Artykuły

Banki spółdzielcze prowadzą 2,2 mln ROR-ów

Na koniec 2009 r. liczba rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych przez banki oraz SKOK-i zbliżyła się do 25 mln – wynika z danych Bankier.pl. Po raz pierwszy podano, że banki spółdzielcze prowadzą 2,2 mln ROR-ów. To wielkie wydarzenie.

Grupa BPS prowadzi 1,3 mln ROR-ów, SGB – 600 tys., Krakowski Bank Spółdzielczy – 32, 7  tys., a Zrzeszenie MR Banku – 300 tys. ( MR Bank S A nie dysponuje danymi o liczbie rachunków ROR zrzeszonych BS. Na koniec 2009 r. zrzeszone banki spółdzielcze posiadały 801 613 rachunków depozytowych. 300 tys. to szacunek Michała Wilka z BPS).

 

* w tym Inteligo
** wraz z walutowymi i oszczędnościowymi
*** na koniec 2009 r. zrzeszone banki spółdzielcze posiadały 801 613 rachunków depozytowych. MR Bank S A nie dysponuje danymi o liczbie rachunków ROR zrzeszonych BS
**** dane za III kwartał 2009 r.
Komentarz: Michał Wilk, Bank BPS
Grupy spółdzielcze, składające się z banków spółdzielczych oraz ich banków zrzeszających, prowadzą ponad 2,2 mln rachunków ROR. Nie wliczając banków spółdzielczych ze Zrzeszenia MR Banku banki z sektora bankowości spółdzielczej posiadały na koniec 2009 roku 1,9 mln kont typu ROR. Niestety liczba rachunków depozytowych, podana przez MR Bank, nie odpowiada rzeczywistej liczbie rachunków ROR, ale jednocześnie wskazuje na wielkość bazy klientów tego najmniejszego zrzeszenia. W bankach spółdzielczych bazę depozytową w coraz większym stopniu kreują środki osób prywatnych, co świadczy, iż banki spółdzielcze aktywnie działają na tym rynku. Jednocześnie warto podkreślić, iż nie należy utożsamiać liczby klientów banków spółdzielczych i liczby rachunków ROR ze względu na dużą liczbę klientów prowadzących działalność rolniczą oraz inną gospodarczą. Tacy klienci nie mogą posługiwać się rachunkami typu ROR.
W wielu bankach spółdzielczych liczba rachunków ROR rośnie dynamicznie. Banki spółdzielcze dysponują bardzo dużą liczbą placówek i coraz częściej otwierają nowe w dużych miastach, pozyskując klientów indywidualnych. Co prawda nie ma systematycznie prowadzonych badań dot. liczby ROR-ów we wszystkich bankach spółdzielczych, ale z dane z najlepszych banków świadczą o dobrym kierunku rozwoju i coraz lepszej ofercie produktowej.
źródło: Bankier.pl
Nasz komentarz:
Brawa dla działów analiz i marketingu Grupy BPS i SGB za policzenie liczby ROR-ów i podanie jej do wiadomości publicznej.
To wielkie wydarzenie.
Od kilku lat prosiłem, by banki zrzeszające zebrały te dane.
Wreszcie udało się.
2,2 mln ROR robi wrażenie.
Jerzy Krajewski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *