Informacje

Niedziele wolne od pracy w całej Unii?

Niemieccy europosłowie zaczęli już zbierać podpisy pod specjalną petycją Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia zakazu pracy w niedzielę w całej Unii. Odpowiednia zmiana prawa miałaby zostać wprowadzona do unijnej dyrektywy o czasie pracy.

 

 Pomysłodawcą wprowadzenia pan-unijnego zakazu pracy w niedzielę jest niemiecka chadecja, najliczniej reprezentowana w Parlamencie Europejskim.

 – Zażądałem od komisarza ds. zatrudnienia Laszlo Andora, by niedziela została wpisana do dyrektywy o czasie pracy jako dzień wolny. Jestem pewien, że pod naszą propozycją podpiszą się partnerzy społeczni, którzy wezmą udział w otwartych przez KE konsultacjach w sprawie dyrektywy – tłumaczył europoseł Thomas Mann, wiceprzewodniczący europarlamentarnej komisji zatrudnienia i spraw socjalnych, cytowany przez PAP.

W uzasadnieniu petycji niemieccy europosłowie przypomnieli, że "ochrona niedzieli wolnej od pracy ma wielkie znaczenie zarówno dla zdrowia pracowników, połączenia życia zawodowego z rodzinnym, jak i ogólnie dla życia społecznego. Wspólny dzień wolny od pracy wzmacnia więzi społeczne, zagrożone obecnie przez skutki gospodarczego kryzysu".

Nie wiadomo jednak, czy niemieckim politykom faktycznie uda się przepchnąć inicjatywę w europarlamencie. Bo żeby petycja stałą się oficjalnym dokumentem PE, musi ją podpisać przynajmniej połowa z 736 eurodeputowanych. Na razie podpisała ją jedna trzecia, a zebranie kolejnych stu kilkudziesięciu podpisów może się okazać trudne, bo sceptyczni do pomysłu chadeków z CDU są nawet ich partyjni koledzy z Platformy Obywatelskiej, współtworzący frakcję Europejskiej Partii Ludowej (największe ugrupowanie w PE).

– U nas niedzielny handel budził wielkie kontrowersje. Musimy też jednak wziąć pod uwagę, że wprowadzenie odgórnego zakazu pracy w niedzielę mogłoby doprowadzić do zwolnień pracowników – komentowała europosłanka PO Małgorzata Handzlik.

Unijnemu zakazowi pracy w niedzielę niechętna jest też Komisja Europejska. – Obowiązująca dyrektywa o czasie pracy zastrzega, że pracownikowi przysługuje jeden dzień wolnego w tygodniu. Wybór dnia wolnego od pracy leży w gestii państw członkowskich – przypomina komisarz Andor.

Z danych KE wynika, że 27,5 proc. zatrudnionych w UE pracuje przynajmniej jedną niedzielę w miesiącu, natomiast 8 proc. pracuje w każdą niedzielę. Najbardziej rozpowszechniona praca w niedzielę jest na Łotwie, w Wielkiej Brytanii, na Malcie i w Bułgarii.

źródło: www.gazeta.pl

Nasz komentarz:

Walka o wolne od pracy niedziele rozegra się na poziomie Unii Europejskiej.

Będzie równie trudna jak na poziomie krajowym.

Globokoncerny handlowe wydają mnóstwo pieniędzy na lobbing i public relations.

Wiedzą, kogo trzeba przekupić, by ich interesy były chronione.

W starciu z nimi nawet potężna niemiecka chadecja może ponieść porażkę.

Jerzy Krajewski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *