Artykuły

WIJAS S.J. w SSE Starachowice

WIJAS S.J. planuje uruchomić produkcję elektrycznych przepływowych ogrzewaczy wody, elementów metalowych i z tworzyw sztucznych.

 

Zarząd SSE „Starachowice” S.A. informuje, że 18.08.2011r. udzielił nowego zezwolenia
na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. 

Zezwolenie nr 140/2011  – otrzymał  przedsiębiorca (Spółka z kapitałem polskim):
WIJAS Tomasz i Paweł Wijas Sp. Jawna
z siedzibą w Kielcach przy ul. Cedro-Mazur 5
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego  przez Sąd Rejonowy
w Kielcach, X Wydział KRS  Nr rejestru  0000072124
Tel. +48 41 302 22 32; +48 41 302 26 10
Fax. +48 41 302 26 12
biuro@wijas.com.pl
www.wijas.com.pl
który planuje uruchomić produkcję elektrycznych przepływowych ogrzewaczy wody, elementów metalowych i z tworzyw sztucznych oraz świadczenie usług przemysłowych
i w tym celu wybuduje nowy zakład produkcyjny w podstrefie Morawica.

Warunki określone w wydanym zezwoleniu:   
•    nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej  1 500 000 zł do 31.03.2016 r.
•    zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia kształtującego się na poziomie 23 pracowników poprzez zatrudnienie 3 nowych pracowników w terminie do 31.03.2016 r.
i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 26 pracowników do 31.03.2019 r.
•    zakończenie nowej inwestycji do 30.06.2016 r.

W roku 2011 w obszarze SSE „Starachowice” wydano 11 zezwoleń, które przyniosą łącznie co najmniej 130 571 500 zł inwestycji i co najmniej 134 nowe miejsca pracy.

SSE „Starachowice” to:

     TOP TEN efektywności inwestycji w Raporcie  „Financial Times-fDi Magazine” – „Global Free Zones of the Future 2010/2011”
     92% zadowolonych inwestorów (raport KPMG 2010)
     100 % inwestorów zadowolonych z infrastruktury (raport KPMG 2008)
     92 % inwestorów, którzy polecają ją swoim partnerom biznesowym (raport KPMG 2009)

Efekty SSE „Starachowice” wg stanu na 30 czerwca 2011r.:
•    Ilość wydanych zezwoleń 139 (w tym ważne: 74,  zatrudniający pracowników: 58)
•    Inwestycje zrealizowane – 1,544 mld. PLN
•    Łączna ilość miejsc pracy – 6 965 (w tym: nowe – 3 780, utrzymane – 3 186)
•    Pow. całkowita (łącznie z infrastrukturą) – 580,5949 ha
•    Pow. zagospodarowana pod zezwolenia – 210,2768 ha
•    % zagospodarowania –  61,42

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *