Informacje

110 lat Banku Spółdzielczego w Raciborzu

Bank Spółdzielczy w Raciborzu na lokalnym rynku usług finansowych obecny jest od 110 lat. Jest bankiem uniwersalnym, posiadającym szeroką gamę produktów depozytowych i kredytowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

 

10 września 2010 r. organizuje uroczystość z okazji 110-lecie.

Przypominamy wypowiedź jego prezes na temat banku, opublikowaną w magazynie "Europejska Firma" nr 2/2009 z okazji zajęcia przez bank drugiego miejsca w województwie śląskim w Konkursie Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy 2009.

Elżbieta Ceglarek, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Raciborzu

 Rok 2008 dla raciborskiego banku był bardzo pomyślny, wypracowany wynik finansowy był najwyższy w jego dotychczasowej historii. Uzyskane parametry ekonomiczne są bardzo satysfakcjonujące, a znalezienie się w czołówce najefektywniejszych banków spółdzielczych na Śląsku bardzo nas cieszy.

 Bank Spółdzielczy w Raciborzu, na lokalnym rynku usług finansowych, obecny jest od blisko 110 lat. Jest bankiem uniwersalnym, posiadającym ofertę skierowaną do wszystkich klientów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Jest nowoczesnym i bezpiecznym bankiem posiadającym szeroką gamę produktów depozytowych i kredytowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

 Spośród banków działających w Raciborzu wyróżnia nas obecność zarządu na miejscu, wiąże się z tym szybkość podejmowania decyzji, w tym decyzji kredytowych. Elastyczność oferty banku i dobra znajomość potrzeb klientów przysparza z roku na rok więcej klientów.
 Staramy się rozpoznawać potrzeby i oczekiwania klientów i w miarę możliwości je zaspakajać. Bank często pełni rolę doradcy klienta. Klienci wielokrotnie mają okazję przekonać się, że mogą na nas polegać, że dotrzymujemy słowa i nie składamy pustych obietnic. Bank nasz działając na rynku lokalnym do lat dokłada wszelkich starań, aby lojalność naszego klienta była naszym głównym atutem.  

Image

 Bank stawia sobie za priorytetowe działania w obszarze polityki kadrowej. Tworzy profesjonalny, rzetelny, bezstronny zespół pracowników oparty na właściwym kształtowaniu warunków i stosunków pracy. Ustawiczny proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i zapewnienie stabilizacji zawodowej jest naszym atutem.

 Na sukces banku jako instytucji decydujący wpływ mają ludzie. To dobre relacje i współpraca rady nadzorczej, zarządu i załogi, którzy mają wspólnie wytyczony cel i na niego pracują, mając zawsze na uwadze fakt, że w banku najważniejszy jest klient. Sukces to nie wynik – spektakularne jednorazowe osiągnięcie, to systematyczna i ustawiczna praca i zaangażowana wielu osób.
 Bank nasz jest w dobrej kondycji finansowej posiadającym w 100 proc.  polskie kapitały. Oceniamy, że długoletnia dbałość o kapitały własne – przeznaczanie większości wypracowanego zysku na ich powiększanie – jest, szczególnie na dzisiejsze czasy, naszą siłą. Mimo kryzysu finansowego na świecie nie ograniczamy akcji kredytowej, gdyż dysponujemy wystarczającą ilością zarówno kapitałów jak i wolnych środków. Pozyskujemy nowych klientów, a także odzyskujemy tych, którzy po długoletniej współpracy z bankami komercyjnymi przenoszą rachunki właśnie do naszego banku.

 Najbliższe lata to realizacja założeń strategii, której głównym celem jest dalsze umacnianie pozycji banku na lokalnym rynku. Stabilny rozwój, pozyskiwanie nowych klientów i wspieranie lokalnych inicjatyw daje szanse na dalszy szeroko rozumiany rozwój.

 Obecny rok oceniamy bardzo dobrze. Sprawna organizacja, atrakcyjna oferta produktowa, trafne decyzje inwestycyjne i długoletnie doświadczenia składają się na dobrą i stale rosnącą kondycję naszego banku. Korzystamy ze zdobytych doświadczeń, wypracowanej marki i zaufania na rynku. Mamy jednak ciągle na uwadze, że sukces w biznesie nie otrzymuje się na stałe, ale trzeba o niego za każdym razem zabiegać. 

Histora banku za www.bsraciborz.pl

Bank Ludowy w Raciborzu został założony w lutym 1900 r. i był wówczas najważniejszą polską organizacją na terenach niemieckich w tym regionie. Od początku swojego istnienia, oprócz działalności bankowej, Bank udzielał wszechstronnej pomocy polskiej ludności. Wypracowywane przez Bank środki były przeznaczane na szeroko pojętą działalność społeczno – wychowawczą. Działacze Banku Ludowego brali bardzo aktywny udział w ruchu polskich organizacji na terenie Raciborza. W lipcu 1939 r. dokonana została likwidacja Banku przez Gestapo. Bank został reaktywowany w październiku 1946 r. przez byłych działaczy Związku Polaków w Niemczech i  innych polskich organizacji. Bank w swojej bogatej historii przechodził różne przeobrażenia związane z kolejnymi reformami bankowymi, ale wszystkie trudności przezwyciężał, umacniał się i rozwijał ciągle służąc lokalnej społeczności. Przełomowe dla sektora bankowości spółdzielczej były lata dziewięćdziesiąte. Kolejna reforma bankowa i ustrojowa stworzyła dla banków spółdzielczych zarówno możliwości rozwoju jak i zagrożenia. Był to bardzo trudny okres transformacji gospodarczej. Wiele banków w tym okresie upadło. Bank Spółdzielczy w Raciborzu z sukcesem wykorzystał stworzoną szansę. Ważnym dla Banku był rok 1998, kiedy to w wyniku podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenia Przedstawicieli Banków Spółdzielczych w Kietrzu, Krzanowicach, Kuźni Raciborskiej, Pietrowicach Wielkich i Raciborzu, doszło do połączenia się tych banków w jeden spółdzielczy organizm z określeniem Banku Spółdzielczego w Raciborzu jako banku przejmującego. Z dniem 1 stycznia 1999 r. Bank Spółdzielczy w Raciborzu wraz z połączonymi sąsiednimi bankami stworzył nową jakościowo jednostkę bankową, która spełniała wtedy docelowe wymogi kapitałowe określone dla banków spółdzielczych w wysokości 1 mln EURO. Na bazie przyłączonych banków funkcjonują obecnie Oddziały BS w Raciborzu. Wszystkie Oddziały to uniwersalne placówki bankowe oferujące pełną obsługę klientów – osób fizycznych, małych i średnich firm, jednostek samorządu terytorialnego.
 
W dniu 2 lutego 2000 r. w średniowiecznych wnętrzach raciborskiego muzeum odbyły się obchody jubileuszu 100-lecia Banku Spółdzielczego w Raciborzu. Uroczystości zgromadziły ponad 200 gości: spółdzielców, pracowników, klientów, władze samorządowe, parlamentarzystów, reprezentantów instytucji współpracujących oraz banków spółdzielczych. Jubileusz był okazją do refleksji i wspomnień, a także uhonorowania osób, które kształtowały dorobek i wizerunek Banku, które tworzyły jego historię i pracują na jego rzecz obecnie..

28 września 2005 roku odbyło się uroczyste przekazanie nowej siedziby Centrali Banku Spółdzielczego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 3 połączone z obchodami jubileuszu 105-lecia powstania Banku. Nowa lokalizacja Cantrali pozwoliła na poprawienie warunków obsługi klientów, poszerzenie dotychczasowej oferty między innymi udostępnienie skrytek depozytowych pozwalających na bezpieczne przechowywanie przez klientów cennych rzeczy, a także pozwoliła na uzyskanie dużej liczby własnych miejsc parkingowych, co w obecnych czasach jest jednym z ważnych oczekiwań klientów. W obiekcie przy ul Klasztornej mieści się oprócz  Centrali Oddział operacyjny banku, a w budynku byłej Centrali przy ul. Bankowej 4 funkcjonuje Oddział banku.

Więcej na ten temat:

Wyróżnienie na Konferencji Lokalnego Biznesu Śląska

Nominacja to tytułu Lider Społecznej Odpowiedzialności

Raport o bankach spółdzielczych na Śląsku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *