Branża spożywcza

Regulamin Konkursu The Best Food

Organizatorem  Konkursu The Best Food 2013  jest wydawnictwo ULAN. W pierwszej edycji nagrodzone produkty wybiera jego zarząd, a w kolejnych edycjach on i specjaliści od żywienia.

Regulamin I edycji Konkursu The Best Food 2013

I. Misja
Misją Konkursu The Best Food jest wspieranie rozwoju polskich firm.

II. Cele
1. Wyłonienie najlepszych produktów spożywczych.
2. Promowanie producentów najlepszych produktów spożywczych.
3. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.
4. Promowanie magazynu „Europejska Firma” i  Klubu Nowoczesnego Biznesu.
5. Rekomendowanie produktów i usług członków Klubu Nowoczesnego Biznesu.

III. Organizatorzy
Organizatorami Konkursu The Best Food jest ULAN Sp. z o.o.

IV. Kategorie Konkursu

1. Najlepszy produkt spożywczy produkowany w Polsce.

V. Wybór zwycięzców.
1. Nagrodzone produkty wybiera na podstawie własnej subiektywnej oceny zarządu ULAN Sp. z o.o.

VI. Uczestnictwo.
 
1. Uczestnictwo w Konkursie The Best Food jest bezpłatne.

2. W konkursie mogą brać udział produkty spożywcze produkowane w Polsce.
3. W konkursie mogą uczestniczyć produkty, których producenci nie wyrażali na to zgody.

VII. Nagrody.
1. Nagrodami w konkursie są tytuł The Best Food,  dyplomy, statuetki The Best Food i logo promocyjne The Best Food.
2. Tytuł The Best Food przyznawany jest bezpłatnie.
3. Dyplom kosztuje 100 zł netto i logo promocyjnego The Best Food – 200 zł netto, a statuetki The Best Food – 300 zł netto. 

VIII. Ogłoszenie wyników.
1. Wyniki Konkursu The Best Food ogłaszane są na Konferencjach Nowoczesnego Biznesu, na Biesiadach Smaków oraz na stronie www.gepardybiznesu.pl i w Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma".
2. O terminach i miejscach organizowania Konferencji  Nowoczesnego Biznesu i Biesiad Smaków decyduje prezes ULAN Sp. z o.o.
3. Udział w Konferencjach  Nowoczesnego  Biznesu i Biesiadach Smaków dla jednego przedstawiciela producenta wyróżnionego produktu jest bezpłatny. 

4. Płatne nagrody można odebrać na Konferencjach Nowoczesnego Biznesu i Biesiadach Smaków albo pocztą.

IX. Zmiany regulaminu.
1. Regulamin Konkursu The Best Food ustala i zmienia prezes ULAN Sp. z o.o.  
2. Regulamin dostępny jest w formie pisemnej w siedzibie ULAN Sp. z o.o. oraz na www.gepardybiznesu.pl.


Regulamin zatwierdzony przez prezesa ULAN Sp. z o.o. 18 czerwca 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *