Artykuły

Repolonizujmy system przez banki spółdzielcze!

Jak repolonizować system bankowy? Wystarczy, że Polacy i polskie firmy przeniosą swoje pieniądze do polskich banków spółdzielczych. Nasza firma  uczyniła tak rok temu (całość operacji wykonuje przez konto w Warszawskim Banku Spółdzielczym), a ja w tym roku (korzystam z neoBanku). 

 

"W wyniku połączenia Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bankiem powstanie trzecia pod względem wielkości instytucja finansowa w Polsce. Forsowana przez niektóre grupy idea repolonizacji polskich banków prawdopodobnie po raz kolejny spełzła na niczym. Na horyzoncie nie wydać już bowiem kolejnych banków na sprzedaż", podał portal Bankier.pl.

Jest jednak o wiele łatwiejszy sposób na repolonizację systemu bankowego w Polsce niż odkupowanie dużego banku komercyjnego.

 Wystarczy, że Polacy i polskie firmy przeniosą swoje pieniądze do polskich banków spółdzielczych. Nasza firma ULAN Sp. z o.o. uczyniła tak rok temu. Zamknęła konto w  Nordea Banku i całość operacji wykonuje przez konto w Warszawskim Banku Spółdzielczym.  Ja osobiście uczynię to w tym roku, gdy wygasną moje lokaty roczne w mBanku.

 

Nowoczesna oferta dla klientów detalicznych

 

9 czerwca 2006 r. w Hotelu Gromada w Warszawie odbyły się I Kongres Bankowości Spółdzielczej, zorganizowany przez ULAN Sp. z o.o. Wzięło w nim udział ponad 60 osób.

Andrzej Pyka, partner w międzynarodowej firmie doradczej Accenture, którego zaprosiliśmy, zaproponował stworzenie wspólnego systemu bankowości internetowej w sektorze banków spółdzielczych. Jako wzór miał posłużyć system mBanku.

Wspólnego, ogólnopolskiego systemu nie udało się zrealizować.

Ale w skali jednego banku tworzy go neoBank, którego klientem zostałem w końcu stycznia 2012 r.

Teraz mam dwa konta osobiste. Jedno w mBanku, a drugie w neoBanku.

Oba bezpłatne. Oba z przelewami i kartami debetowymi za darmo.

Konto w neoBanku założyłem korespondencyjnie. Na stronie internetowej złożyłem zamówienie na konto. Po kilku dniach przyszła umowa do podpisania. Podpisałem i odesłałem z kopiami dwóch dokumentów tożsamości: dowodu osobistego i prawa jazdy.

SMS-em otrzymałem login do konta.

I konto działa.

Do założenia konta w neoBanku zachęciło mnie wysokie oprocentowanie lokat oraz otwarcie placówki w pobliskiej Warszawie.

Minusem mBanku jest to, że nie prowadzi obsługi kasowej. Trudne jest więc wypłacenie szybko dużej kwoty z konta w bankomatach.

neoBank, czyli Wielkopolski Bank Spółdzielczy, działa jak typowy bank komercyjny.  Ta strategia przynosi mu dynamiczny rozwój i duże zyski.

Razić to może zwolenników spółdzielczości.

Sam uważam, że spółdzielczość służy członkom spółdzielni.

Ludzie po to wymyślili spółdzielnie bankowe, by mogli taniej pożyczać pieniądze.

Sukces neoBanku i SKOK-ów opiera się na innych zasadach niż spółdzielczość. Tam już nie ma pożyczania pieniędzy jednym członkom przez innych członków. Jest komercyjne pośrednictwo finansowe. Pożyczki są z oprocentowaniem na komercyjnym poziomie.

Plusem jest, że są to polskie instytucje finansowe i nie wywożą zysków za granicę.

Jak czyni to mBank, część niemieckiego Commerzbanku, z którego usług będę korzystał w coraz mniejszym zakresie.

W ten sposób będę wspierał polską bankowość w Polsce.

 

Banki spółdzielcze są przyjazne dla firm

 

Nasza firma ULAN Sp. z o.o. przeniosła  swoje pieniądze do banku spółdzielczego tak rok temu.

Zamknęła konto w Nordea Banku  Polska SA i całość operacji wykonuje przez konto w Warszawskim Banku Spółdzielczym. Od maja 2006 r. miała dwa konta bieżące: jedno w Nordea Banku, a drugie w  Warszawskim Banku Spółdzielczym.  Konto w Nordea Banku było nowocześniejsze i nieco tańsze w obsłudze. Ale Nordea Bank nie jest polskim bankiem, dlatego wybraliśmy Warszawski Bank Spółdzielczy.

W przypadku polskich banków spółdzielczych jest duża pewność, że nie zostaną przejęte przez zagraniczny kapitał, że zostaną własności polskich obywateli, bo spółdzielnię nie jest łatwo kupić.

Co prawda, był projekt zmiany prawa tak, by można było przekształcić bank spółdzielczy w spółkę akcyjna, popierany przez niektórych posłów PO, ale na razie prace nad nim są zawieszone. 

Wielką zaletę banków spółdzielczych jest ich indywidualne podejście do klienta biznesowego i przyjazny stosunek.
 
Banki spółdzielcze nie zostawiają klientów w tarapatach finansowych, bo wiedzą, że o innych będzie trudno i liczą się z opinią lokalnej społeczności. Dlatego banki spółdzielcze pomagają lokalnym firmom, bo wiedzą, że tam pracują i mają źródła utrzymania krewni i znajomi członków banku, jego władz i pracownicy. 

 

 

Niewiele banków spółdzielczych zabiega o członków

 

ULAN Sp. z o.o. ma rachunek bieżący w Warszawskim Banku Spółdzielczym od maja 2006 r. Przez 6 lat nikt nie zaproponował jej zostania członkiem banku. 

Gdy 2 lutego 2012 r.  zadzwoniłem do filii banku w Markach, która prowadzi rachunek, pracownica banku nie wiedziała, co odpowiedzieć na pytanie "jak mogę zostać członkiem Warszawskiego Banku Spółdzielczego".

Byłem zaskoczony.

Podobne zaskoczenie przeżyłem, gdy do przeglądarki Google wpisałem frazę  "jak można zostać członkiem banku spółdzielczego", "jak zostać członkiem banku spółdzielczego" czy "zostań członkiem banku spółdzielczego".

 
Gdy do przeglądarki Google wpiszemy frazę "zostań członkiem banku spółdzielczego", wyświetlają się linki tylko do kilkunastu banków spółdzielczych, które zachęcają do zostawania nowymi członkami.

Ta ostatnia fraza jest istotna, gdyż wskazuje na te banki, które starają się zachęcić do członkostwa.

Przy dwóch pierwszych frazach wyszukiwarka wskazywała też fragmentu statutów banków spółdzielczych.

To ile wskazań jest po frazie  "zostań członkiem banku spółdzielczego"?

Dwadzieścia kilka na 573 działających.

Można ocenić, że te wymienione niżej starają się pozyskać nowych członków.

1. Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
2. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
3. Bank Spółdzielczy w Namysłowie
4. Bank Spółdzielczy we Włoszczowej
5. ABS Bank Spółdzielczy
6. Śląski Bank Spółdzielczy "SILESIA"
7. Bank Spółdzielczy w Gąsocinie
8. Bank Spółdzielczy w Białymstoku
9. Bank Spółdzielczy w Toruniu
10. Bank Spółdzielczy w Jedwabnem
11. Tatrzański Bank Spółdzielczy
12. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach
13. Rejonowy Bank Spółdzielczy Bychawa
14. Banku Spółdzielczego w Limanowej
15. Bank Spółdzielczy w Parczewie
16. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
17. Spółdzielczy Bank Ludowy w Elblągu
18. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie
19. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
20. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
21. Bank Spółdzielczy w Jaworze
22. Bank Spółdzielczy w Jarocinie
22. Bank Spółdzielczy w Łopusznie
23. Bank Spółdzielczy w Teresinie
24. Bank Spółdzielczy w Santoku
25. Bank Spółdzielczy w Opocznie
26. Bank Spółdzielczy w Lesznowoli
 
 
Mało odpowiedzi
 

2 lutego 2012 r.  wysłałem do ponad 440 prezesek i prezesów banków spółdzielczych mejle z prośbą o informacje dotyczące członkostwa.
 
Spośród  31 banków spółdzielczych, które odpowiedziały na nasze pytania o liczbę członków, w połowie spadła liczba członków w okresie od końca 2000 r. do końca 2011 r. Ogółem jednak nieco wzrosła 0 o 6,6 proc. Najbardziej w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju.

Trudno na tej podstawie wnioskować, jak kształtowała się dynamika w skali całego sektora.

Oceniam jednak, że liczba członków banków spółdzielczych w okresie od końca 2000 r. do końca 2011 r. spadła.

W bankach, w których wzrosła, wynikało to głównie z przyłączania innych banków spółdzielczych.

"Na dzień 31 grudnia 2000 r. nasz Bank liczył 3819 członków, zaś na 31 grudnia 2011 r. – 6320 członków, przy czym ten istotny wzrost wynika przede wszystkim z zaistniałych w tym przedziale czasowym, procesów łączeniowych, tj. przyłączenia do Banku w Lubartowie Banku Spółdzielczego w Abramowie w 2001 roku, a następnie w 2002 roku – Banków Spółdzielczych w Kamionce i Ostrowie Lubelskim. Natomiast w ostatnich latach obserwuje się tendencję malejącą w liczebności członków", napisał Władysław Mikucewicz, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubartowie.

 
Dlaczego spada liczba członków banków spółdzielczych?
 
Dobrze to  wyjaśnia Władysław Mikucewicz:  "W obowiązującym aktualnie w Polsce stanie prawnym członkowie banku spółdzielczego mają znacznie mniejsze korzyści, niż tacy sami członkowie w większości krajów europejskich. Przede wszystkim, istotne ograniczenie stanowi przepis art. 79 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zmianami), który zabrania członkom „…stosowania korzystniejszych warunków, a w szczególności korzystniejszych stóp oprocentowania niż stosowane przez bank dla danego rodzaju umowy przy prowadzeniu rachunków bankowych oraz przy udzielaniu kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych.”. Co więcej, ust. 2 tegoż artykułu w odniesieniu do takich klientów, wprowadza obowiązek prowadzenia przez Bank osobnych rejestrów udzielonych im kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń. Stoi to w sprzeczności z ideą i celem działania spółdzielni, która zawarta jest już w art. 1 § 1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zmianami), który to przepis mówi o prowadzeniu przez spółdzielnię wspólnej działalności gospodarczej w interesie swoich członków, zaś jej art. 18 § 4. daje członkowi także inne prawa przewidziane w ustawie lub statucie. Z posiadanego rozeznania wiemy, że w wielu innych krajach spółdzielnie, a tym samym, ich członkowie korzystają z określonych przywilejów oraz korzyści. Na takim rozwiązaniu prawnym wyrosły silne grupy spółdzielcze, jak choćby Rabobank, Credit Agicole, czy Credit Matuel.
      Tym niemniej, członkowie naszego Banku mogą współuczestniczyć pośrednio lub bezpośrednio w nakreślaniu kierunków jego rozwoju, ustalaniu poszczególnych polityk, czy też podejmowaniu stosownych decyzji. Jest to szczególnie istotne i pomocne dla samego Banku, który poprzez bieżący i bezpośredni kontakt ze środowiskiem, w którym funkcjonuje, może trafniej podejmować określone działania, możliwie najbardziej zgodne z oczekiwaniami swoich klientów, wychodząc naprzeciw rzeczywistym potrzebom terenu i jego mieszkańców. To właśnie członkowie mają prawo uczestnictwa oraz głosu w Zebraniach Grup Członkowskich, gdzie są informowani o działalności Banku, realizacji zadań, zamierzeniach, pracy jego organów statutowych. Mogą oceniać oraz zgłaszać propozycje i wnioski w tym przedmiocie. Mogą być wybierani do organów stanowiących Banku, to jest jako przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli lub do Rady Nadzorczej. Członkowie mają prawo zaskarżania decyzji statutowych organów Banku, tak w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, jak i procesowym. Mają prawo otrzymywać odpisy statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami władz Banku, protokołami ich obrad, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi z osobami trzecimi (jeżeli nie stanowią one tajemnicy na podstawie odrębnych przepisów), przeglądać rejestr członków. Przysługuje im także prawo uczestniczenia w podziale nadwyżki bilansowej, a w przypadku zgłoszenia określonych wniosków, także żądania informacji o sposobie ich załatwienia. Gdyby te uprawnienia ująć generalnie, to sprowadzają się one do możliwości uzyskiwania zdecydowanie szerszych i dokładniejszych informacji o działalności Banku, w porównaniu z przeciętnymi jego klientami.

Niestety jednak, obowiązujące przepisy oraz kolejne dyrektywy i rekomendacje, zwłaszcza organów nadzorczych, poprzez swoje nakazy lub zakazy, coraz bardziej ograniczają możliwości władczego oddziaływania członków oraz wpływu na funkcjonowanie Banku Spółdzielczego, co przekłada się na zwiększające się poczucie ich ignorowania, lawinowo rosnących obszarów niezrozumiałych dla nich procesów oraz zanikania więzi ze swoją spółdzielnią, jak też wytworzenia świadomości odcinania się Banku od tego, czego oni faktycznie oczekują.

Atrakcyjność i opłacalność członkostwa może jeszcze zmniejszyć się w przypadku przyjęcia ustawowych rozwiązań niekorzystnych dla spółdzielczości lub zagrażających jej funkcjonowaniu. Przykładem takich działań są niedawne inicjatywy poselskie, jakie były rozpatrywane w polskim parlamencie jeszcze w roku ubiegłym. W przypadku banku spółdzielczego ryzyko prawne ma wielokrotnie większe znaczenie oraz skutki, niż w odniesieniu do każdej innej spółdzielni.Na marginesie tego zagadnienia, należy zauważyć, że w najbliższym okresie  zwiększeniem członkostwa mogą nie być zainteresowane same banki spółdzielcze, jako iż Komisja Nadzoru Finansowego uprzedza, że m.in. w związku z wdrożeniem Międzynarodowych Zasad Rachunkowości, fundusz udziałowy, który na dziś składa się na fundusze podstawowe, może być z nich nie tylko wyłączony, ale byłby wówczas traktowany jako pozycja zobowiązaniowa, co obniżałoby ich potencjał ekonomiczny oraz powodowałoby konieczność utworzenia buforu rezerwy na pokrycie tychże zobowiązań", napisał Władysław Mikucewicz, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubartowie.

 
Sam zamierzam zostać członkiem zarówno Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego, jak i  Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
 
W Warszawskim BS będzie to łatwiejsze, bo przyjmują tam nowych członków, choć próg wejścia jest wysoki: wpisowe 1000 zł, a jeden udział to 500 zł. Stać mnie jednak na tali wydatek.
 
W Wielkopolskim BS mogą być kłopoty, bo ten bank niechętnie przyjmuje nowych członków. 
 
"Pragnę poinformować, iż ostatnia praktyka Zarządu Banku w przedmiocie składanych deklaracji członkowskich daje podstawę stwierdzenia nie przyjmowania przez Zarząd Banku nowych osób w poczet członków. Mając o na uwadze powyższe w przypadku dalszego podtrzymania poprzednio wyrażonego zainteresowana ubiegania się przez Pana o członkostwo w Banku, uprzejmie proszę o zasygnalizowanie powyższego", napisał do mnie w liście Mariusz Fidelus, dyrektor Departamentu Prawnego i Complince Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.
 
Zobaczymy, co zrobi zarząd Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego, gdy złożę wniosek o członkostwo. Wpisowe w nim ma wartość 20 zł, a jedne udział 2000 zł.
 
Jerzy Krajewski
Liczba członków banków spółdzielczych  
Lp. Nazwa banku Liczba członków na koniec roku   Dynamika
2000 2011
1. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 592 2209 273,1
2. Bank Spółdzielczy w Płońsku  620 1748 181,9
3. Bałtycki Bank Spółdzielczy  393 971 147,1
4. Bank Spółdzielczy w Zatorze 1832 3046 66,3
5. Bank Spółdzielczy w Lubartowie 3819 6320 65,5
6. Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu 1722 2434 41,3
7.  Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu  2573 3566 38,6
8.  Bank Spółdzielczy  w Gorlicach  1287 1709 32,8
9.  Bank Spółdzielczy w Tworogu 626 804 28,4
10.  Bank Spółdzielczy w Namysłowie 9 628 11 706 21,6
11. Bank Spółdzielczy w Stegnie 551 646 17,2
12.  Bank Spółdzielczy w Sejnach  2758 3127 13,4
13.  Gospodarczy BS w Barlinku 4009 4525 12,9
14.  Łącki Bank Spółdzielczy  325 366 12,6
15.  Bank Spółdzielczy  w Siedlcu  1318 1353 2,7
16.  Bank Spółdzielczy w Dębicy 600 600 0,0
17.  Bank Spółdzielczy w Czyżewie 544 536 -1,5
18.  Warmiński Bank Spółdzielczy  900 881 -2,1
19.  BS w Międzyrzecu Podlaskim  2399 2297 -4,3
20.  Bank Spółdzielczy w Suchedniowie 949 876 -7,7
21.  BS w Wysokiem Mazowieckiem 1479 1328 -10,2
22. Śląski BS "Silesia" w Katowicach 2 486 2142 -13,8
23.  Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej 863 701 -18,8
24.  Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 4305 3492 -18,9
25.  Lubusko-Wielkopolski  BS 1496 1079 -27,9
26.  Bank Spółdzielczy w Nałęczowie 2425 1693 -30,2
27. Bank Spółdzielczy w Miliczu 1883 1286 -31,7
28.  Bank Spółdzielczy w Nowem  824 504 -38,8
29.  Rejonowy BS w Malanowie 4126 2300 -44,3
30.  BS w Golubiu-Dobrzyniu 2751 1378 -49,9
31. Nadsański Bank Spółdzielczy 2 193 753 -65,7
  Razem 31 banków spółdzielczych 62 276 66376 6,6
32. Bank Spółdzielczy w Połańcu bd 2954 bd
33.  Wielkopolski Bank Spółdzielczy  bd bd bd
34. Warszawski Bank Spółdzielczy  bd bd bd
         
Wartość wpisowego i udziałów w lutym 2012 r.   
Lp. Nazwa banku Wpisowe Udział   
w złotych  
1. Bank Spółdzielczy w Połańcu 3 100  
2. Bank Spółdzielczy w Czyżewie 5 400  
3. Bank Spółdzielczy w Nowem  100 600  
4. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach* 140 450  
5. Bank Spółdzielczy w Sejnach    200  
6. Gospodarczy BS w Barlinku* 50 300  
7.  Warmiński Bank Spółdzielczy  200 1000  
8.  Wielkopolski Bank Spółdzielczy  10 2000  
9.  Bank Spółdzielczy w Nałęczowie 50 60  
10.  Warszawski Bank Spółdzielczy  1000 500  
11. Nadsański Bank Spółdzielczy 100 200  
12.  Łącki Bank Spółdzielczy    100  
13.  Bałtycki Bank Spółdzielczy  500 100  
14.  BS w Wysokiem Mazowieckiem 20 225  
15.  Bank Spółdzielczy w Dębicy 10 100  
16.  BS w Golubiu-Dobrzyniu 20 100  
17.  Bank Spółdzielczy w Zatorze   50  
18.  Bank Spółdzielczy w Lubartowie 10 100  
19.  Bank Spółdzielczy  w Gorlicach  10 100  
20.  Bank Spółdzielczy  w Siedlcu  25 250  
21.  BS w Międzyrzecu Podlaskim  20 350  
22. Bank Spółdzielczy w Tworogu 20 100  
23.  Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej 5 100  
24.  Bank Spółdzielczy w Namysłowie 100 12  
25.  Lubusko-Wielkopolski  BS 20 300  
26.  Bank Spółdzielczy w Płońsku  50 300  
27. Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu  10 100  
28.  Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu 30 100  
29.  Bank Spółdzielczy w Suchedniowie 10 100  
30.  Bank Spółdzielczy w Stegnie 50 100  
31. Bank Spółdzielczy w Miliczu   400  
32. Rejonowy BS w Malanowie 50 250  
33.  Śląski BS "Silesia" w Katowicach 50 100  
34.  Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 15 330  

  

 

Szczególne zasady dotyczące  wpisowego i udziałów

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Członek Banku Spółdzielczego w Skierniewicach będący osobą fizyczną jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 140,00 zł i zadeklarować oraz wpłacić, co najmniej jeden

udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 450,00 zł. Członek będący osobą prawną jest zobowiązany zadeklarować i opłacić dwadzieścia udziałów oraz wpłacić

wpisowe w wysokości 150% podstawowego udziału. Każdy członek może zadeklarować i wpłacić udziały dodatkowe (nieobowiązkowe).

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

Minimalnie należy wpłacić jeden udział , który wynosi  300 zł – osoby fizyczne i 10 udziałów -3 000 zł – osoby prawne, maksymalnie 30 udziałów – 9 000 zł. Jeżeli

klient chce wpłacić więcej, obowiązuje stanowisko Zarządu z 16.05.2011 r. i jak Zarząd wyrazi zgodę na wyższą wpłatę. Należy wcześniej złożyć zapytanie do Zarządu

Bank Spółdzielczy w Nałęczowie

Członek Banku musi wpłacić bezzwrotne wpisowe wysokości 50 zł  i wykupić przynajmniej 1 udział o wartości 60 zł.
Ponieważ udziały członkowskie są drogimi środkami dla Banku (od kilkunastu lat wypłacamy dwucyfrową dywidendę od wartości udziałów),  wewnętrznie przyjęliśmy limit, że

maksymalnie można zadeklarować 100 udziałów. Wyjątkiem jest sytuacja w której wypłaconą dywidendę, członek może przeznaczyć na zakup kolejnych udziałów.

Nadsański Bank Spółdzielczy

Osoba fizyczna:
– wpisowe     –   100zł,
– udział       –   200zł ( co najmniej 1 udział)
Osoba prawna:
– wpisowe    –  1 000zł
– udział     –     200zł ( co najmniej 50 udziałów)

Bank Spółdzielczy  w Siedlcu

Jaka jest wartość minimalna kwoty, jaką trzeba wydać, by zostać członkiem Waszego Banku Spółdzielczego?
Osoba fizyczna –  250 zł
Osoba prawna – 2.500 zł
Wpisowe – 10 % zadeklarowanego udziału.

Bank Spółdzielczy w Namysłowie

•    Członek Banku Spółdzielczego w Namysłowie będący osobą fizyczną jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 100,00 zł (słowie: sto złotych 00/100) oraz

zadeklarować i wpłacić co najmniej jeden udział (1) – udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100).
•    Członek Banku Spółdzielczego  w Namysłowie będący osobą prawną jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 100,00 zł.( słownie sto złotych 00/100) oraz

zadeklarować i wpłacić nie mniej niż 10 udziałów. Wysokość jednego udziału  wynosi 12,00zł ( słownie złotych: dwanaście 00/100)

Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

jedna jednostka udziałowa- 100,00 zł,
wpisowe- 10,00 zł
Maksymalna ilość jednostek udziałowych- 50, tj. 5.000 zł.

Członkostwo w Banku Spółdzielczym w Stegnie
1.    Złożenie pisemnej deklaracji – w deklaracji powinny znaleźć się informacje o ilości zadeklarowanych udziałów, ewentualnie może być wskazana osoba, której po

śmierci członka Banku należy wypłacić udziały.
2.    Wniesienie wpisowego (na fundusz zasobowy) i wniesienie zadeklarowanych udziałów winno nastąpić w terminie do 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet

członków Banku.
– Będąc osobą fizyczną należy wnieść wpisowe w wysokości 50 zł oraz zadeklarować i wnieść co najmniej jeden udział,
– Będąc osobą prawną należy wnieść wpisowe w wysokości 200 zł oraz zadeklarować i wnieść co najmniej dziesięć udziałów.

 

Korzyści z członkostwa w banku spółdzielczym

Bank Spółdzielczy w Czyżewie

Osoby posiadające udziały w Banku Spółdzielczym w Czyżewie, mogą skorzystać z niżej oprocentowanego kredytu gotówkowego „Bezpieczna gotówka”. Dla przykładu osoba nie

posiadająca udziałów zapłaci za kredyt „Bezpieczna gotówka”: 16,50% – kredyt bez ubezpieczenia, 15,50% – kredyt z podstawowym pakietem ubezpieczeń, 14,50% – kredyt z

rozszerzonym pakietem ubezpieczeń. Osoby posiadające udziały w Banku zapłacą odpowiednio 10%, 9% i 8%. Ponadto członkowie Banku mogą osiągać korzyści z tytułu

dywidendy, o ile Zebranie Przedstawicieli zatwierdzi podział zysku przewidujący wypłatę dywidendy. Niemniej jednak, my jako Zarząd – biorąc pod uwagę bardzo

rozdrobnioną strukturę funduszu udziałowego, a co za tym idzie niskie, w wartościach bezwzględnych, kwoty przypadające członkom z tytułu dywidendy (kilkanaście do

kilkudziesięciu złotych na 1 udział – maksymalnie 30 zł. po opodatkowaniu) – jesteśmy zwolennikami przeznaczania jak  największej części wypracowanych zysków na

budowanie funduszy własnych I kategorii, tj. funduszu zasobowego. Tak prowadzona polityka od wielu lat pozwala Bankowi na dalszy bezpieczny i zrównoważony rozwój, na

coraz wyższe zaangażowanie w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych organizacyjnie lub kapitałowo (szczególnie ważne przy kredytowaniu firm) i

utrzymanie przy tym współczynnika wypłacalności na optymalnym poziomie, tj. w granicach 11% – 13,5%. W mojej ocenie, również to – pośrednio – przekłada się na bardziej

korzystne relacje Bank – Klient, w tym członkowie.
 
Jacek Jańczuk, Zastępca Prezesa Zarządu Bank Spółdzielczy w Czyżewie

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Członkowie mają prawo:
– brać udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
– wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego w Skierniewicach,
na zasadach określonych w Statucie,
– uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
– oceniać działalność Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, zgłaszać wnioski jej dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwiania,
– członkowie biorą czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego
w Skierniewicach, do których zostali wybrani.

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

Członek banku otrzymuje dywidendę jaką zatwierdzi Zebranie Przedstawicieli ostatnio 7% w stosunku rocznym, może wziąć pożyczkę członkowską 10 krotność wniesionych

udziałów na niższym oprocentowaniu

Warmiński Bank Spółdzielczy

?    Pierwszeństwo w korzystaniu z kredytów oraz wszelkich usług świadczonych przez WBS
?    Możliwość otwierania i prowadzenia rachunków członkowskich wkładów pieniężnych
?    Korzystanie z innych form pomocy świadczonych przez WBS
?    Korzystanie z oprocentowania kwot wpłaconych na udziały
?    Ubezpieczenie od Następstw  Nieszczęśliwych Wypadków
?    Udział w Walnym Zgromadzeniu lub Zebraniu Grupy Członkowskiej
?    Prawo wyboru bierne i czynne do organów WBS

Bank Spółdzielczy w Nałęczowie

Oprócz prestiżu z przynależności do lokalnego, polskiego, "naszego Banku" jak nas nazywają Klienci, w żaden inny sposób,  (oprócz wypłaty dywidendy, której być może

wkrótce KNF również zabroni wypłacać),  nie możemy uhonorować naszych członków, ponieważ dawanie jakichkolwiek ulg członkom Banku (czy to w tańszym kredycie, czy

korzystniej oprocentowanych depozytach) prawo uniemożliwia
Udziały są też lokatą środków, które nie mogą zostać wypłacone "od ręki", zgodnie ze Statutem Banku, jeśli członek Banku wypowie zadeklarowane udziały do 30 września,

środki może otrzymać dopiero po Zebraniu Przedstawicieli zatwierdzającym bilans (najpóźniej 30 czerwca), natomiast udziały wypowiedziane po 30 września, może otrzymać

dopiero po ZP w następnym roku (czyli praktycznie po 1,5 roku). Ponieważ udziały są jeszcze wliczane do funduszy własnych Banku, taka forma wypłaty zabezpiecza Bank

przed nagłym wypływem stabilnego kapitału. Ale jest to również przyczyna, że mimo wypłaty dość wysokiej dywidendy, udziały nie cieszą się  zbyt duża popularnością.
Ze swej strony Bank nie zabiega o nowych członków. Na dzień 31 grudnia 2000r. w Banku było 2 425 udziałowców, natomiast na 31 grudnia 2011r. było to już tylko 1693

osoby.

Pozdrawiam
Grzegorz Bednarczyk

Nadsański Bank Spółdzielczy

– zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Banku,
– uczestnictwo  w kształtowaniu polityki  Banku poprzez udział w zgromadzeniach przedstawicieli,
– kandydowanie  do konkretnych organów Banku,
– kontrolowanie  działalności Banku poprzez wgląd do dokumentów ,
– uczestnictwo w prowadzonej przez Bank działalności kulturalno-oświatowej,
– współudział w sukcesie biznesowym  Banku,
– korzystanie z usług Banku, którego jest się współwłaścicielem,
– uczestnictwo w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały.

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem

Członkowie mają prawo:
a.    brać udział w Zebraniach Przedstawicieli  i Zebraniach Grup Członkowskich,
b.    wybierać i być wybieranym do organów Banku, na zasadach określonych w Statucie,
c.    otrzymać odpis statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów  Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami

finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi,
d.    uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
e.    przeglądać rejestr członków,.
f.    oceniać działalność Banku, zgłaszać wnioski jej dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.
Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.
Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi wskazać osobę, której Bank obowiązany jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z

tego tytułu nie należy do spadku.”
A zatem członkowie naszego Banku mają nie tylko satysfakcję z bycia właścicielami Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem, ale również mogą wybierać i być

wybierani do organów Banku, a w ten sposób współdecydować o Banku.
Ponadto wnoszone udziały są dobrym sposobem na lokowanie środków pieniężnych, ponieważ corocznie wartość udziału zostaje powiększona o kwotę dywidendy.

Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu

Członek Banku ma prawo:
      1) do brania udziału w:
         – Zebraniach Przedstawicieli,
         – Zebraniach Grupy Członkowskiej do której należy,
      2) do wybierania i bycia wybieranym do organów Banku na zasadach
         określonych w Statucie,
      3) do otrzymania odpisu obowiązującego Statutu Banku,
      4) do otrzymania odpisu regulaminów wydanych na podstawie Statutu,
      5) do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku,
         łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i opinią biegłego
         rewidenta,
      6) do zaznajamiania się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad
         organów Banku, protokołami lustracji, umowami zawieranymi przez
         Bank z osobami trzecimi,
      7) do żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków
         dotyczących jego działalności,
      8) do udziału w nadwyżce bilansowej,
      9) do żądania udostępnienia mu do wglądu protokołu lustracji oraz
         wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji.

Bank Spółdzielczy w Zatorze

Zgodnie ze statutem BS w Zatorze właścicielami naszego banku są członkowie Spółdzielni-udziałowcy. Każda osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych oraz

osoba prawna może zostać udziałowcem. Wystarczy wykupić w banku jeden udział, którego wartość wynosi 50 zł. Można ich nabyć dowolną ilość. Udziałowcy mają szereg praw,

które dokładnie definiuje Statut Banku Spółdzielczego w Zatorze. Posiadanie udziałów, to też inwestycja, gdyż corocznie od udziałów jest naliczana dywidenda. Wysokość

dywidendy corocznie ustala Zebranie Przedstawicieli. Obecnie jest to 7%.

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej

Można negocjować:
– wysokość oprocentowania lokat ,
– wysokość prowizji od udzielonego kredytu.
Kredyt spłacony przed terminem jest bez dodatkowych kosztów

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy

a.    Korzystanie z atrakcyjnych produktów bankowych :
– kredyty,
– depozyty,
– rachunki bankowe,
– Internet Banking dla firm,
– Internet Banking dla klientów indywidualnych,
– Home Banking dla firm
      b.  Oprocentowania udziałów zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli w tej sprawie.
      c. Udział w imprezach organizowanych przez Bank w ramach działalności społeczno-kulturalnych.

Bank Spółdzielczy w Płońsku

Nasi członkowie rokrocznie otrzymują  dywidendę od zgromadzonych udziałów, uczestniczą w spotkaniach i festynach. Corocznie organizowany jest „Dzień Banku

Spółdzielczego w Płońsku”, gdzie udziałowcy Banku spotykają się na imprezach kulturalnych, koncertach i spotkaniach. 31.12.2011r  członkami banku było 1746 osób

fizycznych i 2 osoby prawne.

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu

Członkowie mają prawo:
1)     brać udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
2)     wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
3)     otrzymać odpis Statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami

lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,
4)     uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
5)     przeglądać rejestr członków,
6)     oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jej dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.
Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Bank Spółdzielczy w Stegnie

Członek Banku ma prawo:
1)    do brania udziału w:
a)    Zebraniach Przedstawicieli,
b)    Zebraniach Grupy Członkowskiej do której należy,
2)    do wybierania i do bycia wybieranym do organów Banku na zasadach określonych w Statucie,
3)    do otrzymania odpisu obowiązującego Statutu Banku,
4)    do otrzymania odpisu regulaminów wydanych na podstawie Statutu,
5)    do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i opinią biegłego rewidenta,
6)    do zaznajamiania się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi,
7)    do żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności,
8)    do udziału w nadwyżce bilansowej,
9)    do żądania udostępnienia mu do wglądu protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji,
10)     zgłaszać wnioski dotyczące działalności Banku Spółdzielczego i żądać informacji o sposobie ich załatwiania,
11)    do pierwszeństwa w korzystaniu z kredytów oraz wszelkich usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy,
12)    do korzystania z innych form pomocy świadczonych przez Bank Spółdzielczy,
13)    uczestniczyć w posiedzeniach organów banku w trakcie rozpatrywania spraw bezpośrednio jego dotyczących.
14) Bank organizuje dla swoich członków różnego rodzaju szkolenia, spotkania integracyjne, wyjazdy.

Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach

Członkowie mogą mieć wpływ na działalność Banku, w szczególności są uprawnieni do aktywnego uczestnictwa w organach statutowych, a tym samym mają wpływ np. na kierunki

rozwoju Banku. Poza tym przywilejem członkowskim jest również współtworzenie i kreowanie wizerunku Banku poprzez udział w podejmowanych przez Bank akcjach i działaniach na rynku lokalnym. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *