Artykuły

Przejrzystość, uczciwość i zaangażowanie

"Dobre relacje można zbudować tylko dzięki stosowaniu przejrzystych praktyk biznesowych opartych na życzliwości i szacunku dla klientów. Dlatego kładziemy silny nacisk na przejrzystość stosowanych zasad współpracy, indywidualne podejście do wszystkich firm bez względu na ich wielkość", mówi Edward Biernacki Prezes Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce.

 

Miniony rok stanowił bardzo duże wyzwanie dla sektora bankowego. Odnotowane spowolnienie gospodarcze spowodowało, że większość instytucji finansowych odczuło mniejsze lub większe skutki sytuacji makroekonomicznej. Dziś stwierdzić należy, iż Małopolski Bank należy do tej pierwszej grupy. Bank utrzymał wysoką dynamikę depozytów, które zwiększyły swoją wartość o 25 mln zł., może pochwalić się wskaźnikiem kredytów zagrożonych na poziomie poniżej 3 proc. Małopolski Bank wypracował również dobre wyniki finansowe – zysk za rok ubiegły przekroczył  4 mln zł.

Image

"W działalności biznesowej dążymy przede wszystkim do budowania długotrwałych relacji z klientem. Dziś przy ogromnej konkurencji na rynku bankowym, szeroka oferta produktowa, sieć placówek, bankowość elektroniczna to za mało. Dobre relacje można zbudować tylko dzięki stosowaniu przejrzystych praktyk biznesowych opartych na życzliwości i szacunku dla klientów. Dlatego kładziemy silny nacisk na przejrzystość stosowanych zasad współpracy, indywidualne podejście do wszystkich firm bez względu na ich wielkość. W tym miejscu chciałbym podkreślić, iż rozwój ekonomiczny Banku od zawsze realizowany jest w oparciu o takie wartości jak: przejrzystość, uczciwość oraz zaangażowanie w relacjach z klientami. Znaczną część klientów, w tym także z innych banków, pozyskujemy ze względu na te właśnie przymioty", zaznacza Edward Biernacki Prezes Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce.

Działania Małopolskiego Banku doceniane są przez klientów, których liczba systematycznie wzrasta. O skuteczności realizowanej strategii świadczą również osiągane wyniki ekonomiczne. W okresie od 2000 roku Bank zwiększył sumę bilansową 6-krotnie do poziomu niemal 450 mln zł. Fundusze własne stanowią równowartość ponad 7 mln EUR.

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce działa bardzo mocno na polu kulturalnym. Jest głównym sponsorem ogólnopolskiego festiwalu skrzypcowego im. Antonio Vivaldiego w Wieliczce. Wydarzenie to tym bardziej zasługuje na wspomnienie, gdyż dało możliwość zaprezentowania talentu muzycznego ponad 160 dzieciom ze szkół muzycznych w całym kraju. To nie jedyna niwa, na której MBS realizuje działania kulturalne. Swoją pomoc kieruje do klubów sportowych, szkół, organizacji społecznych takich jak koła gospodyń, czy ochotnicze straże pożarne. Bank angażuje się również w mecenat nad obiektami sakralnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *