Artykuły

Składki ZUS wyższe prawie o 10%

Za kilka dni mija termin zapłaty wyższych składek ZUS przez przedsiębiorców. W tym roku ich miesięczne obciążenia wzrosną o 9,6% w porównaniu ze składkami płaconymi za ubiegły rok.

 

Uwaga! Przelew w dotychczasowej, niższej kwocie pozbawi przedsiębiorcę prawa do zasiłku chorobowego.  

W piątek 10 lutego mija termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla przedsiębiorców za styczeń. Niestety, sporo wyższych niż te, które prowadzący działalność płacili w ubiegłym roku. Minimalne składki przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą rosną bowiem łącznie o ponad 43 zł miesięcznie (4,9%) –  do 933,45 złotych. Podwyżka nie ominie także rozpoczynających działalność, którzy przez dwa lata od startu w biznesie mają prawo do niższych składek składek ZUS – w ich przypadku miesięczne obciążenia z tego tytułu rosną łącznie o ponad 21 zł miesięcznie (5,8%), do 387,94 złotych.

Rosną składki, bo rosną wskaźniki
Z tego typu podwyżką przedsiębiorcy muszą liczyć się co roku, ze względu na wzrost wskaźników (przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z IV kw.2011 r.), według których ustalana jest tzw. podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców. Wyznaczona w ten sposób podstawa obowiązuje przez cały kolejny rok.

W marcu kolejna podwyżka
W tym roku będzie jednak inaczej, ponieważ już za miesiąc przedsiębiorców czeka kolejna podwyżka składek. Podstawa wymiaru składek za luty-grudzień 2012 r. pozostaje taka sama, jak w przypadku składek za styczeń, ale aż o 2 pkt procentowe rośnie składka rentowa – taką podwyżkę zapowiedział kilka miesięcy temu w swoim expose premier Donald Tusk. W efekcie już od marca minimalne miesięczne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne będą kosztować przedsiębiorców ponad 85 zł więcej w porównaniu z tymi, które obowiązywały w ubiegłym roku. A to oznacza, że ich miesięczne obciążenia będą wyższe aż o 9,6 procent. Z kolei rozpoczynający działalność, z prawem do preferencyjnego, niższego ZUS, muszą się liczyć z podwyżką sięgającą ponad 30 zł miesięcznie, czyli o 8,3% (w porównaniu z ubiegłym rokiem).

Minimalne miesięczne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorców
Rodzaj ubezpieczenia
(% podstawy wymiaru)    Składki za styczeń 2012 r. (w zł)    Miesięczne składki w okresie luty-grudzień 2012 r. (w zł)
Emerytalne (19,52%)    412,97     412,97
Rentowe (6% – za styczeń, 8% – za luty-grudzień)    126,94     169,25
Chorobowe (2,45%)    51,83     51,83
Wypadkowe (1,67%*)    35,33    35,33
Fundusz Pracy (2,45%)    51,83    51,83
Zdrowotne (9%)    254,55    254,55
Razem    933,45 zł    975,76 zł
* dla firm, które w 2011 r. zgłosiły do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób

Minimalne miesięczne składki na ubezpieczenia społeczne (tzw. ZUS preferencyjny) i zdrowotne przedsiębiorców rozpoczynających działalność
Rodzaj ubezpieczenia
(% podstawy wymiaru)    Składki za styczeń 2012 (w zł)    Miesięczne składki w okresie luty-grudzień 2012 (w zł)
Emerytalne (19,52%)    87,84     87,84
Rentowe (6% – za styczeń, 8% – za luty-grudzień)    27    36
Chorobowe (2,45%)    11,03     11,03
Wypadkowe (1,67%*)    7,52    7,52
Zdrowotne (9%)    254,55    254,55
Razem    387,94 zł    396,94 zł
* dla firm, które w 2011 r. zgłosiły do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób

Przedsiębiorcy muszą uważać, by przez pomyłkę nie zrobić przelewu do ZUS na dotychczasową, niższą kwotę. Karą za nieprawidłową lub spóźnioną wpłatę składek mogą być odsetki karne, grzywna do kilku tysięcy złotych lub dodatkowa opłata w wysokości do 100 proc. nieopłaconych składek.

 
Tak radykalnych kar mogą się co prawda spodziewać raczej tylko ci, którzy notorycznie mają problemy z płatnościami, ale należy pamiętać, że nawet jednodniowe spóźnienie lub wpłata składki chorobowej (składowej ubezpieczeń społecznych) w niższej kwocie pozbawia przedsiębiorcę prawa do zasiłku chorobowego. Co więcej, zostanie ono przywrócone dopiero po kolejnych 90 dniach opłacania składki chorobowej w terminie.

 

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *