Artykuły

5,66 bilionów euro kredytów hipotecznych w UE

Zadłużenie z tytułu nieruchomości w 27 krajach UE  na koniec 2011 roku wyniosło 5,66 bln euro, czyli 44,8 proc PKB. Najbardziej zadłużonym narodem są Duńczycy. Ich zadłużenie hipoteczne to 115,4 proc. PKB. W Polsce – 20,1 proc.

 

Polska jest jednym z mniej zadłużonych hipotecznie krajów w Unii Europejskiej. W stosunku do PKB mamy odsetek zadłużenia na poziomie podobnym co Czechy, Litwa, Słowacja i Węgry. Najbardziej zadłużeni są Duńczycy, gdzie łączne saldo kredytów hipotecznych przekracza 115 proc. PKB.

O 2,6 proc., czyli 144,3 mld euro wzrosło w ciągu roku zadłużenie z tytułu nieruchomości w 27 krajach Unii Europejskiej i na koniec 2011 roku wyniosło 5,66 bln euro. To wzrost o wiele niższy niż rok wcześniej, gdy wskaźnik ten zmienił się o 8,5 proc. Jedną z przyczyn spowolnienia jest prawdopodobnie niepewna sytuacja gospodarcza w strefie euro, która zniechęca banki do udzielania kredytów.

Najbardziej zadłużonym narodem niezmiennie są Duńczycy. Apogeum osiągnęli oni w 2009 roku, gdy poziom zadłużenia hipotecznego przekroczył 119 proc. produktu krajowego brutto. W roku 2010 spadł poniżej 116 proc., a na koniec 2011 było to 115,4 proc. Po drugiej stronie tabeli są Rumuni, gdzie rynek kredytów hipotecznych jest niewielki, poziom zadłużenia na koniec 2011 roku wyniósł 7,7 mld euro, co stanowi 5,6 proc. PKB. Dzięki niskiej bazie Rumunia jest jednak jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków w Europie. W ciągu roku poziom zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów na nieruchomość wzrósł nominalnie o prawie 13 proc. (rok wcześniej było to 18,8 proc.).

 

Niski poziom zadłużenia mają także inne kraje europy środkowo-wschodniej. Pomiędzy 10 a 20 proc. wynosi on w: Bułgarii, Węgrzech, Słowenii, Słowacji, Litwie i Czechach. W Polsce obserwujemy stabilny wzrost. W 2011 roku łączny dług hipoteczny gospodarstw domowych wzrósł o 10,3 proc., z 67,4 do 74,4 mld euro, dzięki czemu przekroczył 20 proc. PKB. Pod względem poziomu zadłużenia w stosunku do PKB Polska jest 20. krajem UE.

 

Stosunek zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu zakupu nieruchomości w do PKB

kraj

2009

2010

2011

Austria

26,78%

28,42%

27,9%

Belgia

23,39%

24,03%

22,7%

Bułgaria

12,25%

12,42%

11,6%

Cypr

61,92%

68,95%

71,2%

Czechy

19,01%

20,14%

19,9%

Dania

119,23%

115,98%

115,4%

Estonia

43,97%

41,94%

36,6%

Finlandia

41,98%

42,57%

42,7%

Francja

37,57%

39,80%

41,7%

Grecja

28,81%

34,30%

35,9%

Hiszpania

62,36%

63,27%

61,1%

Holandia

66,16%

61,71%

61,5%

Irlandia

69,09%

63,69%

51,4%

Litwa

22,74%

21,84%

19,3%

Luksemburg

44,89%

46,15%

48,5%

Łotwa

36,72%

36,43%

29,9%

Malta

42,40%

43,34%

45,8%

Niemcy

40,15%

38,76%

38,1%

Polska

16,89%

19,05%

20,1%

Portugalia

65,87%

66,86%

66,4%

Rumunia

4,87%

5,51%

5,6%

Słowacja

15,02%

16,44%

18,0%

Słowenia

11,12%

13,51%

14,5%

Szwecja

52,15%

64,64%

61,6%

Węgry

15,82%

15,95%

13,1%

Wielka Brytania

63,36%

68,95%

70,1%

Włochy

18,44%

22,75%

23,2%

SUMA

43,12%

44,96%

44,8%

Źródło: obliczenia Open Finance na podst. danych EBC i Eurostatu.

 

Wśród najbardziej zadłużonych narodów (ponad 50 proc. w stosunku do PKB) są z kolei oprócz Duńczyków: Cypryjczycy, Brytyjczycy, Portugalczycy, Szwedzi, Holendrzy, Hiszpanie i Irlandczycy. Ale w Irlandii w ciągu roku zanotowano największy spadek wskaźnika zadłużenia. Obniżył się on z 63,7 do 51,4 proc. A jeszcze w 2009 rku wynosił 69,1 proc. To efekt kryzysu – w 2011 roku udzielono tam 14,3 tys. kredytów hipotecznych, podczas gdy w 2006 roku było to 204 tys.

 

Z 27 krajów UE w 2011 roku poziom zadłużenia z tytułu hipotek w stosunku do PKB spadł w 15, a w 12 wzrósł. Oprócz Irlandii największe spadki zanotowały Łotwa i Estonia, po stronie wzrostów są zaś Malta, Luksemburg i Cypr. Łącznie w całej Unii odsetek ten spadł z 44,96 do 44,8 proc. Co ciekawe, w ujęciu wartościowym poziom zadłużenia spadł tylko w 9 krajach, w pozostałych 18 wzrósł. Największy spadek zanotowano w Irlandii (z 99,7 do 80,3 mld euro, o 19,5 proc.), a największy wzrost na Słowacji (z 10,8 do 12,4 mld euro, o 14,4 proc.). Łącznie zmiana poziomu zadłużenia hipotecznego mieszkańców Unii Europejskiej wyniosła 144,2 mld euro (2,6 proc.).

Marcin Krasoń / Open Finance

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *