Konkurs

Bank Przyjazny Biznesowi 2011

ImageMagazyn Przedsiębiorców  "Europejska Firma" zaprasza do Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi 2011. Jego wyniki będą ogłaszane na Konferencjach Nowoczesnego Biznesu.

 

Regulamin III edycji Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi 2011 

I. Misja

Misją Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi jest wspieranie rozwoju polskich firm i banków oraz przekonywanie ich do tego, by same siebie nawzajem wspierały

II. Cele

1. Wyłonienie banków najbardziej przyjaznych biznesowi.
2. Promowanie banków najbardziej przyjaznych biznesowi.
3. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.
5. Promowanie Magazynu Przedsiębiorców "Europejska Firma".
4. Promowanie Klubu Gepardów Biznesu.
5. Rekomendowanie produktów i usług członków Klubu Gepardów Biznesu.
6. Umożliwienie członkom Klubu Gepardów Biznesu nawiązania bezpośrednich wzajemnych kontaktów.

III. Organizatorzy

Organizatorami Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi są ULAN Sp. z o.o., Magazyn Przedsiębiorców "Europejska Firma"
 i Klub Gepardów Biznesu, które mają siedzibę w Markach koło Warszawy przy ul. Świerkowej 2 A.

IV. Kategorie Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi

A. Bank spółdzielczy,
B. Bank komercyjny, w tym bank zrzeszający.

V. Wybór zwycięzców

1. Wybór dokonywany jest na podstawie ankiet nadesłanych przez firmy do Magazynu Przedsiębiorców "Europejska Firma".
2. Firmy oceniają w ankietach banki w skali od 1 do 6 punktów, podają w ankietach, za co bank cenią i co im najbardziej w banku doskwiera.
3. Na podstawie ankiet liczona jest średnia ocen.
4. Minimalna liczba ankiet, która umożliwia wystawienie oceny bankowi: 10.
5. Tytuł Bank Przyjazny Biznesowi przysługuje bankowi, który podmioty gospodarcze oceniły przynajmniej na czwórkę.
6. Organizator może wykluczyć z konkursu banki, które zachowują się nieetycznie.

VI. Uczestnictwo w Konkursie Bank Przyjazny Biznesowi

1. Uczestnictwo w Konkursie Bank Przyjazny Biznesowi jest bezpłatne.
2. W Konkursie Bank Przyjazny Biznesowi mogą brać udział banki, które nie wyrażały na to zgody. Wystarczy, że podmioty gospodarcze wyślą do magazynu "Europejska Firma" minimum 10 ankiet  je oceniających dwa miesiące przed Konferencją Lokalnego Biznesu w danym województwie.

VII. Nagrody w Konkursie Bank Przyjazny Biznesowi

1. Nagrodami w konkursie są publikacje na temat Banków Przyjaznych Biznesowi w Magazynie Przedsiębiorców "Europejska Firma", na stronach www.gepardybiznesu.pl i www.ibs.edu.pl oraz dyplom, szklana statuetka Tęcza Kart i logo promocyjne Bank Przyjazny Biznesowi.
2. Publikacje są bezpłatne.
3. Dyplom, szklana statuetka Tęcza Kart, logo promocyjne Bank Przyjazny Biznesowi i prawo do bezterminowego posługiwania się nim tworzą Pakiet Marketingowy Bank Przyjazny Biznesowi, który kosztuje 300 zł netto.
5. Pakiet Marketingowy Bank Przyjazny Biznesowi można  odebrać na  Konferencjach Nowoczesnego Biznesu lub otrzymać pocztą.
 

VIII. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Wyniki Konkursu  Bank Przyjazny Biznesowi ogłaszane są na Konferencjach Nowoczesnego Biznesu, w serwisach internetowych www.gepardybiznesu.pl i www.ibs.edu.pl  oraz w Magazynie Przedsiębiorców "Europejska Firma".
2. Udział w Konferencjach Nowoczesnego Biznesu jest płatny – 300 zł netto od osoby. 

IX. Zmiany regulaminu

1. Regulamin Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi ustala i zmienia redaktor naczelny magazynu "Europejska Firma". 
2. Regulamin dostępny jest w formie pisemnej w siedzibie magazynu "Europejska Firma" oraz na www.europejskafirma.pl.

 

Regulamin zatwierdzony przez redaktora naczelnego magazynu "Europejska Firma" 23 kwietnia 2011 r.

Więcej na ten temat:

Harmonogram Konferencji Nowoczesnego Biznesu

Banki Przyjazne Biznesowi 2009 i 2010

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *