Podkarpackie

Wartość spółki KRUSZGEO SA wzrosła o 49 proc.

"KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie w 25 zakładach eksploatacji kruszywa, zakładach remontowych i zarządzie zatrudnia ponad 700 pracowników. 17 ZEK-ów zlokalizowanych jest w województwie podkarpackim, 8 w małopolskim" napisał Jan Bator, dyrektor naczelny spółki.

 

Jan Bator, Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie:

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie jest firmą z ponad 50-letnią tradycją. Powstało w lutym 1957 roku jako przedsiębiorstwo państwowe.
1 października 1993 na mocy decyzji Ministra Przekształceń Własnościowych , Wojewoda Rzeszowski przekazał majątek przedsiębiorstwa państwowego PPKiUG Kruszgeo spółce pracowniczej PPKiUG Kruszgeo S.A.
 
 
 
Jan Bator, Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie
Przedmiotem działania spółki jest:
–    wydobycie i przeróbka kruszyw budowlanych
–    świadczenie usług geologicznych, geologiczno-inżynierskich, laboratoryjnych i projektowych
–    produkcja betonu
–    świadczenie usług geodezyjnych
–    świadczenie usług w ramach działalności warsztatów naprawczych
–    produkcja i sprzedaż klejów i zapraw budowlanych.
W roku 2000 wdrożono system zarządzania jakością ISO (aktualnie 9001:2008). Od roku 2005 funkcjonuje wymagany przez prawo unijne system Zakładowej Kontroli Produkcji a od roku 2007 Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zakładową Kontrolą Produkcji.
Każdy kolejny rok spółka kończy zyskiem, który prawie w całości przeznaczany jest na rozwój firmy. Na zakup gruntów pod eksploatację a także maszyn i urządzeń potrzebnych do produkcji zgodnych z europejskimi normami wyrobów. W 25 zakładach eksploatacji kruszywa, zakładach remontowych i zarządzie pracuje ponad 700 pracowników. 17 ZEK-ów zlokalizowanych jest w województwie podkarpackim, 8 w małopolskim.
Dowodem na dobrą, sprzyjającą osiąganiu dobrych wyników atmosferę panującą w przedsiębiorstwie jest zgłoszenie przedsiębiorstwa do konkursu organizowanego przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność: „Firma Przyjazna Pracownikom”. Komisja składająca się z przedstawicieli pracowników, Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Głównego Inspektora Pracy, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP pod patronatem Prezydenta RP przyznała Kruszgeo S.A. certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” (wręczony 21.01.2008 przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego).
Z perspektywy 17 lat istnienia spółki pracowniczej Kruszgeo S.A. wyraźnie widać, że decyzja o jej utworzeniu, podjęta przez załogę w roku 1993 pozwoliła firmie przetrwać, utrzymać miejsca pracy i umożliwiła dalszy rozwój PPKiUG Kruszgeo SA.
 
Nasz komentarz: 
 
W piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2010 spółka została wyróżniona tytułem Gepard Biznesu 2010, bo jej wartość rynkowa od marca 2008 r. do marca 2010 r.  wzrosła o 49 proc. z 18,8 mln zł do  28 mln zł.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *