Informacje

Regulamin Konkursu Gepardy Biznesu 2011

W szóstej edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2011 kryterium oceny jest dynamika wzrostu wartości rynkowej w ciągu 2 lat. Zaś w przypadku firm, które prześlą ankiety, średnia z dynamik zysku netto i przychodów, a banków i SKOK – średnia z dynamik aktywów, funduszy brutto, depozytów, kredytów i zysku netto.

 

Regulamin VI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2011

I. Misja
Misją Konkursu Gepardy Biznesu jest wspieranie rozwoju polskich firm, banków i SKOK.

II. Cele
1. Wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się firm, banków i SKOK.
2. Promowanie najdynamiczniej rozwijających się firm, banków i SKOK.
3. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.
4. Promowanie Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma” i  Klubu Gepardów Biznesu.
5. Rekomendowanie produktów i usług członków Klubu Gepardów Biznesu.

III. Organizatorzy
Organizatorami Konkursu Gepardy Biznesu są  Instytut Nowoczesnego Biznesu Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i jego wydawca ULAN Sp. z o.o.

IV. Kategorie Konkursu

A. Najdynamiczniejsze przedsiębiorstwo  według dynamiki wartości rynkowej w okresie 2-letnim (marzec 2009-marzec 2011) w następujących branżach:

1.    Handel artykułami spożywczymi
2.    Handel materiałami budowlanymi i drewnem
3.    Handel artykułami rolnymi
4.    Handel motoryzacyjny
5.    Pozostały handel
6.    Budownictwo drogowe i kolejowe
7.    Deweloperzy
8.    Pozostałe budownictwo
9.    Produkcja materiałów  budowlanych
10.    Przemysł lekki
11.    Spożywczy
12.    Chemiczny
13.    Przemysł elektromaszynowy
14.    Telekomunikacja
15.    Informatyka
16.    Przemysł  drzewny i papierniczy
17.    Media
18.    Edukacja
19    Opieka zdrowotna
20.    Producenci leków
21.    Energetyka i ciepłownictwo
22.    Usługi komunalne
23.    Turystyka
24.    Hotelarstwo
25.    Gastronomia
26.    transport i spedycja
27.    Rolna
28.    Pozostałe

B.  Najdynamiczniejsze przedsiębiorstwo według średniej z dynamik zysku netto i przychodów operacyjnych w ciągu 2 lat  (grudzień 2008-grudzień 2010) w następujących branżach:

1.    Handel artykułami spożywczymi
2.    Handel materiałami budowlanymi i drewnem
3.    Handel artykułami rolnymi
4.    Handel motoryzacyjny
5.    Pozostały handel
6.    Budownictwo drogowe i kolejowe
7.    Deweloperzy
8.    Pozostałe budownictwo
9.    Produkcja materiałów  budowlanych
10.    Przemysł lekki
11.    Spożywczy
12.    Chemiczny
13.    Przemysł elektromaszynowy
14.    Telekomunikacja
15.    Informatyka
16.    Przemysł  drzewny i papierniczy
17.    Media
18.    Edukacja
19    Opieka zdrowotna
20.    Producenci leków
21.    Energetyka i ciepłownictwo
22.    Usługi komunalne
23.    Turystyka
24.    Hotelarstwo
25.    Gastronomia
26.    transport i spedycja
27.    Rolna
28.    Banki
29.    Pozostałe

V. Wybór zwycięzców.
1. Wybór dokonywany jest na podstawie wyników finansowych, które służą do wyliczenia wartości rynkowej podmiotu gospodarczego ostatniego dnia marca w kolejnych latach przez porównanie do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Kryterium oceny jest dynamika wzrostu wartości rynkowej. W wyjątkowych przypadkach podmiot może być pominięty w rankingu z powodu swoich nieetycznych działań.
3. Dynamika wzrostu porównywana jest w okresie 2 lat (od 31 marca 2009 do marca 2011).
4. Obliczenia dynamiki wzrostu wartości rynkowej dokonywane są na podstawie danych dostępnych w publicznych rejestrach lub przekazanych wcześniej do Wywiadowi Gospodarczej InfoCredit.

5. W przypadku firm i banków, które prześlą ankiety do organizatora konkursu, liczona jest średnia z dynamik zysku netto i przychodów w ciągu 2 lat (od 31 grudnia 2008 do 31 grudnia 2010).

VI. Uczestnictwo.
1. Uczestnictwo w Konkursie Gepardy Biznesu jest bezpłatne.
2. W konkursie mogą brać firmy i banki  działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W konkursie mogą uczestniczyć firmy i banki, które nie wyrażały na to zgody. Wystarczy, że ich dane finansowe są dostępne w rejestrach i publikacjach.

VII. Nagrody.
1. Nagrodami w konkursie są dyplomy, statuetki Gepard Biznesu i logo promocyjne Gepard Biznesu.
2. Dyplomy przyznawane są zwycięzcom konkursu w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnionym podmiotom, których wartość rynkowa wzrosła w badanym okresie o więcej niż 10 proc., a w przypadku firm, które prześlą ankiety do organizatora konkursu, oraz banków  – średnia z dynamik w ciągu 2 lat była wyższa niż 10 proc. Dyplomy otrzymują także osoby, które przyczyniły się do dynamicznego rozwoju firm lub  banków i wzięły udział w Konferencji Lokalnego Biznesu.
3. Warunkiem otrzymania dyplomów jest uczestnictwo w jednej z Konferencji Nowoczesnego Biznesu.
4. Statuetki przysługują firmom, których wartość rynkowa wzrosła w badanym okresie o więcej niż 10 proc., a w przypadku firm, które prześlą ankiety do organizatora konkursu,  banków i SKOK – średnia z dynamik w ciągu 2 lat była wyższa niż 10 proc.
5. Statuetki są bezpłatne dla zwycięzców w kategoriach A i B , jeżeli zostaną odebrane na jednej z Konferencji  Nowoczesnego Biznesu. W pozostałych przypadkach statuetki są płatne – 800 zł netto.
6. Logo promocyjne Gepard Biznesu przysługuje firmom, których wartość rynkowa wzrosła o więcej niż 10 proc. w badanym okresie, a w przypadku firm, które prześlą ankiety do organizatora konkursu,  i banków – średnia z dynamik w ciągu 2 lat była wyższa niż 10 proc. Mogą go używać firmy i banki, których przedstawiciele wezmą udział w Konferencji Nowoczesnego Biznesu albo wykupią Pakiet Marketingowy Gepard Biznesu. 

VIII. Ogłoszenie wyników.
1. Wyniki Konkursu Gepardy Biznesu ogłaszane są na Konferencjach Nowoczesnego Biznesu oraz na stronie www.gepardybiznesu.pl i w Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma".
2. O terminach i miejscach organizowania Konferencji Nowoczesnego Biznesu decyduje prezes ULAN Sp. z o.o.
3. Udział w Konferencjach Nowoczesnego Biznesu jest płatny – 400 zł netto od osoby.

IX. Zmiany regulaminu.
1. Regulamin Konkursu Gepardy Biznesu ustala i zmienia prezes ULAN Sp. z o.o.
2. Regulamin dostępny jest w formie pisemnej w siedzibie  ULAN Sp. z o.o. oraz na www.gepardybiznesu.pl.


Regulamin zatwierdzony przez prezesa ULAN Sp. z o.o. 21 lutego 2012 r.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *