Informacje

Zapraszamy do Konkursu Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy

Magazyn Przedsiębiorców "Europejska Firma" zaprasza do Konkursu Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy. Jego wyniki zastaną ogłoszone na Ogólnopolskiej  Konferencji Lokalnego Biznesu w Warszawie w kwietniu 2011 r. 

Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2011 r.

Do Konkursu "Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy" zgłosiło się kilka banków:

Bank Spółdzielczy w Świerklańcu zgłosił do konkursu „Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy 2010” budynek i wnętrze swojej centrali.

Bank Spółdzielczy w Miliczu zgłosił do konkursu „Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy 2010” budynek i wnętrze swojej centrali.

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie zgłosił do konkursu „Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy 2010” budynek i wnętrze swojej centrali.

ESBANK Bank Spółdzielczy zgłosił do Konkursu Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy 2009 placówkę w Praszce w kategorii "Najpiękniejsze Wnętrze Placówki Banku Spółdzielczego". 

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie  zgłosił do Konkursu Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy 2009 budynek swojej nowej siedziby.

Bank Spółdzielczy  w Kolnie zgłosił do Konkursu Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy 2009 budynek i wnętrze swojej siedziby.

Wyniki Konkursu Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy zostaną opublikowane w ogólnopolskim  Magazynie Przedsiębiorców "Europejska Firma" nr 2/2011, a informacje o jego laureatach w poszczególnych województwach również w regionalnych wydaniach magazynu "Europejska Firma". 

 

 

Regulamin Konkursu  "Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy"

I. Misja

Misją Konkursu "Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy" jest wspieranie rozwoju polskich banków spółdzielczych.

II. Cele

1. Wyłonienie najpiękniejszych siedzib i placówek  banków spółdzielczych.
2. Promowanie banków spółdzielczych.

III. Organizator

Organizatorem jest Magazyn Przedsiębiorców "Europejska Firma", który ma siedzibę w Markach koło Warszawy przy ul. Świerkowej 2 A.

IV. Kategorie Konkursu

1. Najpiękniejszy Budynek Siedziby Banku Spółdzielczego

2. Najpiękniejsze Wnętrze Siedziby Banku Spółdzielczego

3. Najpiękniejszy Budynek Placówki Banku Spółdzielczego

4. Najpiękniejsze Wnętrze Placówki Banku Spółdzielczego

 

W konkursie mogą uczestniczyć siedziby i placówki banków oddane do użytku w latach 2009 (druga edycja) i 2010 (trzecia edycja).

V. Wybór zwycięzców konkursu.

1. Wyboru dokonuje Kapituła Konkursu Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy.
2. Do Kapituły Konkursu zaprasza redaktor naczelny magazynu "Europejska Firma", który jest też sekretarzem Kapituły Konkursu.
3. Przewodniczącego Kapituły Konkursu powołuje i odwołuje redaktor naczelny magazynu "Europejska Firma".
4. Członkowie Kapituły Konkursu wyrażają zgodę na udział w pracach kapituły. Mogą zrezygnować z pracy w kapitule, o czym powinni pisemnie zawiadomić sekretarza kapituły.
5. Redaktor naczelny magazynu "Europejska Firma" może odwołać członka Kapituły Konkursu, jeżeli nie bierze on udziału w pracach kapituły. Powiadamia go o tym pisemnie.
6. Członkom kapituły za udział w jej pracach nie przysługuje wynagrodzenie.
7. O terminach i miejscach posiedzeń kapituły decyduje redaktor naczelny magazynu "Europejska Firma".

VI. Uczestnictwo w Konkursie "Najpiękniejszy  Bank Spółdzielczy"

1. Uczestnictwo w Konkursie "Najpiękniejszy  Bank Spółdzielczy" jest bezpłatne.
2. W konkursie mogą brać udział wszystkie banki spółdzielcze działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Termin nadsyłania zgłoszeń do drugiej edycji  konkursu "Najpiękniejszy  Bank Spółdzielczy" wraz ze zdjęciami budynków i wnętrz upływa  28 lutego 2011 r.
4. Zgłoszenia i zdjęcia można przesyłać zwykłą pocztą pod adres magazynu "Europejska Firma", ul. Świerkowa 2A, 05-270 Marki lub drogą mailową: info@europejskafirma.pl .

5. Budynki i wnętrza mogą zgłaszać również podmioty współpracujące z sektorem banków spółdzielczych i członkowie Kapituły Konkursu.

VII. Nagrody w Konkursie "Najpiękniejszy  Bank Spółdzielczy"

1. Nagrodami w konkursie są :
a) statuetki "Piękna Tęcza", ufundowane przez organizatora konkursu,
b) dyplomy dla zwycięzców i wyróżnionych.

VIII. Ogłoszenie wyników konkursu.

1. Wyniki Konkursu "Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy" zostaną ogłoszone na Ogólnopolskiej  Konferencji Lokalnego Biznesu w kwietniu  2011 r. Warszawie oraz w magazynie „Europejska Firma ” i serwisach internetowych: „GepardyBiznesu.pl” i „Ibs.edu.pl”.
 

IX. Zmiany regulaminu.

1. Regulamin Konkursu "Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy" ustala i zmienia redaktor naczelny magazynu "Europejska Firma". 
2. Regulamin dostępny jest w formie pisemnej w siedzibie magazynu "Europejska Firma" oraz na www.europejskafirma.pl.

 

Regulamin zatwierdzony przez redaktora naczelnego magazynu "Europejska Firma" 27 stycznia 2011 r.

Więcej na ten temat:

Najpiękniejszy bank spółdzielczy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *