Podkarpackie

Kreatywnie dla Podkarpacia

"Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest wiodącą instytucją w Polsce inicjującą działania przedsiębiorcze i wspierającą samorządy w skutecznym wykorzystaniu środków unijnych", wyjaśnia Waldemar Pijar, prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie.  

 

Dzięki utworzeniu Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego RARR S.A. jest także jedną z głównych instytucji generujących nowe miejsca pracy.

Każdy z realizowanych przez RARR projektów jest ważny, ponieważ  przyczynia się do rozwoju regionu i powoduje wzrost innowacyjności przedsiębiorstw. Ze względu na zasięg i rozmiar działań projektem kluczowym określam utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS. Można z powodzeniem powiedzieć, że dzięki PPNT Podkarpacie staje się terenem  konkurencyjnym pod względem gospodarczym, a także obszarem wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

 Waldemar Pijar, prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie  

Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny AEROPOLIS sąsiaduje z głównymi szlakami komunikacyjnymi, tj. Portem Lotniczym Rzeszów Jasionka, planowaną autostradą A4 oraz drogą ekspresową S19. Zajmuje powierzchnię ok. 118 ha i podzielony jest
na 3 strefy:
 Główna strefa S1 ma powierzchnię ok. 70 ha, zlokalizowana jest w Gminie Trzebownisko, w niewielkiej odległości od lotniska.
 Strefa S2 obejmuje swym zasięgiem obszar ok. 47 ha, znajduje się na terenie gminy Głogów Małopolski w miejscowości Rogoźnica.
 Strefa – S3 obejmuje obszar budynku Preinkubatora Akademickiego.
Jest usytuowana na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Preinkubtator ma służyć przede wszystkim rozwojowi przedsiębiorczości akademickiej, pomóc  młodym ludziom – przyszłym przedsiębiorcom w stawianiu pierwszych kroków na wolnym rynku.
W chwili obecnej trawa „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) – II etap”. Wartość przedsięwzięcia inwestycyjnego wyniesie
ok. 68 mln zł, a w jego wyniku zostanie uzbrojonych w infrastrukturę techniczną ok. 51 ha terenów inwestycyjnych oraz powstaną 3 nowoczesne budynki:
 Inkubator Technologiczny wraz z Centrum Obsługi PPNT o łącznej powierzchni ok. 5300 m2,
 Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego o powierzchni ok. 970 m2,
 Laboratorium Badawcze dla Politechniki Rzeszowskiej o powierzchni ok. 930 m2.

Wszystkie nowopowstałe obiekty będą wyposażone w nowoczesną aparaturę  naukowo-badawczą niezbędną do przeprowadzania zaawansowanych badań.

W minionym roku realizowaliśmy ponad 25 projektów, większość z nich stwarzała szanse osobom bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo na zdobycie nowych umiejętności lub założenie własnej działalności gospodarczej. Popularność projektu „Być albo nie być przedsiębiorcą” w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia”, a także poprzednia edycja, czyli projekt, „Masz marzenia – bądź przedsiębiorcą”  przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. W ramach tych projektów osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo otrzymywały 40 tys. zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Chętnych było kilkakrotnie więcej niż możliwych miejsc. Dotacje przekazane w ramach programu „Masz marzenia – bądź przedsiębiorcą” przyczyniły się do utworzenia 106 nowych firm. Łącznie wartość podpisanych umów z Beneficjentami Ostatecznymi wyniosła 5 048 287 zł. W ramach tej kwoty: – 106 osób otrzymało dotacje inwestycyjną w wysokości do 40 tys. zł.  W ramach I etapu konkursu do programu „Być albo nie być przedsiębiorcą” powstały 63 nowe firmy.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego od kwietnia 2008 roku pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej. Realizuje zadania zlecone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości związane z wdrażaniem działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Według niezależnych badań PARP-u  RARR S.A. jest jedną
z najefektywniej działających Regionalnych Instytucji Finansujących w Polsce. Na tę ocenę złożyły się bardzo wysokie noty uzyskane od podkarpackich przedsiębiorców. Pieniądze przekazane przez RARR S.A. stanowią ogromne wsparcie dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a także plasują nasz region w ścisłej krajowej czołówce pod względem ilości wykorzystanych środków z programów Unii Europejskiej.

W grudniu 2009 roku RARR S.A. przejęła na własny rachunek i odpowiedzialność Fundusz Pożyczkowy dla Mikro i Małych przedsiębiorstw Województwa Podkarpackiego, którym wcześniej przez 11 lat zarządzała w imieniu PARP. Od początku jego istnienia do końca grudnia 2010 roku Fundusz udzielił 341 pożyczek na łączną kwotę 21 218 000 zł.

Sukcesy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zostały zauważone i docenione, otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień. W 2009 roku RARR S.A. została uhonorowana Podkarpacką Nagrodę Gospodarczą w kategorii wydarzenie roku, za Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny. Następnie Laurem Studentów 2009 i tytułem „Promotor kultury Studenckiej”. W konkursie „DOM 2009” – Kryształową Cegłą za najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy. W 2010 roku tytułem – Firma przyjazna studentom. Uwieńczeniem działalności w 2010 roku było przyznanie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. statuetki Lidera Regionu 2010 w kategorii – kreator rozwoju regionalnego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *