Branża materiałów budowlanych

Możemy się pochwalić największymi projektami

"Zajmujemy się robotami związanymi z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci cieplnych", mówi Rafał Damasiewicz, prezes Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Metorex Sp. z o.o. w Toruniu.

 

Rafał Damasiewicz, prezes Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Metorex Sp. z o.o. w Toruniu

Przedsiębiorstwo Metorex zajmuje się robotami związanymi z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. Specjalizujemy się w pracach dotyczących zaopatrzenia terenu w zakresie zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci cieplnych. Wykonujemy roboty w zakresie budownictwa wodnego, melioracji i odwodnień, działamy także w zakresie budownictwa oczyszczalni ścieków. Oferujemy montaż uzbrojeń terenu dla centrów handlowo – usługowych, dróg i autostrad oraz stacji benzynowych.

Firma istnieje nieprzerwanie od 1 października 1991 roku.  Możemy się pochwalić największymi projektami, wśród których są m.in.: odbudowa rowu RA wraz z budową zbiornika retencyjnego w ciągu drogi ekspresowej S-10, wymiana rur azbestowo-cementowych – kontrakt W-02,  projekt i budowa infrastruktury Toruńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, budowa głównych kolektorów Torunia Południowego i systemu ściekowego dla dzielnic Podgórz, Stawki i Rudak w Toruniu, remont zespołu pałacowo parkowego w Smólsku.

Obecnie zatrudniamy 118 osób. Dynamiczny rozwój zawdzięczamy kadrze wyspecjalizowanych fachowców z wieloletnim doświadczniem oraz specjalistom inżynieryjno – technicznym, którzy pracują w zawodze nawet po 35 lat.

W 2002 r. uzyskaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000 Systemu Zarządzania Jakością w zakresie wykonawstwa zewnętrznych sieci wodno – kanalizacyjnych i modernizacji sieci ciepłowniczych wydany przez DET NORSKE VERITAS.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *