Artykuły

PARP pomoże przy zamówieniach publicznych

Szkolenia i porady dla przedsiębiorców oraz zamawiających – to propozycja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, by zwiększyć udział małych i średnich firm w rynku zamówień publicznych.

 

– Tylko 25 proc. firm z sektora MŚP jest aktywnych na rynku zamówień – mówi prezes PARP, Bożena Lublińska-Kasprzak.
   
W Polsce rynek zamówień publicznych wart jest ok. 150 mld zł, co stanowi 12 proc. produktu krajowego brutto.

 – W Unii Europejskiej jest to 2 bln euro i 17 proc. PKB. To jest więc ogromna część rynku, dlatego ważne jest, również z punktu widzenia PARP, by stwarzać dobre warunki do udziału w tym rynku dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorców – podkreśla Bożena Lublińska-Kasprzak.

Według badania przeprowadzonego przez PARP zaledwie 1/4 z najmniejszych firm jest aktywna rynku zamówień publicznych. Największym wyzwaniem dla przedsiębiorców są kwestie formalne, związane np. z zebraniem odpowiedniej dokumentacji.

 – To jest szczególnie widoczne w przypadku mikro, małych i średnich firm, które mają mało pracowników, nie mają specjalnych komórek zajmujących się zamówieniami publicznymi. Przygotowanie dokumentacji, sam udział w zamówieniach jest pracochłonny. Przedsiębiorcy wskazują też, że często najważniejszym kryterium w zamówieniach jest niska cena, co powoduje, że są one mniej atrakcyjne niż na rynku komercyjnym, gdzie można uzyskać lepszą cenę za towary czy usługi – podkreśla prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z badania wynika również, że przedsiębiorcy zbyt mało wiedzą o zamówieniach publicznych: nie znają ustawy, obowiązujących przepisów lub mają wątpliwości, co do ich interpretacji. Działania edukacyjno-informacyjne oraz próba odbiurokratyzowania procesu zamówień mogłyby zmienić sytuację na rynku.

 –  Z jednej strony przedsiębiorcy mogą się dokształcić, douczyć, również w ramach projektu PARP, z drugiej strony duża rola zamawiających, którzy mogą stosować pewne reguły, które mieszczą się w ramach obowiązujących przepisów, a mogą spowodować, że MŚP będą chętniej brali udział w zamówieniach – uważa prezes PARP.

Temu ma służyć realizowany przez Agencję projekt "Nowe podejście do zamówień publicznych". Badawcza część projektu ma wskazać, jaka jest sytuacja na rynku, jakie są bariery i ograniczenia dla MŚP.

 – Z drugiej strony w ramach projektu realizujemy działania o charakterze szkoleniowo-doradczym i informacyjnym. Zostanie stworzony specjalny portal, na którym będą zamieszczane informacje o instytucjach, które pomagają przedsiębiorcom w przygotowaniu w dostępie do zamówień publicznych – wymienia Bożena Lublińska-Kasprzak.

We współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych PARP przygotowuje również serię poradników dla przedsiębiorców. Ponadto bezpłatne szkolenia organizowane są również dla zamawiających. Liczba takich podmiotów rośnie. W 2010 roku było ich ok. 14 tysięcy, z czego najliczniejszą grupą są jednostki samorządu terytorialnego.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *