Artykuły

Kredyt z EBOR dla Grupy BPS

28 października 2011 Bank BPS S.A. podpisał umowę kredytową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju dot. finansowania dla Banku BPS S.A. w wysokości 25 milionów EURO z przeznaczeniem na kredyty dla firm z sektora MSP.

W dniu 29.07.2010 roku Bank BPS S.A. podpisał list Intencyjny z EBOiR, a następnie został poddany procesowi duediligence, którego głównym celem była analiza przez przedstawicieli EBOiR funkcjonowania Grupy BPS oraz modelu finansowania MŚP przez Bank BPS S.A.
i Banki Spółdzielcze.

 

Efektem tych prac było zaaprobowanie przez Radę Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju możliwości finansowania Banku BPS S.A. w wysokości równowartości 25 milionów EURO, przez okres 5 lat. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na kredytowanie przez Grupę BPS mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Podkreślić należy, że finansowaniu temu towarzyszy pakiet pomocy technicznej w wysokości ok. 1,2 miliona EURO. Wykorzystanie pomocy technicznej z EBOiR będzie odbywać się poprzez wybranego w konkursie konsultanta, który wspomoże Bank BPS i Banki Spółdzielcze w rozwijaniu kompetencji w zakresie analizy, finansowania i monitorowania kredytów dla sektora MŚP. Konkretne zadania pomocy technicznej zostaną przygotowane dla indywidualnych potrzeb poszczególnych Banków Spółdzielczych.

 

Finansowaniu towarzyszy pakiet pomocy technicznej w wysokości ok. 1,2 miliona EURO. Wykorzystanie pomocy technicznej z EBOiR będzie odbywać się poprzez konsultanta, który wspomoże Bank BPS S.A. i Banki Spółdzielcze w rozwijaniu kompetencji w zakresie analizy, finansowania i monitorowania kredytów dla sektora MŚP. Konkretne zadania pomocy technicznej zostaną przygotowane w oparciu o indywidualne potrzeby poszczególnych Banków Spółdzielczych.

 

Banki Spółdzielcze w Polsce są jednym z głównych źródeł finansowania dla małych przedsiębiorstw rolnych i społeczności na obszarach wiejskich i miast. EBOiR jest zaangażowany we wspieranie małych firm i rolnictwa w Polska, a za sprawą nowych pożyczek od Banku BPS S.A. możemy zwiększyć dostępność finansowania w obszarach nie obsługiwanych przez inny bank, mówi Lucyna Stańczak, Country Director, polskiej filii EBOiR.

 

Podpisanie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju to dowód, że Bank BPS S.A. jest nowoczesną instytucją finansową, która z powodzeniem współpracuje z zagranicznymi instytucjami finansowymi m.in. w zakresie wykorzystywania wsparcia finansowego.

 

Banki Spółdzielcze i przedsiębiorcy z sektora MŚP są dla siebie naturalnymi partnerami biznesowymi. Nasza współpraca pozwala optymalizować wynik poprzez działania na rzecz lokalnego środowiska – stymuluje rozwój lokalnej gospodarki, przedsiębiorczości i tworzy nowe miejsca pracy. Naszą filozofią działania jest związanie się z Klientem na dłuższy okres czasu, zapewniając mu kompleksową obsługę. Ważne jest, aby na drodze konsensusu zbudować wzajemne zaufanie, gdzie obie strony znajdą w sobie partnerów, zarówno na okres prosperity, jak i kryzysu, podsumował Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Pan Mirosław Potulski.

 

źródło: Bank BPS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *