Branża budowlana

„SEZAM-INSTAL” S.J. w Opolu jest Efektywną Firmą 2011

"SEZAM-INSTAL" S.J. w Opolu została Efektywną Firmą 2011 w IV edycji Konkursu Efektywna Firma 2011.  Spółka była też wyróżniona w III edycji Konkursu Efektywna Firma 2010. 

 

 

Wyniki finansowe  "SEZAM-INSTAL" S.J. w Opolu

 

 

  2008 2010
Przychody  (w tys. zł)  10763 8303
Zysk netto (w tys. zł)  2555 846
Efektywność (w proc) 24 10

 

źródło: Magazyn Przedsiębiorców "Europejska Firma" na podstawie informacji podanych przez "SEZAM-INSTAL" S.J. w Opolu (dane za 2010 r.) i Wywiadownię Gospodarczą InfoCredit (dane za 2008 r.)  

 

   

       Firma SEZAM INSTAL sp.j. istnieje na polskim rynku już od 1993 roku. Przez 18 lat działania zdobyliśmy doświadczenie, które umożliwia  zagwarantowanie naszym klientom fachowej i kompleksowej obsługi.
Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa możliwy był dzięki ukierunkowaniu go na najnowocześniejsze technologie, które zapewniają przedsiębiorstwom budującym, eksploatującym i remontującym sieci rurowe sprawne i zgodne z normami ochrony środowiska działanie.
Branża, którą reprezentujemy zobowiązuje nas do stałego doskonalenia naszej wiedzy technicznej oraz pilnej obserwacji nowych produktów i technologii na rynku europejskim. Ze względu na to, że niezwykle ważna jest dla nas jakość obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, trzon naszego zespołu stanowią ludzie ze średnim i wyższym wykształceniem technicznym o dużej praktyce zawodowej.
Nasza oferta obejmuje uzupełniające się programy:
1.    urządzenia i technologie do czyszczenia, inspekcji TV oraz bezodkrywkowej naprawy sieci wodno-kanalizacyjnej,
2.    samochody specjalistyczne dla potrzeb gospodarki komunalnej.
Zaprezentowane poniżej urządzenia i technologie wprowadzają nową jakość w technice inspekcji i regeneracji urządzeń hydrotechnicznych. Są to metody korzystne ekonomicznie i zgodne z normami ochrony środowiska. Ich zastosowanie umożliwia racjonalną ocenę stanu technicznego wnętrza rurociągów, a następnie szybką naprawę uszkodzeń.

Frezy hydrauliczne KATE-PMO
Urządzenie frezujące przeznaczone jest do usuwania różnorakich przeszkód występujących w kanałach, a tym samym poprawienie jego właściwości hydraulicznych. Usunięcie tych przeszkód jest też warunkiem koniecznym do przeprowadzenia renowacji kanału.
Zainstalowana na głowicy frezującej kamera TV, przekazuje obraz obszaru frezowania na monitor TV operatora systemu. Dający się zmienić sposób umocowania kamery na głowicy, pozwala na łatwą i szybką zmianę jej usytuowania, a tym samym dostosowane do średnicy kanału lub rodzaju frezowania. Kamera zintegrowana jest z oświetleniem o dającym się regulować natężeniu światła i wycieraczkę obiektywu. Kamera obraca się wspólnie z głowicą frezującą oraz niezależnie dodatkowo uchyla się. Urządzenie pozwala na szybkie i bezproblemowe usuwanie, np: wystających części przykanalików, osadów stałych, wycinania wnikających korzeni, otwierania zamkniętych po renowacji przyłączy, itp.
 Podgląd kanału i obszaru frezowania, umożliwia zainstalowana na robocie kamera TV, a przekazywany przez nią obraz, wyświetlany jest na monitorze operatora systemu.
Metody bezwykopowe
Firma Sezam-Instal sp.j. proponuje bezwykopowe metody wymiany i naprawy przewodów kanalizacyjnych, które:
•    obniżają koszty remontów o ok. 40-80 %
•    skracają czas remontów
•    eliminują konieczność wykonania wykopów
•    zmniejszają utrudnienia komunikacyjne
•    ograniczają hałas i zapylenie
Wymiana bądź naprawa przewodów kanalizacyjnych odbywa się pomiędzy dwiema, sąsiednimi studzienkami. Do całkowitej wymiany przewodów (z możliwością zwiększenia średnicy), stosuje się metodę CRACKING, do uszczelnienia istniejącego przewodu – na całej długości między studzienkami – metodę ROBO-Liner, natomiast do usunięcia lokalnych pęknięć lub ubytków instalacji, metodę PART-Liner.
Monitoring
Nowoczesne systemy do optycznej inspekcji instalacji rurowych szczególnie kanalizacyjnych, oparte są na technice cyfrowej, wypierając dotychczasową analogową. Podstawowym tego powodem, jest potrzeba uzyskania z prowadzonego monitoringu możliwie jak największych ilości jakościowo wysokich, a tym samym wiarygodniejszych informacji o stanie przeglądanej instalacji. Technika analogowa tylko częściowo spełnia te wymogi. Na ekranie kolorowego monitora, oprócz obrazu z kamery telewizyjnej, wyświetlane są w liniach statusowych bieżące informacje charakteryzujące przegląd, między innymi: odległość kamery od umownego punktu, kąt wychyłu i obrotu jej głowicy, wielkość spadku podłużnego instalacji, data, godzina, kąt przechyłu wózka od pionu. Na tle obrazu, umieścić można dowolny tekst literowo-cyfrowy, np. komentarz do przeglądu. Obraz z kamery, informacje charakterystyczne dla przeglądu i literowo-cyfrowy tekst, mogą zostać zarejestrowane na taśmie video.
Podstawowy system, składający się z umieszczonej na samojezdnym wózku kamery TV z zintegrowanym oświetleniem, bębna kablowego z kablem oraz urządzenia sterującego z monitorem i klawiaturą, może zostać znacznie rozbudowany i umieszczony na stałe na samochodzie dostawczym. 
Zainstalowany w komputerze PC, program inspekcji kanalizacji WinCan, umożliwia opracowanie dokumentacji inspekcji w formie graficznej w postaci protokołów przeglądów i wykresów spadków. Dzięki posiadanym w pamięci rodzajom uszkodzeń jakie mogą wystąpić w instalacjach, ułatwia opisanie filmowanych zdarzeń, a ponadto umożliwia wprowadzanie opisów na ekran monitora video, nadzoruje pracę magnetowidu, dokumentuje przebieg inspekcji na dysku umożliwiając ich archiwizację .
Światłowody FAST-ROBOT
Technologia FAST została rozwinięta w celu umożliwienia ułożenia – wewnątrz rur ochronnych – kabli światłowodowych we wszystkich drożnych systemach kanałów i rodzajach rur. Ta efektywna, oszczędna i przyjazna środowisku technologia, spełnia wszystkie dzisiejsze wymagania związane z pojemnością i elastycznością sieci oraz możliwością jej dalszej rozbudowy.
Instalacja Kabli możliwa jest w przełazowych bądź nieprzełazowych kanałach wodnych, odprowadzających ścieki, wodę deszczową bądź ich mieszaninę.
Zalety technologii FAST:
•    System FAST jest przyjazny dla środowiska.
•    Efektywna, oszczędna w kosztach, elastyczna i dająca się rozbudować w przyszłości.
•    Wykorzystując istniejące sieci kanalizacyjne, znacznie redukuje potrzebę wykonywania instalacji podziemnych.
Samochody ciśnieniowe KROLL
Tradycyjne metody czyszczenia instalacji kanalizacyjnych pod wysokim ciśnieniem, wymagają użycia dużych ilości cennej czystej wody a konieczność uzupełniania jej ubytków – powoduje przerwy technologiczne. Metody te są więc nie ekologiczne i nie ekonomiczne. Opracowany przez firmę KROLL, system zamkniętego obiegu wody z instalacją jej odzysku, umożliwia wielokrotne użycie do czyszczenia tej samej wody, bez potrzeby jej uzupełniania. Zużywana po raz pierwszy woda, nie musi być wodą czystą. Może zostać pobrana, a następnie oczyszczona przez system, np. z rzeki lub bezpośrednio z instalacji kanalizacyjnej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *