Artykuły

Tajny udział USAID we wprowadzeniu OFE

"Tam gdzie zagraniczny udział w przeprowadzaniu reformy może być niekorzystnie widziany, w publicznych materiałach edukacyjnych należy unikać pokazywania zagranicznego sponsorowania", czytamy na stronie USAID.

Może komukolwiek przyda się  link na stronę agencji USAID – do raportu z 2002 r. na temat misji USAID w Polsce przy wprowadzaniu OFE. www.usaid.gov/pl/pension.htm

W raporcie skoncentrowano się m.in. na szczegółach organizacji wycieczek do Chile i Argentyny dla polskich polityków.
Niezwykle bulwersujący jest ostatni akapit tego raportu:
"Additionally, in reform efforts where foreign participation may be viewed unfavorable, public education materials should avoid the appearance of foreign sponsorship. It was important in this effort that Poles perceived this to be a Polish reform, not an American Reform. Due to this concern, no reference to USAID was made in GoP (Government of Poland) publications describing the reform".
W tłumaczeniu: "Dodatkowo, tam gdzie zagraniczny udział w przeprowadzaniu reformy może być niekorzystnie widziany, w publicznych materiałach edukacyjnych należy unikać pokazywania zagranicznego sponsorowania. Ważne było, by Polacy postrzegali tę reformę jako polską reformę, a nie jako amerykańską reformę. Z tego względu w dokumentach polskiego rządu opisujących reformę nie podano żadnej informacji o USAID"

To stwierdzenie zawarte w raporcie USAID tłumaczy, dlaczego dotychczas w Polsce właściwie brak było świadomości społecznej w sprawie udziału tej agencji we wprowadzaniu OFE. Zagraniczni aktorzy zostali ukryci na głębokim zapleczu.

Jeśli udział USAID we wprowadzaniu OFE był uczciwy – dlaczego świadomie to zatajono?

Czy społeczeństwo polskie nie miało prawa o tym wiedzieć?

Jerzy Krajewski*

*Tekst, tłumaczenie i pytania nie są mojego autorstwa (autor zastrzegł anonimowość), ale podpisuję się pod nimi, bo to ważne. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *