Konkurs

Bank Przyjazny Biznesowi 2012

Image Prawo do używania logo Bank Przyjazny Biznesowi 2012 może uzyskać bank, który zdobędzie średnią ocen 4 z 10 ankiet, które wpłyną od firm na Konkurs Gepardy Biznesu.

 

 

Regulamin IV edycji Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi 2012   

I. Misja

Misją Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi jest wspieranie rozwoju polskich firm i banków oraz przekonywanie ich do tego, by same siebie nawzajem wspierały

II. Cele

1. Wyłonienie banków najbardziej przyjaznych biznesowi.
2. Promowanie banków najbardziej przyjaznych biznesowi.
3. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.
4. Promowanie Klubu Nowoczesnego Biznesu.
5. Promowanie Instytutu Nowoczesnego Biznesu.
6. Rekomendowanie produktów i usług członków Klubu Nowoczesnego Biznesu.
7. Umożliwienie członkom Klubu Nowoczesnego Biznesu nawiązania bezpośrednich wzajemnych kontaktów.

III. Organizatorzy

Organizatorami Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi są Magazyn Przedsiębiorców "Europejska Firma" , Instytut Nowoczesnego Biznesu  i ULAN Sp. z o.o. z siedzibę w Markach koło Warszawy przy ul. Świerkowej 2 A.

IV. Kategorie Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi

A. Bank spółdzielczy,
B. Bank komercyjny (w tym bank zrzeszający).

V. Wybór zwycięzców

1. Wybór dokonywany jest na podstawie ankiet nadesłanych przez firmy na Konkurs Gepardy Biznesu do Magazynu Przedsiębiorców "Europejska Firma".
2. Firmy oceniają w ankietach banki w skali od 1 do 6 punktów, podają w ankietach, za co bank cenią i co im najbardziej w banku doskwiera.
3. Na podstawie ankiet liczona jest średnia ocen.
4. Minimalna liczba ankiet, która umożliwia wystawienie oceny bankowi lub jego oddziałowi: 10.
5. Tytuł Bank Przyjazny Biznesowi przysługuje bankowi lub jego oddziałowi, który podmioty gospodarcze oceniły przynajmniej na 4.

VI. Uczestnictwo w Konkursie Bank Przyjazny Biznesowi

1. Uczestnictwo w Konkursie Bank Przyjazny Biznesowi jest bezpłatne.
2. W Konkursie Bank Przyjazny Biznesowi mogą brać udział banki, które nie wyrażały na to zgody. Wystarczy, że podmioty gospodarcze wyślą do Magazynu Przedsiębiorców "Europejska Firma" minimum 10 ankiet  je oceniających.

VII. Nagrody w Konkursie Bank Przyjazny Biznesowi

1. Nagrodami w konkursie są dyplomy, statuetki i logo promocyjne Bank Przyjazny Biznesowi.
2. Dyplom i logo są bezpłatne, jeżeli są odebrana na jednej z konferencji, organizowanych przez ULAN Sp. z o.o.
3. Statuetki są płatne – 500 zł netto.
4. W wyjątkowych sytuacjach dyplom i statuetkę można otrzymać pocztą.
5. Wyróżnione podmioty otrzymują prawo do używania  logo promocyjnego "Bank Przyjazny Biznesowi", którego elementem graficznym jest "Tęcza Kart".  

VIII. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Wyniki Konkursu  Bank Przyjazny Biznesowi ogłaszane są na konferencjach, w serwisach internetowych „GepardyBiznesu.pl” i „Ibs.edu.pl” oraz  w Magazynie Przedsiębiorców i Menedżerów "Europejska Firma" i magazynie „Europejski Bank Spółdzielczy”.
2. O terminach i miejscach organizowania konferencji  decyduje prezes ULAN Sp. z o.o.
3. Udział w konferencjach  jest płatny:  400 zł netto od osoby.
4. Wysokość opłat za uczestnictwo w konferencjach ustala prezes ULAN Sp. z o.o.

IX. Zmiany regulaminu

1. Regulamin Konkursu Bank Przyjazna Biznesowi ustala i zmienia prezes ULAN Sp. z o.o. .
2. Regulamin dostępny jest w formie pisemnej w siedzibie ULAN Sp. z o.o. oraz na www.gepardybiznesu.pl.

Regulamin zatwierdzony przez prezesa ULAN Sp. z o.o. 17 stycznia 2012 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *