Świętokrzyskie

Zagłębie surowców budowlanych

"Świętokrzyskie przez lata było zagłębiem budowlanym, a to przede wszystkim ze względu na zaplecze w postaci surowców mineralnych. Mamy 100 procent kamienia gipsowego oraz 42 procent krajowych zasobów wapna", powiedział Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

 

Zagłębie surowców budowlanych

Z Adamem Jarubasem, marszałkiem województwa świętokrzyskiego, rozmawia Jerzy Krajewski
W jaki sposób Urząd Marszałkowski wspiera rozwój przedsiębiorczości w Waszym województwie? Jak Wasi przedsiębiorcy korzystają z nowych funduszy unijnych?

Wykorzystujemy do tego celu wszelkie narzędzia, jakie są nam dostępne. Takie możliwości wsparcia dawał przede wszystkim Regionalny Program Operacyjny. Staraliśmy się te pieniądze jak najszybciej uruchomić, wychodząc z założenia, że fundusze unijne, między innymi przez dotacje na innowacyjne rozwiązania w firmach, są najlepszym orężem w walce z kryzysem. I trzeba przyznać, że świętokrzyscy przedsiębiorcy byli bardzo aktywni. Na wszystkie konkursy, które ogłaszaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, działania „wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” wpływało bardzo dużo wniosków, a kwota, o którą ubiegali się przedsiębiorcy, była zawsze wyższa od posiadanej alokacji. Co, niestety, wiązało się z tym, że nie wszyscy, którzy przeszli pozytywnie weryfikację formalną, mogli liczyć na dofinansowanie. Generalnie z ponad 319 mln złotych, które mieliśmy zarezerwowane w RPO na wsparcie świętokrzyskich przedsiębiorców 96 procent pieniędzy zostało już wykorzystane. Ale rynek pracy staramy się wzmacniać również przez dotacje w ramach Kapitału Ludzkiego na zakładanie tzw. mikrofirm. Najczęściej powstają one na zasadzie samozatrudnienia. Dzięki tym dotacjom w Świętokrzyskiem powstało kilka tysięcy miejsc pracy. Są to nieduże przedsięwzięcia, ale dają wyraźnie zauważalny tzw. efekt skali. A jest to skala 3–4 tysięcy miejsc pracy. Trudno znaleźć inwestora, który stworzyłby zakład dla tylu pracowników. Dla przedsiębiorców stworzyliśmy też narzędzie finansowe w postaci Świętokrzyskiego Funduszu Pożyczkowego i Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego. W Urzędzie Marszałkowskim we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych stworzyliśmy Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera – oferujemy wszelką pomoc firmom zainteresowanym lokowaniem biznesu w naszym województwie.

 

 Jakie branże rozwijają się najlepiej w Waszym województwie?

Świętokrzyskie, a wcześniej województwo kieleckie, przez lata było zagłębiem budowlanym, a to przede wszystkim ze względu na zaplecze w postaci surowców mineralnych. W Świętokrzyskiem mamy 100 procent kamienia gipsowego, który występuje w Polsce, oraz 42 procent krajowych zasobów wapna. Produkuje się tu ponad 34 procent polskiego cementu, to bardzo znaczący udział, który powoduje, że ta branża i wszelkie formy kooperacji klastrów budowlanych są tu pożądane. Ponadto z terenów województwa świętokrzyskiego pochodzi 100 procent siarki rodzimej i 26 procent kruszywa mineralnego łamanego, wykorzystywanego do produkcji podkładów drogowych przy inwestycjach komunikacyjnych. Świętokrzyskie ma bogate tradycje przemysłowe, głównie metalurgiczne, wywodzące się jeszcze z Centralnego Okręgu Przemysłowego. Ten potencjał przemysłowy regionu wciąż jest istotny – zrestrukturyzowana huta Celsa w Ostrowcu Świętokrzyskim zatrudniająca ponad 1,5 tysiąca osób oraz drugie tyle kooperujących, jest jednym z większych pracodawców w regionie. W województwie dobrze rozwija się także branża uzdrowiskowa – Busko-Zdrój i  Solec-Zdrój to silne ośrodki lecznictwa sanatoryjnego. W Solcu powstają także ośrodki SPA.

Czy mógłby Pan wskazać gminy, miasta i powiaty, które najbardziej wspierają przedsiębiorczość?

Zachętą dla potencjalnych inwestorów jest z pewnością istniejąca w naszym województwie Specjalna Strefa Ekonomiczna w Starachowicach. Podstrefa SSE funkcjonuje też w gminie Morawica. Mamy kilkaset hektarów terenów, które mogą być atrakcyjne w zakresie tworzenia nowych firm, zarówno
w samych Kielcach, jak i w okolicy. W stolicy województwa funkcjonuje też Kielecki Park Technologiczny, w ramach którego działa Inkubator Technologiczny, stanowiących tani sposób na tworzenie  nowoczesnych  rozwiązań, nowych urządzeń czy technologii. Od lat za eldorado inwestycyjne uchodzi gmina Morawica. Duży inwestor pojawił się też w gminie Miedziana Góra – chce tam stworzyć duże centrum handlowo-usługowe. Kilka gmin pozyskało fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego na tworzenie terenów inwestycyjnych, tak więc tych obszarów aktywności gospodarczej będzie w regionie przybywać.
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *