Artykuły

Mniej zapłacimy za pomnażanie kapitału na emeryturę

Prezydent podpisał w ubiegłym tygodniu nowelizację ustawy o organizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych. Przewiduje ona ścięcie opłat pobieranych przez OFE.

 
Opłata w wysokości 3,5 proc. zgodnie z obowiązującym dotychczas prawem obowiązywałaby dopiero od 2014 r. Dzięki nowelizacji ustawy stanie się to cztery lata wcześniej.

 

Co to oznacza dla ponad 14 mln klientów funduszy?

Przede wszystkim większa część ich składki będzie pracować na przyszłą emeryturę. Obecnie maksymalna wysokość opłaty od składki to 7 proc. (zatem jeśli składka wynosi 100 zł, jest od niej odejmowane 7 zł). Niecała ta kwota stanowi przychód towarzystwa emerytalnego, które zarządza funduszem. Pokrywane są z niej także inne koszty, np. za przesłanie składki przez ZUS (0,8 proc. składki), na rzecz KNF i rzecznika ubezpieczonych.

Od przyszłego roku wszyscy klienci funduszy będą odprowadzać taką samą opłatę od składki – 3,5 proc. (chyba że jakiś fundusz zdecyduje się ją jeszcze zmniejszyć).

Według obowiązującego dziś prawa opłata miała spaść do tego poziomu od 2014 r. Tylko Allianz pobiera obecnie mniej, bo 4, a nie 7 proc. Mniej płacą też stali klienci niektórych OFE. Pod warunkiem że już przed zmianą prawa w 2004 r. mieli kilkuletni staż w funduszu. Dotyczy to sporej grupy członków takich funduszy jak Axa, ING, Aviva, Pekao, Warta czy Aegon. W żadnym jednak funduszu nie ma obecnie 3,5-proc. opłaty.

Obniżka w kilku OFE

Zmieni się też wysokość opłaty za zarządzanie aktywami funduszu, ale skorzystają na tym tylko klienci największych funduszy. Według obowiązującego prawa opłata ta jest procentowa i zależy od wysokości aktywów. Im są one wyższe, tym jest niższa. Dwa ostatnie progi dla aktywów zostały ustalone na poziomie między 35 i 65 mld zł oraz powyżej 65 mld zł. W nowych przepisach progi te są niższe, wynoszą odpowiednio między 35 a 45 mld zł oraz powyżej 45 mld zł. Czyli OFE szybciej zaczną pobierać niższą opłatę.

To niejedyna zmiana. Gdy aktywa będą wyższe niż 45 mld zł, opłata za zarządzanie przestanie być procentowa. Stanie się kwotowa. Próg ten w najbliższym czasie może przekroczyć tylko największy fundusz Aviva. Już na koniec lipca jego aktywa wynosiły ponad 41 mld zł. Drugi w kolejce jest ING (ponad 39 mld zł aktywów). Majątek trzeciego funduszu, PZU Złotej Jesieni, wynosi nieco ponad 22 mld zł. Pozostałe długo jeszcze będą czekać na osiągnięcie 45 mld zł. Na przykład aktywa najmniejszego Polsatu wynoszą zaledwie 1,5 mld zł.

Przypomnijmy, że zgodnie z obecnymi zapisami w statutach OFE do przyszłego roku obowiązuje limit kwotowy aktywów, po przekroczeniu którego w danym roku opłata przestaje być pobierana. Na niskim poziomie limit ten ma m.in. Generali, ING czy AIG.

Komu nowe przepisy się nie podobają

– Z obniżenia opłat są zadowoleni klienci, mniej towarzystwa emerytalne, które zarządzają funduszami. Spada bowiem ich rentowność. Według wyliczeń nadzoru zmiany spowodują, że zyski towarzystw emerytalnych w latach 2010 – 2050 zmniejszą się o ponad 57 mld zł.

– Już w przyszłym roku przychody z opłaty od składki wyniosą mniej niż 60 proc. tego, co towarzystwa otrzymałyby, gdyby dzisiejsze opłaty zostały zachowane.

– Wpływy z opłaty za zarządzanie zmniejszą się od 2011 r. (będzie to dotyczyć tylko największych OFE). W 2030 r. będą wynosić nieco więcej niż 60 proc. tego, ile byłoby bez zmian w prawie, w 2040 r. – 38 proc., a w 2050 r. – 26 proc.

– Przedstawiciele branży podkreślają, że nowelizacja ustawy podpisana przez prezydenta jest niezgodna z Konstytucją RP, prawem i umowami europejskimi. Lewiatan już zdecydował się na skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności artykułów dotyczących zmian w opłatach z konstytucją oraz prawem unijnym.

– Resort pracy pracuje obecnie nad kolejną nowelizacją ustawy o OFE. Ma być szersza, dotyczyć między innymi zasad akwizycji i tworzenia funduszy stosujących bezpieczne strategie inwestycyjne (chodzi o to, by na kilka lat przed przejściem na emeryturę można było przenieść środki do funduszu typu B).

http://www.rp.pl/artykul/2,345015_Pomnazanie_kapitalu_na_emeryture_bedzie_tansze.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *