Artykuły

Pogotowie Windykacyjne SAF

Spółka SAF zobowiązuje się do przeprowadzenia wizyty u dłużnika na terenie całej Polski w ciągu 48 godzin od momentu przyjęcia zamówienia.

SAF S.A. – jedna z wiodących spółek na rynku obrotu wierzytelnościami – wprowadziła do swojej oferty nowatorską na polskim rynku usługę pod nazwą „Pogotowie Windykacyjne SAF”. Usługa dedykowana jest przedsiębiorcom z sektora B2B, którzy potrzebują wyjątkowo szybkich i skutecznych
działań windykacyjnych – maksymalnie skraca proces obsługi , skupiając się na bezpośrednim kontakcie negocjatora z dłużnikiem.

Spółka SAF zobowiązuje się do przeprowadzenia wizyty u dłużnika na terenie całej Polski w ciągu 48 godzin od momentu przyjęcia zamówienia.

Jak mówi Prezes SAF S.A., Marcin Gąszczak: „Pomysł wprowadzenia usługi błyskawicznej windykacji powstał w efekcie analizy potrzeb naszych klientów i sytuacji rynkowej oraz naszej wiedzy i poziomu skuteczności. Coraz większa część kontrahentów opóźnia płatności, do których się zobowiązała, redytując w ten sposób prowadzenie swojej działalności środkami wierzycieli. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, zaburza płynność finansową i zagraża stabilności naszych klientów. Każde opóźnienie płatności – nawet celowe – minimalizuje szansę na odzyskanie pieniędzy przez wierzyciela. Dlatego niezwykle istotnym jest odpowiednio wczesne działanie specjalistów. Nasi negocjatorzy podczas spotkania z dłużnikiem ustalają przyczyny powstania zadłużenia i warunki jak najszybszej spłaty oraz zetelnie informują o prawnych konsekwencjach dalszego uchylania się od niej (dłużnicy często są ich
nieświadomi). Efekty takich działań są długofalowe. Dłużnicy traktują naszego klienta jako poważnego partnera biznesowego i w dalszej współpracy sumiennie i terminowo regulują swoje zobowiązania.”

Czym Pogotowie różni się od klasycznego procesu windykacji?

Prezes SAF S.A. wyjaśnia: „Pogotowie windykacyjne SAF jest zupełnie nową usługą, której nie należy stawiać obok klasycznego procesu windykacyjnego. Obsługa wierzytelności skupia się na szybkiej wizycie u dłużnika w celu windykacji należności lub ustalenia warunków jej spłaty. Odzyskanie pieniędzy naszych klientów ma nastąpić – zgodnie z założeniami – w jak najkrótszym czasie od dnia wizyty. Formą gwarancji naszej skuteczności jest fakt, że po ustalonym terminie spółce nie przysługuje wynagrodzenie prowizyjne.”

SAF S.A. działa na rynku obrotu wierzytelnościami od 1999 roku. Od tego czasu nieustannie się ozwija, wprowadzając do oferty pożądane na rynku usługi. Aktualnie z dużym powodzeniem świadczy dla swoich klientów usługi: windykacji wierzytelności z sektorów B2B i B2C (na etapie polubownym,
sądowym oraz wsparcia procesów egzekucyjnych), zakupu wierzytelności, windykacji należności z tytułu umów leasingu lub kredytowych, odzyskiwania tzw. opłat półkowych od międzynarodowych i krajowych sieci handlowych, a także działania prewencyjne.

 

źródło: SAF SA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *