Artykuły

Złoty Okrągły Stół – Nagroda Obrońców Wolności

Złoty Okrągły Stół to symbol wolności i demokracji oraz Nagroda Obrońców Wolności, przyznawana przez obrońców wolności. Jej patronami medialnymi są  Magazyn Przedsiębiorców "Europejska Firma" oraz  portal Debata24.eu.

 

Od roku szukałem pomysłu na symbol wolności i demokracji.

W kwietniu 2011 r.  wymyśliłem logo Komitetu Obrońców Demokracji – krąg siedmiu kolorowych kółek, symbolizujący różnych, równych ludzi w kręgu. Logo to było rozwinięciem naszego logo Samorząd Przyjazny Biznesowi, czyli Tęczy Monet. 

Logo Komitetu Obrońców Demokracji było więc Tęczowym Kręgiem.

Takie logo było na plakatach promujących uroczystość ustanowienia Dnia Obrońców Demokracji 12 maja 2011 r.

  Kołomyje z zezwoleniem na wycięcie drzew w moim ogrodzie i pozwoleniem na budowę, które zdarzyły się zaraz potem,  zniechęciła mnie trochę do demokracji, bo to demokratycznie wybrani posłowie, senatorowie i prezydent uchwalili prawo pętające ludzi, zabierające im wolność.

W czerwcu 2012 r. na symbol wolności wybrałem drzewo lipy. 

Ale cały czas miałem wątpliwości.

W języku polski jest bowiem powiedzenie "to lipa", mówiące o tym, że coś jest niewiarygodne, słabe.

Podpowiedź znalazłem w książce "Krytyki Politycznej przewodnik lewicy", którą  do domu przyniósł mój syn Łukasz.

Tam dział "Daty i fakty"  w rozdziale "Wolność i demokracja" zaczyna się od 1215 r., gdy w Anglii zostaje wydana Wielka Karta Swobód.

 

Oto co na temat Magna Charta Libertatum podaje Wikipedia:

 

Magna Charta Libertatum (lub Magna Carta), czyli Wielka Karta Swobód (ang. The Great Charter) – akt wydany w Anglii w 1215 przez króla Jana bez Ziemi pod naciskiem możnowładztwa, wzburzonego królewską samowolą i uciskiem podatkowym. Formalnie była przywilejem mającym równocześnie znamiona umowy między królem a jego wasalami. Ograniczała władzę monarszą, głównie w dziedzinie skarbowej (nakładanie podatków za zgodą rady królestwa) i sądowej (zakaz więzienia lub karania bez wyroku sądowego), określając uprawnienia baronów, duchowieństwa i zakres swobód klas niższych.

Wielka Karta Swobód przyznawała feudałom prawo oporu przeciwko królowi w razie naruszenia przez niego praw w niej zawartych.
Kopia z 1225

Najważniejsze postanowienia Karty:

    * art. 12 – stanowił, że dla nałożenia tarczowego i zasiłków lennych król powinien uzyskać zgodę Rady Królestwa
    * art. 13 – ustanawiał przywileje dla miast i potwierdzał nadanie wcześniejszego przywileju Londynowi
    * art. 14 – podawał skład Rady Królewskiej, zgodnie z nim złożonej m.in. z feudałów oraz lenników króla
    * art. 39 – gwarantował wolność osobistą – król nie mógł aresztować poddanego bez wyroku sądowego, ani odebrać mu majątku
    * art. 61 – formułował sankcje za nieprzestrzeganie przez króla postanowień Karty. Zgodnie z nim istniała komisja 25 baronów, z których czterech udawało się w delegację do króla informując go o złamaniu artykułów. Jeżeli król w ciągu 40 dni nie dostosowywał się do petycji baronów ci kierowali się do justycjariusza. Jeżeli król nadal się sprzeciwiał baroni mogli wezwać lud do zniesienia króla z tronu.

Artykuły 12, 14 i 61 zostały później kilkakrotnie potwierdzone przez Radę Regencyjną. Magna Carta w XIII-XIV wieku była wielokrotnie potwierdzana, a w XVII wieku stała się argumentem w walce o prawa parlamentu. Do dziś w ustawodawstwie anglosaskim Wielka Karta Swobód uznawana jest za fundament porządku konstytucyjnego i gwarancję wolności obywatelskich, a także za początek demokracji brytyjskiej.

Dość liczni teoretycy praw człowieka ich genezy szukają w Wielkiej Karcie Swobód, ale trzeba pamiętać, że dokument ten nie zna kategorii "człowiek", dzieląc ludzi na arystokrację (hrabiowie i baronowie), duchownych, wolnych i niewolnych (art. 20, 21, 22, 39), a także ograniczając prawne możliwości składania zeznań przez kobiety (art. 54), czyli nie przydając im w pełni praw ludzkich. To, co współcześnie określa się mianem praw człowieka według Karty przysługiwało tylko wyższym stanom społecznym, złożonym z ludzi wolnych[1].

 

Z czym kojarzy się Anglia, wolność i równość ?

Z okrągłym stołem, królem Arturem i jego rycerzami.

Wróciłem więc do symbolu, który pierwszy raz w kwietniu 2011 r. wykorzystałem jako logo  Komitetu Obrońców Demokracji, a później jako logo Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Teraz to symbol różnych ludzi, przedstawionych jako kolorowe kółka, siedzących przy okrągłym stole, czyli ludzi różnych i równych sobie.

Mam w biurze szklaną, kolorową statuetkę Tęczowy Krąg, którą latem 2011 r. wykonało dla nas Glass Studio Habrat z Krosna.

2 kwietnia 2012 r. uznałem, że statuetka powinna być bardziej solidna – z metalu. 

Jutro jej wzór przedstawię w Odlewni Metali Nieżelaznych Bogdan Żelazowski w Ząbkach, z którą współpracuję od lat.

W ten sposób Tęczowy Krąg stanie się Złoty Okrągłym Stołem. 

Niektórzy  konserwatyści uważają, że demokracja to lewicowy projekt.

Mylą się. Współczesną demokrację wymyślili normańscy rycerze, którzy podbili Anglię i kochali swoją wolność.

Potomkowie normańskich rycerzy, którzy podbili i stworzyli Polskę, również kochali wolność i demokrację.  Im zawdzięczamy wielkie osiągnięcia I Rzeczpospolitej, z której możemy być dumni. Oni cieszyli się "złotą wolnością".

Złoty Okrągły Stół będzie więc Nagrodą Obrońców Wolności.

Pierwszą trójkę osób, które otrzymają Nagrodę Obrońców Wolności, wybierze Jerzy Krajewski, prezes ULAN Sp. z o.o., fundatora nagrody.

W kolejnych edycjach Nagrodę Obrońców Wolności będą przyznawali obrońcy wolności i prezes ULAN Sp. z o.o. w głosowaniu, w którym każdy będzie miał jeden głos.

Patronami medialnymi Nagrody Obrońców Wolności są  Magazyn Przedsiębiorców "Europejska Firma" oraz  Portal Bez Cenzur –  Debata24.eu, wydawane przez ULAN Sp. z o.o.

Nagroda Obrońców Wolności będzie wręczana 12 maja w rocznicę rozpoczęcia obrony wolności i demokracji przez Wojsko Polskie, walczące z buntownikami, którzy po ich pokonaniu zaprowadzili w Polsce dyktaturę. 

 

Jerzy Krajewski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *