Artykuły

Gmina Główczyce zaprasza

ImagePortal DolinaŁupawy.pl zaprasza do gminy  Główczyce nad środkową Łupawą, gdzie są piękne kościoły, pałace i elektrownia wodna w Drzeżewie, z którą sąsiaduje osada Lipno, gdzie często odbywają się festyny. 

 

 Dolina Łupawy koło elektrowni w Drzeżewie

 

 

 Elektrownia w Drzeżewie

 

 

Żurawie na łące w dolinie Łupawy

 

 

Zabytki gminy Główczyce
Będziechowo
Budynek mieszkalny Szachulcowy, 2 połowa XVIII w., Będziechowo 8
Cecenowo
Pałac – murowany, XVII – XIX w.
Park pałacowy – drzewostan pomnikowy, koniec XVII w.
Kościół – neogotyk, 1867/68
Budynek gospodarczy Murowany, 1857 r.
Budynek stacji kolejowej Murowany, początek XX w., Cecenowo 5
Choćmirówko
Dwór Murowany, połowa XIX w.
Ciemino
Dwór Murowany, połowa XIX w.
Budynek mieszkalny Murowany, 1882 r.
Dargoleza
Budynek mieszkalny Murowany, koniec XIX w., Dargoleza 1
Budynek mieszkalny Murowany, koniec XIX w., Dargoleza 2
Budynek mieszkalny Murowany, koniec XIX w., Dargoleza 3
Budynek mieszkalny Murowany, 1 ćwiartka XX w., Dargoleza 9
Budynek mieszkalny Murowany, koniec XIX w., Dargoleza 12
Budynek mieszkalny Murowany, 1898 r., Dargoleza 14
Drzeżewo
Budynek mieszkalny szachulcowy, połowa XIX w., Drzeżewo 19
Budynek mieszkalny Murowany, 2 połowa XIX w., Dargoleza 22
Budynek gospodarczy Szachulcowy, koniec XIX w., Dargoleza 11b
Budynek mieszkalny Murowany, XIX/XX w., Dargoleza 14
Stodoła Szachulcowa, połowa XIX w., Dargoleza 15a
Stodoła Szachulcowa, 2 połowa XIX w., Dargoleza 15a
Stodoła Drewniana, początek XX w.
Główczyce
Pałac – murowany, poł XIX, przebudowany 1910/1911
Park dworski – drzewostan pomnikowy, XIX/XX w.
Kościół – neogotyk, 1891 r.
Kaplica cmentarna – 1869 r.
Kaplica cmentarna – początek XX
Plebania – początek XIX w.
Budynek mieszkalny Murowany, XIX/XX w., ul. Ciemińska 1
Budynek mieszkalny Murowany, 1921 r., ul. Ciemińska 3
Apteka Murowany, początek XX w., ul. Kościuszki 1
Budynek mieszkalny Murowany, 2 połowa XIX w., ul. Kościuszki 2
Budynek mieszkalny Murowany, początek XX w., ul. Kościuszki 3
Budynek mieszkalny, obecnie szkoła Murowany, początek XX w., ul. Kościuszki 4
Budynek mieszkalny Murowany, 1 ćwiartka XX w., ul. Kościuszki 5
Budynek mieszkalny Murowany, 1911 r., ul. Kościuszki 6/6a
Budynek mieszkalny Murowany, koniec XIX w., ul. Kościuszki 7
Budynek mieszkalny Murowany, początek XX w., ul. Kościuszki 10
Budynek mieszkalny Murowany, początek XX w., ul. Kościuszki 12
Budynek mieszkalny Murowany, początek XX w., ul. Kościuszki 14
Budynek mieszkalny, obecnie restauracja Murowany, XIX/XX w., ul. Kościuszki 17
Budynek mieszkalny Murowany, koniec XIX w., ul. Kościuszki 20
Budynek mieszkalny Murowany, początek XX w., ul. Mickiewicza 1
Budynek mieszkalny Murowany, 1 ćwiartka XX w., ul. Mickiewicza 6
Budynek mieszkalny Murowany, koniec XIX w., ul. Mickiewicza 22
Budynek mieszkalny Murowany, 1 ćwiartka XX w., ul. Skórzyńska 1
Budynek mieszkalny Murowany, początek XX w., ul. Skórzyńska 3
Budynek mieszkalny Murowany, początek XX w., ul. Słupska 3
Budynek mieszkalny Murowany, początek XX w., ul. Słupska 4
Budynek mieszkalny Murowany, początek XX w., ul. Słupska 6
Budynek mieszkalny Murowany, 1 ćwiartka XX w., ul. Słupska 23
Budynek mieszkalny Murowany, XIX w., ul. Słupska 27
Budynek gospodarczy Murowany, XIX w., ul. Słupska 27
Budynek mieszkalny Murowany, 1910 r., ul. Słupska 28
Budynek mieszkalny Murowany, początek XX w., ul. Słupska 31
Gorzyno
Pałac – murowany, XIX, XX w.
Park pałacowy -pierwsza poł. XIX w
Młyn Murowany, początek XX w.
Budynek mieszkalny Szachulcowy, murowany, koniec XIX w., Gorzyno 17
Stodoła Szachulcowa, połowa XIX w., Gorzyno 40
Młyn Murowany, początek XX w., Gorzyno 54
Izbica
Kościół filialny p.w. św. Józefa Murowany, 1930 r.
Budynek mieszkalny Szachulcowy, 2 połowa XIX w., Izbica 3
Budynek mieszkalny, obecnie sklep Murowany, początek XX w.
Budynek mieszkalny Murowany, koniec XIX w., Izbica 41
Klęcino
Stodoła Szachulcowa, XIX/XX w., Klęcino 41
Lipno
Stodoła Szachulcowa, 2 koniec XIX w., Lipno 7
Budynek gospodarczy Murowany, 1913 r., Lipno 7
Stodoła murowana, 1914 r., Lipno 8
Pobłocie
Pałac Murowany, początek XX w.
Budynek mieszkalny Murowany, początek XX w., Pobłocie 3
Budynek mieszkalny Murowany, początek XX w., Pobłocie 6
Budynek mieszkalny, obecnie poczta Murowany, 1907 r., Pobłocie 7
Budynek mieszkalny Murowany, początek XX w., Pobłocie 9
Budynek mieszkalny Murowany, XIX/XX w., Pobłocie 10
Budynek mieszkalny Murowany, 1 ćwiartka XX w., Pobłocie 30
Budynek mieszkalny Murowany, początek XX w., Pobłocie 42a, b
Budynek mieszkalny Murowany, XIX/XX w., Pobłocie 68
Budynek mieszkalny Murowany, początek XX w., Pobłocie 71
Budynek mieszkalny Murowany, początek XX w., Pobłocie 79
Mleczarnia Murowana, początek XX w., Pobłocie 13
Podole Wielkie
Pałac – murowany, połowa XIX w.
Park dworski – krajobrazowy, połowa XIX w.
Kaplica cmentarna Murowana, 1863 r.
Kuźnia Murowana, połowa XIX w.
Budynek mieszkalny szachulcowy, 1 połowa XIX w., Podole Wielkie 9
Budynek mieszkalny Murowany, 1 ćwiartka XX w., Podole Wielkie 10
Budynek mieszkalny Murowany, 1 ćwiartka XX w., Podole Wielkie 11
Budynek mieszkalny Murowany, 1 ćwiartka XX w., Podole Wielkie 12
Przebędowo
Budynek mieszkalny murowany, połowa XIX w., Przebędowo 2b
Budynek mieszkalny murowany, połowa XIX w., Przebędowo 7
Budynek mieszkalny murowany, połowa XIX w., Przebędowo 7b
Obora Murowana, połowa XIX w.
Równo
Park dworski – druga poł. XIX w
Budynek mieszkalny murowany, 2 połowa XIX w., Równo 15
Budynek mieszkalny murowany, 2 połowa XIX w., Równo 17
Budynek inwentarski Murowany, 1889 r., Równo 17
Stodoła Murowana, 1923 r., Równo 17
Obora Murowana, lata 20-30-te XX w.
Budynek gospodarczy Murowany, początek XX w.
Silos blacha, lata 30-te XX w.
Rumsko
Gorzelnia Murowana, początek XX w.
Rzuszcze
Pałac Murowany, 1845 r.
Budynek mieszkalny Murowany, początek XX w., Rzuszcze 35
Budynek mieszkalny szachulcowy, 2 połowa XIX w., Rzuszcze 43
Siodłonie
Budynek mieszkalny Murowany, XIX/XX w., Siodłonie 2
Budynek mieszkalny Murowany, 1909 r., Siodłonie 4/5
Budynek mieszkalny Murowany, 2 połowa XIX w., Siodłonie 13
Budynek mieszkalny Murowany, 2 połowa XIX w., Siodłonie 16
Budynek mieszkalny Murowany, XIX/XX w., Siodłonie 22
Skórzyno
Pałac – murowany, początek XIX w
Park dworski – krajobrazowy, romantyczny, pierwsza poł. XIX w.
Budynek mieszkalny szachulcowy, 1 połowa XIX w., Skórzyno 11
Stowięcino
Kościół parafialny – p.w. Św. Stanisława, murowany, XV, XVII w
Budynek gospodarczy Murowany, szachulcowy, koniec XIX w., Stowięcino 25
Piwnica Szachulcowa, 2 połowa XIX w., Stowięcino 25
Szczypkowice
Dwór – murowany, połowa XIX w.
Park dworski – XIX w.
Gorzelnia Murowana, połowa XIX w.
Budynek mieszkalny Murowany, połowa XIX w.
Warblino
Budynek mieszkalny Murowany, początek XX w., Warblino 25
Wielka Wieś
Pałac – murowany, XIX w.
Park pałacowy – krajobrazowy, połowa XIX w.
Zagroda Murowana, początek XX w., Wielka Wieś 10
Budynek mieszkalny Murowany, 1920-30, Wielka Wieś 21
Stodoła Murowana, początek XX w., Wielka Wieś 21
Budynek mieszkalny Murowany, 1928 r., Wielka Wieś 23
Budynek gospodarczy Murowany, koniec XIX w., Wielka Wieś 25
Budynek mieszkalny Murowany, 1927 r., Wielka Wieś 25
Budynek mieszkalny Murowany, początek XX w., Wielka Wieś 26
Stodoła Murowana, początek XX w., Wielka Wieś 26
Budynek gospodarczy Murowany, początek XX w., Wielka Wieś 26
Budynek mieszkalny Murowany, 1913 r., Wielka Wieś 28
Stodoła Murowana, szachulcowa, koniec XIX w., Wielka Wieś 28
Chlew Murowany, początek XX w., Wielka Wieś 28
Budynek inwentarski Murowany, początek XX w., Wielka Wieś 28
Budynek mieszkalny Murowany, 1908 r., Wielka Wieś 29
Stodoła Murowana, początek XX w., Wielka Wieś 29
Chlew Murowany, początek XX w., Wielka Wieś 29
Budynek mieszkalny Murowany, 1913 r., Wielka Wieś 30
Budynek mieszkalny Murowany, początek XX w., Wielka Wieś 31
Obora Murowana, 1903 r., Wielka Wieś 31
Piwnica Murowana, początek XX w., Wielka Wieś 31
Budynek mieszkalny Murowany, XIX/XX w., Wielka Wieś 37
Budynek mieszkalny Murowany, 1900 r., Wielka Wieś 38
Stodoła Murowana, początek XX w.

Wolinia
Pałac – murowany, połowa XVIII w.
Park pałacowy – drzewostan pomnikowy bardzo wartościowy
Gorzelnia Murowana, XIX/XX w.
Budynek mieszkalny Murowany, 1898 r., Wolinia 42

Wykosowo
Pałac – murowany, połowa XIX w.
Park dworski – pierwsza połowa XIX w
Piwnica Murowana, 1899 r., Wykosowo 10
Zgojewo
Dwór Murowany, 2 połowa XIX w.
Gorzelnia Murowana, 1901 r.
Budynek gospodarczy Murowany, 1896 r..
Magazyn Szachulcowy, koniec XIX w.
Obora Murowana, koniec XIX w.

Żoruchowo

Pałac – murowany, 1833 r.
Park pałacowy – krajobrazowy, połowa XIX w.
Obora Murowana, koniec XIX w.
Stajnia Murowana, 1859 r.
Stodoła Murowana, 1887 – 1905 r.
Chlew Murowany, koniec XIX w.
Budynek z piecem chlebowym Szachulcowy, 2 połowa XIX
 
 
 
Pałac w Żoruchowie
Żelkowo
Park dworski – krajobrazowy połowa XIX w.
Budynek mieszkalny Murowany, koniec XIX w., Żelkowo 5
Budynek mieszkalny Murowany, początek XX w., Żelkowo 11
Budynek mieszkalny Murowany, 1913 r., Żelkowo 12
Budynek mieszkalny Murowany, koniec XIX w., Żelkowo 15
Kościół filialny p.w. św. Antoniego Murowany, 2 połowa XIX w.
Stodoła szachulcowa, 2 połowa XIX w., Żelkowo 42
 
 
 
 
Kościół w Żelkowie
Cenne założenia parkowe
Będziechowo – park dworski angielski, drzewostan pomnikowy, połowa XIX w.
Ciemino – park dworski drzewostan pomnikowy, połowa XIX w.
Choćmirówko – park dworski krajobrazowy, pierwsza połowa XIX w.
Izbica – park dworski drzewostan pomnikowy, połowa XIX w.
Klęcino – park pałacowy drzewostan pomnikowy, połowa XIX w.
Pobłocie – park pałacowy XVIII w.
Rumsko – park dworski naturalistyczny, pierwsza połowa XIX w.
Warblino – park dworski krajobrazowy, koniec XIX w.
Wielka Wieś – park leśny część założenia parkowego z połowy XIX w.
 
 
Baza gastronomiczna na terenie gminy Główczyce
•    „Gościniec Staropolski”, ul. Podgórna 1, 76-220 Główczyce, Tel.059 811-45-59
•    „Pizzeria KA-JA”, ul. Słupska 17,76-220  Główczyce, Tel.: 0695074352
•    Bar, Izbica 44, 76-220 Główczyce, Tel.: 059 811 63 81
 
Baza noclegowa na terenie gminy Główczyce
 
1.    Gospodarstwo Agroturystyczne Bartoszewicz Zdzisław    Żelkowo 52
2.    Gospodarstwo Agroturystyczne Jadwiga Cholewińska    Gorzyno 54
3.    Gospodarstwo Agroturystyczne Marek Pilarczyk    Izbica 43
4.    Baza Turystyczna Izabela Zawadzka    Izbica 44       
5.    Gospodarstwo Agroturystyczne Czesława Wojtek    Izbica 12
6.    Gospodarstwo Agroturystyczne Michał Żydyk    Żelkowo 14
7.    Gościniec Staropolski Ewa i Henryk Stefanowscy    Główczyce, Podgórna 1
8.    Gospodarstwo Agroturystyczne Stanisława Jankowska    Drzeżewo 27
 

 

Więcej informacji o gminie na stronie http://www.glowczyce.pl/
 
 Portal DolinaŁupawy.pl zamierza podjąć współpracę z mieszkańcami Lipna, by promować słowiańskie plemię Lipian, którego Izba Pamięci zostanie utworzona w Domu Lipian we wsi Łebień.  

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *