Artykuły

Nieliczne firmowe lokaty przynoszą godziwy zysk

Najlepszą ofertę lokat dla mikroprzedsiębiorstw mają ciągle banki specjalizujące się w obsłudze firm: FM Bank i Idea Bank. Ale do ich rywalizacji próbują włączyć się także inni gracze. Największy, bo ponad 8-proc. zysk przyniosą firmom lokaty krótkoterminowe.

 

 
Rywalizacja w ofercie lokat dla mikroprzedsiębiorców przebiegała w ostatnich kilku miesiącach przede wszystkim pomiędzy dwoma bankami: FM Bankiem i Idea Bankiem. W sierpniu 2011 r. dołączył do nich trzeci gracz – Kredyt Bank. Jeszcze w czerwcu próżno go było szukać w czołówkach firmowych lokat. Tymczasem w najnowszym zestawieniu lokat firmowych, przygotowanym przez Tax Care, Kredyt Bank pojawia się czterokrotnie w najlepszych trójkach firmowych depozytów (pod uwagę braliśmy sześć rodzajów lokat, zakładanych na miesiąc, dwa miesiące, kwartał, pół roku, rok i dwa lata).

Lokaty miesięczne dla mikrofirm
(kwota lokaty 5 tys. zł)

L.p.    Bank    Lokata 1 mc   
1    Idea Bank    8,08%    s, kdz   
2    Kredyt Bank    5,00%    z   
3    Bank Pocztowy    3,70%    kdz, i   
4    Volkswagen Bank    3,50%    s   
5    Meritum Bank    3,30%    s, i   
    Nordea Bank    3,30%    i   

Lokaty  dwumiesięczne dla mikrofirm
(kwota lokaty 5 tys. zł)

L.p.    Bank    Lokata 2 mc
1    Idea Bank    8,05%    s, kdz
2    Kredyt Bank    5,00%    z
3    Getin Bank    3,75%    s, kdz
4    Volkswagen Bank    3,55%    s
5    Bank BGŻ    3,27%    s, i
                   
           

s – stałe oprocentowanie, z – oprocentowanie zmienne, i – lokata internetowa, kdz – kapitalizacja dzienna 
Źródło: Tax Care, 25.08.2011

Ciągle jednak niekwestionowanym liderem w ofercie depozytów dla firm pozostaje Idea Bank, który zajmuje pierwsze miejsce w pięciu przypadkach, z czego dwukrotnie – przy lokatach trzymiesięcznych i dwuletnich – dzieli je z FM Bankiem. Temu drugiemu udało się wyprzedzić Idea Bank tylko w lokatach półrocznych, do tego nieznacznie (5,5% wobec 5,45%).

Lokaty kwartalne  dla mikrofirm
(kwota lokaty 5 tys. zł)

L.p.    Bank    Lokata 3 mc   
1    Idea Bank    5,30%    s, kdz   
    FM Bank    5,30%    s    
2    Kredyt Bank    5,00%    z   
3    Getin Bank    4,86%    s, kdz *   
4    Nordea Bank    4,20%    i   
5    Polbank EFG    4,00%    s                    

Lokaty półroczne dla mikrofirm
(kwota lokaty 5 tys. zł)

L.p.    Bank    Lokata 6 mc
1    FM Bank    5,50%    s
2    Idea Bank    5,45%    s, kdz
3    Kredyt Bank    5,00%    z
4    Getin Bank    4,86%    s, kdz
5    Bank Pocztowy    4,81%    kdz

* dla posiadaczy konta uniwersalnego Plus, s – stałe oprocentowanie, z – oprocentowanie zmienne, i – lokata internetowa,
kdz – kapitalizacja dzienna 
Źródło: Tax Care, 25.08.2011

Na jaki zysk mogą liczyć mikroprzedsiębiorcy? Największy przyniesie im lokata miesięczna i dwumiesięczna Idea Banku (odpowiednio 8.08% i 8.05% w skali roku). Niestety, bank stawia ograniczenie kwotowe: w obydwu przypadkach ulokujemy tylko 10 tys. zł, do tego można otworzyć tylko jedną lokatę. Depozyt jest także nieodnawialny, a przedsiębiorca nie może założyć lokaty kolejny raz.

Lokaty roczne  dla mikrofirm
(kwota lokaty 5 tys. zł)

L.p.    Bank    Lokata 12 mc   
1    Idea Bank    5,90%    s, kdz    
2    FM Bank    5,60%    s       
3    Getin Bank    5,02%    s, kdz   
4    Kredyt Bank    5,00%    z   
5    Polbank EFG    4,75%    s   
                   

Lokaty dwuletnie dla mikrofirm
(kwota lokaty 5 tys. zł)

Bank    Lokata 24 mc
1    Idea Bank    6,00%    s, kdz
FM Bank    6,00%    s
2    Getin Bank    5,67%    s, kdz, i
3    Bank Pocztowy    5,00%    z
4    Kredyt Bank    5,00%    z
5    Bank Millennium    4,75%    s

s – stałe oprocentowanie, z – oprocentowanie zmienne, i – lokata internetowa, kdz – kapitalizacja dzienna 
Źródło: Tax Care, 25.08.2011

Drugie miejsce w przypadku lokat zakładanych na miesiąc i dwa miesiące zajął wspomniany wcześniej Kredyt Bank z oprocentowaniem zmiennym na poziomie 5% w skali roku. Zatem różnica pomiędzy pierwszym i drugim miejscem jest duża, wynosi bowiem ponad 3 pkt procentowe, ale jest i tak mniejsza w porównaniu z ostatnim, czerwcowym rankingiem Tax Care. Wtedy dwie najlepsze stawki dzieliły ponad 4 pkt procentowe. Należy także dodać, że tylko miesięczne i dwumiesięczne depozyty firmowe przebijają ofertę depozytów dla klientów indywidualnych. Lokaty dla mikroprzedsiębiorców zakładanych na dłuższe terminy przegrywają z ofertą detaliczną.

 

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *