Śląskie

Ogromne tradycje przemysłowe

"Przez obniżanie podatków, stosowanie ulg, zwalnianie z opłat administracyjnych przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej i tworzenie sprzyjającej atmosfery dla przedsiębiorczości staramy się kreować bielską gospodarkę i sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy", wyjaśnia Jacek Krywult, prezydent Bielska-Białej.

 

 

Jacek Krywult, prezydent Bielska-Białej

Bielsko-Biała od lat zalicza się do grona najprężniej i najszybciej rozwijających się polskich miast, co znajduje potwierdzenie w licznych ogólnopolskich rankingach.

Korzystne położenie miasta, na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych biegnących z Północy na Południe i ze Wschodu na Zachód Europy, w pobliżu granic z Czechami i Słowacją oraz w niewielkiej odległości od kilku europejskich stolic sprawia, że chętnie lokują tutaj swoje inwestycje
światowe koncerny.

{mosimage}

Korzystne położenie to jednak nie jedyny atut Bielska-Białej. Dużą wartością miasta są przedsiębiorczy i dobrze wykształceni mieszkańcy oraz ogromne tradycje przemysłowe.

Wśród czynników przyciągających do Bielska-Białej inwestorów wymienić należy także dobrze rozwinięty sektor tzw. otoczenia biznesu. Chodzi o banki, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, liczne stowarzyszenia wspierania przedsiębiorczości, a także o szkoły wyższe.

Polityka proinwestycyjna to także jeden z priorytetów władz samorządowych Bielska-Białej. Przez obniżanie podatków, stosowanie ulg, zwalnianie z opłat administracyjnych przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej i tworzenie sprzyjającej atmosfery dla przedsiębiorczości staramy się kreować bielską gospodarkę i sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy.

W ostatnich latach udało nam przygotować w mieście kilka terenów inwestycyjnych, które weszły w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Utworzyliśmy też Bielski Park Przemysłowy i Usługowy, gdzie swoje zakłady – obok międzynarodowych koncernów – otworzyły także rodzime
firmy.  Wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego uruchomiliśmy także Beskidzki Inkubator Technologiczny, w którym działają firmy zajmujące się nowoczesnymi technologiami.

Największym problemem miasta jest to, że nie posiadamy już dużych, wolnych terenów pod nowe inwestycje gospodarcze. Na razie jednak istniejąca infrastruktura jest jeszcze w stanie przyjąć nowe firmy.

Najważniejszym zadaniem władz samorządowych Bielska-Białej jest w tej chwili utrzymanie dotychczasowej dynamiki rozwoju.

 

Więcej na ten temat:

Miasta Przyjazne Biznesowi na Śląsku

Metodologia liczenia wartości rynkowej w Konkursie Gepardy Biznesu

Dolnośląskie miasta z Gepardami Biznesu

Miasta Opolszczyzny z Gepardami Biznesu

Śląskie miasta z Gepardami Biznesu

Lista 1279 firm  województwa śląskiego

Lista 347 firm województwa opolskiego

Lista 954  firm województwa dolnośląskiego

Lista 2205 firm województwa wielkopolskiego

Lista 3574 firm województwa mazowieckiego

Lista 843 firm województwa łódzkiego

Udana Konferencja Gepardów Biznesu Województwa Mazowieckiego 25  czerwca 2008 r.

Udana Konferencja Lokalnego Biznesu Województwa Łódzkiego 7 maja 2009 r.

Udana Konferencja Gepardów Biznesu Województwa Lubuskiego

"Gazeta Lubuska" o Gepardach Biznesu

Udana Konferencja Gepardów Biznesu Województwa Wielkopolskiego

Udana Konferencja Gepardów Biznesu Śląska

Udana Konferencja Gepardów Biznesu Województwa Dolnośląskiego

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *