdrowia.

 Rady dla rządu


1.  Ograniczać wydatki budżetowe.
2. Na 5 lat wyhamować budowę sieci autostrad.
3. Wstrzymać prywatyzację energetyki, PKO BP,  BGŻ i BOŚ.
4. Zerwać negocjacje z Eureko w sprawie PZU.
5. Odwlec  przynajmniej na kilka lat wprowadzenie euro w Polsce.

Rady dla Komisji Nadzoru Finansowego

1. Rekomendacja, by po spłaceniu rat kredytów i stałych obciążeń gospodarstwa domowego zostało w nim 700 zł netto miesięcznie na osobę.
2. Zakaz wydawania kart kredytowych członkom rodzin, które mają dochody niższe niż 2 tys. zł netto na osobę.
3. Uregulowanie obrotu opcjami walutowymi.

 Rady dla samorządów

1. Wspierać lokalny biznes
2. Korzystać z usług banków spółdzielczych.
3. Wspierać inne spółdzielnie.
4.  Opóźniać wydawanie pozwoleń na budowę dużych sklepów, szczególnie zagranicznych.

Dzieło przedsiębiorców i inteligencji

Banki spółdzielcze powstały jako oddolne, obywatelskie inicjatywy samopomocowe przedsiębiorców i inteligencji.

Najstarszy Bank Spółdzielczy w Brodnicy został złożony w 1862 r. przez sędziego Mieczysława Łyskowskiego  oraz 34 rzemieślników i 3 przedstawicieli inteligencji.

Ks. Piotr Wawrzyniak i ks. Augustyn Szamarzewski zakładali banki spółdzielcze w Wielkopolsce, pierwszy w 1877 w Śremie.

Franciszek Stefczyk, nauczyciel historii, zakładał wiejskie kasy spółdzielcze w Małopolsce, pierwszą w 1889 r. w Czernichowie.

150 lat w służbie lokalnym społecznościom

Banki spółdzielcze powstały jako samoobrona przeciw lichwie, szybko znalazły się w  opozycji do rynku kapitałowego.

W II Rzeczpospolitej spółdzielnie finansowe działały jako kasy oszczędnościowo – kredytowe, głównie na wsi.

W PRL banki spółdzielcze  były wspierane przez państwo, które jednak często ograniczało ich samodzielność. Obsługiwały przede wszystkim rolników i rzemiosło. Od 1975 r. ich centralą był BGŻ.

W III Rzeczpospolitej banki spółdzielcze dostosowały się do gospodarki rynkowej, usamodzielniły, nastąpiła ich konsolidacja i ekspansja, także w wielkich miastach.

8 milionów klientów 

31 grudnia 2008 r.  w  Polsce działało 579 banków spółdzielczych zrzeszonych w trzech zrzeszeniach.

Mają ponad 4000 placówek – to największa sieć w naszym kraju.

Dysponują drugą co do wielkości siecią bankomatów –  2,5 tys. urządzeń.

W końcu 2008 r. miały 8 mln klientów, prowadziły 3 mln kont osobistych i milion kont dla firm oraz wydały milion kart płatniczych.

Aktywa banków spółdzielczych 31 grudnia 2008 r. wynosiły 56,5  mld zł. Miały ponad 10 miliardów złotych więcej depozytów niż udzieliły kredytów.

Dlaczego warto skorzystać z usług BS

Oferta produktowa dużych banków spółdzielczych jest równie bogata jak oferta banków komercyjnych.

Są przyjazne i elastyczne. Nie zostawiają klienta, gdy wpadnie w kłopoty.

Ponad 200 banków spółdzielczych sprzedaje polisy ubezpieczeniowe.

Ponad 80 banków spółdzielczych oferuje leasing.

To banki z polskim kapitałem, nie wywożą zysków za granicę.

Banki spółdzielcze województwa łódzkiego 

W województwie łódzkim działa 36 banków spółdzielczych. 16 należy do Zrzeszenia MR Banku, 11 do Spółdzielczej Grupy Bankowej, a 9  do Zrzeszenia BPS.

1. Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
2. Bank Spółdzielczy w Radomsku 
3. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
4.  Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu 
5. Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
6. Bank Spółdzielczy w Poddębicach
7. Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim
8. Bank Spółdzielczy "PA-CO BANK" w Pabianicach
9.  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim  
10. Bank Spółdzielczy w Andrespolu

Cele Konkursu Gepardy Biznesu

1. Wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się firm według wzrostu ich wartości rynkowej.

2. Promowanie najdynamiczniej rozwijających się firm.

3. Promowanie członków Klubu Gepardów Biznesu.
4. Promowanie możliwości, jakie daje giełda i rynek kapitałowy.
5. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.

Metodologia Konkursu Gepardy Biznesu

Metodologia wykorzystywana w Konkursie Gepardy Biznesu pokazuje, ile warta byłaby firma, gdyby jej akcje notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto), C/WK (cena do wartości księgowej) i C/PG (cena do przepływów gotówkowych) dla giełdowych branż z ostatnich dni roboczych marca. Wartość rynkowa firmy czy banku jest średnią z trzech wycen, osiągniętych z wykorzystaniem tych trzech wskaźników.

Wyceniliśmy wartość rynkową 10 tysięcy firm

W pierwszej edycji Konkursu Gepardy Biznesu  w 2006 r.  Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit przeanalizowała wyniki finansowe 7,5 tys. firm z całej Polski. 

Finałem był Bal Gepardów Biznesu w Warszawie 9 czerwca 2006 r.

W  trzeciej edycji w 2009 r. InfoCredit  policzy wartość rynkową kilkunastu tysięcy przedsiębiorstw. Przeanalizował już wyniki finansowe  843 firm z województwa łódzkiego.
 
Finał odbędzie się na Ogólnopolskiej Konferencji Lokalnego Biznesu w Warszawie w listopadzie 2009 r.

Misja Klubu Gepardów Biznesu

Misją Klubu Gepardów Biznesu jest wspieranie rozwoju polskich firm, banków, instytucji finansowych, gmin i miast oraz przekonywanie ich do tego, by same siebie nawzajem wspierały.
Członkiem Klubu Gepardów Biznesu może zostać przedsiębiorca lub menedżer podmiotu gospodarczego sklasyfikowanego w Konkursie Gepardy Biznesu, jeżeli wartość rynkowa tego podmiotu wzrosła o minimum 20 proc. w ciągu 2 lat, oraz ten podmiot gospodarczy.

 

Członkowie Klubu Gepardów Biznesu

5 maja  2009 r. Klubu Gepardów Biznesu liczył 530 członków:  firm, banków spółdzielczych i ich menedżerów. W województwie łódzkim ma 20 członków.

1. Barbara Stańczyk, Prezes Zarządu SCORPIO Sp. z o.o. w Łodzi  (www.scorpio.com.pl),
2. Wojciech Błaszczak, Prezes Zarządu Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. w Strzelcach, 
3. Marian Fita, Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie,
4. Andrzej Jan Janiszewski, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy Fabryki Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź SA w Łodzi (www.polmo-lodz.com.pl),
5. Jerzy Piasecki, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Transportu i Sprzętu Budowlanego SA w Łodzi  (www.ptisbsa.pl),
6. Andrzej Mataliński, Współwłaściciel Wimat Wiechno & Matalińscy Sp. J. (www.wimat.com.pl),
7. Witold Morawski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej (www.bsbr.pl),  
8. Wiesław Rosa, Prezes Zarządu  Zakładów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych TERPLAST  Sp. z o.o. w Sieradzu (www.terplast.com.pl),
9. Krzysztof Skruczaj, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego w Łodzi,
10. Aleksander Łychin, Prezes Proxima NTR Sp. z o.o. w Bełchatowie (www.ntr.com.pl).

 

Korzyści z członkostwa w  Klubie Gepardów Biznesu

Promocja w serwisie www.gepardybiznesu.pl, magazynie „Europejska Firma” oraz na Konferencjach Gepardów Biznesu.
 
Karta członkowska uprawniająca do rabatów w Programie Rabatowym Tęcza.

Możliwość spotkania innych osób, które odniosły sukces w biznesie.

Najdynamiczniejsze  małe i średnie firmy województwa łódzkiego

według dynamiki wzrostu wartości rynkowej od 31.03.2006 r. do 31.03.2008 r. (procenty)

1. SILIKATY SA  w Łasku 3296
2. Ekobudowa Sp. z o.o. w Bełchatowie 3186
3. Rex – Bud Sp. z o.o. w Łodzi 2794
4. REINVEST Sp. z o.o. w Łodzi 1557
5. El-In S.J. w Skierniewicach 1492
6. Artom Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim 1414
7. UNIBUD Sp. z o.o. w Łodzi 1249
8.  PROMAX Sp. z o.o. w Łodzi 1249
9. Mobilex Sp. z o.o. w Łodzi 1109
10. Kraj Sp. z o.o. w Kutnie 1101

Najdynamiczniejsze  duże  firmy województwa łódzkiego 

według dynamiki wzrostu wartości rynkowej od 31.03.2006 r. do 31.03.2008 r. (procenty)

1. WIELTON SA w Wieluniu 947
2. Centrum Sp. z o.o. w Łodzi 831
3. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie 515
4. RAMB Sp. z o.o. w Bełchatowie 453
5. Mirbud S w Skierniewicach 443
6. ERBEDIM Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 406
7. AMZ KUTNO Sp. z o.o. w Kutnie 388
8. BALL PACKAGING EUROPE TRADING Sp. z o.o. w Radomsku 347
9. PGE Górnictwo i Energetyka SA w Łodzi 312
10. Monnari Trade SA w Łodzi 307

Konkursu Gmina Przyjazna Biznesowi

Przyjazność gmin oceniana na podstawie ankiet od podmiotów gospodarczych oraz liczby dynamicznych firm na 10 tys. mieszkańców

1. Rawa Mazowiecka 4,86
2. Wieruszów 3,55
3. Wieluń 3,30
4. Skierniewice 2,65
5. Kutno 2,53
6. Aleksandrów Łódzki   2,45
7. Radomsko 2,32
8. Bełchatów  2,30
9. Sieradz 2,17
10. Łódź 2,14

Konkursy dla banków

Pierwszym Bankiem Przyjaznym Biznesowi  2009 został Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, który w 20 ankietach od firm został oceniony na 5,9 w skali od 1 do 6.

Najdynamiczniejszymi bankami spółdzielczymi województwa łódzkiego zostały:
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach w grupie dużych banków,
Bank Spółdzielczy w Warcie w grupie małych banków.

Dziękuję za uwagę!

Jerzy Krajewski – Dyrektor Instytutu Lokalnego Biznesu
jerzy.krajewski@ilb.edu.pl Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
tel./faks (22) 77 14 200

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *