Artykuły

Podwyżka składki rentowej niezgodna z prawem

PiS złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która podwyższa składkę rentową płaconą przez pracodawców.

 

Według posłów PiS ustawa jest niezgodna ze 123 artykułem konstytucji mówiącym, że Rada Ministrów może uznać uchwalony przez siebie projekt ustawy za pilny, z wyjątkiem projektów ustaw podatkowych, ustaw dotyczących wyboru prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu, Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, ustaw regulujących ustrój i właściwość władz publicznych, a także kodeksów.

Zdaniem posłów PiS nowelizacja ustawy nie mogła zatem zostać przyjęta w trybie pilnym, ponieważ miała charakter ustawy podatkowej przez to, że nakłada daninę publiczną.

Posłowie PiS uważają, że nowelizacja narusza również art. 2 konstytucji, który mówi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Nowelizacja weszła w życie 1 lutego 2012 r.

 

Źródło: PAP

 

Nasz komentarz:

 

Od kilkunastu lat staram się, by wprowadzić do polskiej Konstytucji zapis, że przepisy dotyczące podatków i obowiązkowych ubezpieczeń wchodzą w życie nie wcześniej niż rok po ich opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Nie udało się przekonać do tego władzy ustawodawczej.

Sejm i Senat nadal traktują więc obywateli okropnie, zaskakują nagłymi zmianami przepisów, które wchodzą w życie z dnia na dzień.  Obywatele dowiadują się o nich z mediów.

Dobrze więc, że PiS podniósł sprawę nagłego wprowadzenia podwyżki składki rentowej.

Okropne postępowanie władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej wobec obywateli sprawia, że zagrożone są podstawowe prawa i wolności obywatelskiej.

Dlatego Magazyn Przedsiębiorców "Europejska Firma" powołuje do życia Instytutu Wolności, który będzie monitorował naruszanie zasad wolności w Polsce.

Obecnie to projekt marketingowy.

Z czasem postaramy się, by zyskał osobowość prawną.

 

Jerzy Krajewski, redaktor naczelny Magazynu Przedsiębiorców "Europejska Firma"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *