Trendy

Dyscyplina płatnicza jest nie do przecenienia

"Chcąc zapewnić swojej firmie jak najwyższy poziom płynności finansowej i uniknąć powstawania przeterminowanych należności, musimy ciągle trzymać rękę na pulsie i nie zaniedbywać nawet najmniejszych wierzytelności", radzi Marcin Gąszczak,  Prezes Zarządu SAF S.A. w Sosnowcu.

 

Marcin Gąszczak,  Prezes Zarządu SAF S.A. w Sosnowcu

Uniknięcie nierzetelnych kontrahentów jest niezwykle trudne, wręcz niemożliwe. Weryfikacja klienta przed zawarciem z nim umowy – owszem – minimalizuje ryzyko powstania przeterminowanych należności, jednak nie jest w stanie jego wyeliminować. Chcąc zapewnić swojej firmie jak najwyższy poziom płynności finansowej i uniknąć powstawania przeterminowanych należności, musimy ciągle trzymać rękę na pulsie i nie zaniedbywać nawet najmniejszych wierzytelności.  To trudne zadanie, dlatego od długiego czasu świadczymy dla naszych klientów usługi kompleksowego zarządzania wierzytelnościami –już od dnia powstania zobowiązania. Działania rozpoczynamy w formie monitoringu płatności już kilka dni po wystawieniu faktury. Takie rozwiązanie daje świetne efekty – utrzymujemy skuteczność na poziomie nawet 96% na etapie działań polubownych. Dzięki temu płynność finansowa naszych klientów zostaje znacznie poprawiona, a koszty ewentualnego dalszego postępowania windykacyjnego są minimalizowane.

Budowanie w kontrahentach świadomości, że płatność jest nieunikniona, że nasz klient jest poważnym partnerem biznesowym, który potrafi dochodzić swoich należności, w efekcie znacznie obniża liczbę przeterminowanych płatności. Zbudowana dyscyplina płatnicza jest nie do przecenienia.
Dzisiaj od firm windykacyjnych nie oczekuje się jedynie szybkiego odzyskania pieniędzy. Zespół negocjatorów i windykatorów staje się w pewnym sensie doradcą, który potrafi nie tylko rozwiązywać problemy klienta, ale także im zapobiegać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *