Śląskie

BS w Cieszynie w gronie liderów Śląska

Image"Nie  naśladowaliśmy banków komercyjnych w polityce łatwych kredytów  czy systemach motywacyjnych dla pracowników.  Od wielu lat  95 proc. zysków przeznaczamy na zasilenie kapitałów własnych, co umożliwia systematyczny, bezpieczny rozwój", podkreśla Alina Rakowska, prezes Banku Spółdzielczego w Cieszynie.

Alina Rakowska, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie

Bardzo się cieszę z tego, że  Bank Spółdzielczy w Cieszynie okazał się jednym
z najbardziej dynamicznych i efektywnych w województwie śląskim.

Do tak dobrych parametrów ekonomicznych przyczyniła się zapewne prowadzona od lat konsekwentna polityka rozwoju naszego banku, który jest głównie nastawiony na obsługę sektora małych i średnich przedsiębiorców, rolników, osób indywidualnych zamieszkujących teren nam najbliższy czyli teren powiatu cieszyńskiego. Przeanalizowane parametry wskazują, że udaje się nam stopniowo z roku na rok zwiększać grono wiernych i lojalnych klientów dzięki oferowaniu nowych produktów bankowych, utrzymywaniu dobrych relacji z pozyskanymi klientami, wychodzeniu naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom.

Image

Dobre relacje z klientami mogą zapewnić zadowoleni z pracy, dobrze wykształceni pracownicy. Z zadowoleniem stwierdzam, że rotacja wśród pracowników występuje  na bardzo niskim poziomie. Pracownicy są w większości członkami naszego banku, czyli pracują w firmie, która w części jest ich własnością, co zapewne przyczynia się do codziennego dbania o własną instytucję.

W gronie władz naszego Banku – Zarządu i Rady Nadzorczej –  powszechne jest myślenie, że skoro bank funkcjonuje ponad 135 lat, bo od roku 1873, to powinien funkcjonować przez najbliższe 100, w związku z czym nie  naśladowaliśmy banków komercyjnych w polityce łatwych kredytów w latach ubiegłych, czy stosowanych  systemach motywacyjnych dla pracowników.  Od wielu lat  ponad 95 proc. wypracowanych zysków przeznaczamy na zasilenie kapitałów własnych, co umożliwia systematyczny, bezpieczny rozwój działalności.

Do dobrych wyników banku przyczynia się również dobra sytuacja ekonomiczna naszych klientów, którzy umiejętnie wykorzystują położenie graniczne naszego miasta, bliskość rynku czeskiego i słowackiego. W przyszłych latach planujemy dalej każdego dnia  dobrze obsługiwać obecnych klientów, pozyskiwać nowych oraz wykorzystywać szanse, które pojawiły się przed bankami spółdzielczymi w związku z kryzysem w dużych instytucjach finansowych i bankowych.

Więcej na ten temat:

Najefektywniejsze BS na Śląsku

Najdynamiczniejsz banki spółdzielcze na Śląsku

Zwycięzcy na Mazowszu

Udana Konferencja Lokalnego Biznesu Województwa Mazowieckiego

Regulamin Konkursu Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy 2009

BS w Przedborzu najdynamiczniejszy w Łódzkiem

PMBS doceniony już w konkursie "NBS"

Strategia marketingowa Południowo-Mazowieckiego BS

Udana Konferencja Lokalnego Biznesu Województwa Łódzkiego 7 maja 2009 r.

Udana Konferencja Gepardów Biznesu Województwa Mazowieckiego 25  czerwca 2008 r.

Harmonogram Konferencji Lokalnego Biznesu

Regulamin Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *