Artykuły

Kredyt z sześcioma zerami dla mikro i małych firm

Banki deklarują, że pożyczą mikro i małym firmom nawet kilka milionów złotych. Pożyczka z sześcioma zerami musi być jednak solidnie zabezpieczona, a ostateczna kwota udzielonego kredytu zależeć będzie m.in. od kondycji finansowej przedsiębiorcy i sposobu rozliczeń z fiskusem.

Kwoty kredytów, jakich banki są skłonne pożyczyć przedsiębiorcom, zależą od wielu czynników. Jednym z podstawowych kryteriów jest wiek firmy – im dłuższy staż rynkowy przedsiębiorstwa, tym większe prawdopodobieństwo, że kredyt będzie wyższy. Długi rynkowy staż, zazwyczaj powyżej roku lub nawet dwóch lat, to dla banków większa gwarancja, że klient ma stabilną sytuację finansową, dzięki czemu będzie mógł wywiązywać się z zobowiązań wynikających z umowy kredytowej. Gdy staż firmy jest wystarczająco długi i daje podstawę do ubiegania się o kredyt, analitycy banków biorą pod uwagę także inne czynniki, w tym między innymi zdolność kredytową przedsiębiorcy, ocenianą na podstawie dochodów firmy (im większa zdolność kredytowa, tym na wyższe kwoty może liczyć firma), a także przedstawiane zabezpieczenia pożyczki. Zazwyczaj maksymalne kwoty kredytów zabezpieczonych, na przykład hipoteką, są wysokie i idą nawet w miliony złotych, ale już w przypadku niezabezpieczonych limitów debetowych nie przekraczają kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Milionowe pożyczki

Z ankiety Tax Care, w której wzięło udział 19 banków, wynika, że instytucje finansowe są skłonne pożyczyć kilka milionów złotych nie tylko większym podmiotom gospodarczym , ale także mikro i małym firmom. Maksymalne kwoty kredytów w takiej wysokości deklarują między innymi: BZ WBK (4 mln zł dla wszystkich rodzajów kredytów), mBank (4 mln zł dla wszystkich produktów kredytowych zabezpieczonych), Meritum Bank (4 mln zł dla kredytu inwestycyjnego lub obrotowego spłacanego w ratach, 2 mln zł da kredytu obrotowego na dowolny cel, zabezpieczonego hipoteką), Idea Bank (3 mln zł dla kredytów zabezpieczonych), ING Bank Śląski (1,2 mln zł dla pożyczki hipotecznej), BOŚ Bank (1 mln zł), Bank Pocztowy (1 mln zł pożyczki hipotecznej) oraz Bank BPH (1 mln zł dla odnawialnej pożyczki hipotecznej czy kredytu inwestycyjnego). A jeśli firmie nie jest potrzebny kredyt z sześcioma zerami? W takiej sytuacji banki proponują kredyty w rachunku bieżącym, kartę kredytową czy debet w koncie. Pożyczki tego typu zaczynają się od kilku tysięcy złotych i sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych.

Firmy będące na KPiR otrzymają mniej

Niektóre banki uzależniają także kwoty maksymalnych kredytów od rodzaju prowadzonej przez firmę księgowości. Przykładowo w Banku BGŻ pożyczka zabezpieczona hipoteką dla przedsiębiorców podlegających ustawie o rachunkowości, a więc prowadzących pełną księgowość, może sięgnąć 2 mln zł. Natomiast na połowę mniej mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy nie podlegają ustawie o rachunkowości i rozliczają się z fiskusem za pomocą książki przychodów i rozchodów. Podobnie będzie w tym banku z kredytem w rachunku bieżącym na zasadach uproszczonych – firmy na KPiR otrzymają do 150 tys. zł , firmy na pełnej księgowości do 350 tys. złotych. Rodzaj księgowości ma także wpływ na maksymalne kwoty kredytu w Nordea Banku – w przypadku kredytów obrotowych klienci prowadzący pełną księgowość otrzymają do 30% rocznych przychodów, natomiast firmy na KPiR – do 15% rocznych przychodów. Z czego wynika takie rozróżnienie? Otóż przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości w momencie, gdy ich przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 1 200 000 euro, czyli 5 293 440 zł w 2011 r. dla 2012 r. (z wyjątkami dotyczącymi m.in. spółek z o.o.). Tak wysokie kwoty skłaniają banki do większej elastyczności, jeśli chodzi o wysokość udzielanych kredytów.

Kwoty maksymalne, ale nie gwarantowane

Należy jednak pamiętać, że kwoty, o których mowa powyżej, są maksymalnymi kwotami kredytów deklarowanymi przez banki, co oznacza, że są dostępne w teorii, ale praktyka w przypadku poszczególnych przedsiębiorców może być już zupełnie inna, a same kredyty – dużo niższe.

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care

Współpraca: Magdalena Piórkowska

Nazwa banku    Jaka jest maksymalna kwota kredytu, w zależności od jego rodzaju?
Bank BGŻ     150 tys. zł – kredyt w rachunku bieżącym na zasadach uproszczonych ( Ekspres Linia) dla firm niepodlegających ustawie o rachunkowości (książka przychodów i rozchodów)
350 tys. zł – kredyt w rachunku bieżącym na zasadach uproszczonych dla firm podlegających ustawie o rachunkowości (pełna księgowość)
1 mln zł – pożyczka zabezpieczona hipoteką dla klientów niepodlegających ustawie o rachunkowości
2 mln zł – pożyczka zabezpieczona hipoteką dla klientów podlegających ustawie o rachunkowości
pozostałe produkty kredytowe nie mają z góry ustalonych kwot maksymalnych
Bank BPH    150 tys. zł – limit debetowy
500 tys. zł – kredyt rewolwingowy
800 tys. zł – kredyt samochodowy (Auto Sezam)
1 mln zł – odnawialna pożyczka hipoteczna, kredyt inwestycyjny, nieodnawialna pożyczka hipoteczna z harmonogramem spłaty
Bank Polskiej Spółdzielczości    50 tys. zł – kredyt w rachunku bieżącym (Kredyt na dobry początek)
150 tys. zł – kredyt Szybka gotówka dla firm
300 tys. zł – linia kredytowa (Szybka Linia Kredytowa)
750 tys. zł – kredyt inwestycyjny (Kredyt Szybka Inwestycja)
w pozostałych przypadkach bez ograniczeń kwotowych
Bank Millennium    maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od potrzeb firmy, jej zdolności kredytowej, przedstawianych zabezpieczeń
Bank Pocztowy    1,5 tys. zł – debet w koncie
100 tys. zł – kredyt gotówkowy w koncie
1 mln zł – pożyczka hipoteczna
BNP Paribas Bank    500  tys. zł – kredyt samochodowy
80% wartości inwestycji netto – kredyt inwestycyjny
pozostałe kredyty – maksymalna kwota nie jest określona
Bank Zachodni WBK    4 mln zł – dla wszystkich rodzajów kredytów

BOŚ Bank    1 mln zł – kredyt odnawialny w rachunku bieżącym lub kredytowym, kredyt obrotowy nieodnawialny w rachunku kredytowym
100% średnich miesięcznych wpływów na rachunek – kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
70% LTV – pożyczka hipoteczna
80% wartości przedsięwzięcia – kredyt inwestycyjny (w indywidualnych przypadkach możliwość negocjacji tego parametru)
Citi Handlowy    od 50 tys. zł do 1,5 mln zł
Getin Noble Bank    70% wartości kontraktu – kredyt na finansowanie zamówień publicznych
50 tys. zł – kredyt na bieżącą działalność (Kredyt wystarczy PIT)
100 tys. zł – kredyt na bieżącą działalność (Kredyt Wolne Zawody)
w pozostałych przypadkach maksymalna kwota kredytu nie jest określona
Idea Bank     20 tys. zł – debet w koncie, linia kredytowa
200 tys. zł – kredyty niezabezpieczone
3 mln zł – kredyty zabezpieczone
ING Bank Śląski    25 tys. zł – karta kredytowa
500 tys. zł – linia kredytowa pożyczka
1,2 mln zł – pożyczka na dowolny cel
Kredyt Bank    3-krotność średniomiesięcznych wpływów na rachunek – odnawialny limit kredytowy w rachunku (Ekstrakonto)
 1-krotnych średniomiesięcznych wpływów na rachunek, do 10% rocznej sprzedaży, do 50 tys. zł – odnawialny limit kredytowy (Szybki Kredyt)
 50% przychodów z działalności gospodarczej osiągniętych w okresie ostatnich 12 miesięcy – kredyt inwestycyjny (do 150 tys. zł – kredyt na zakup środków transportu o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t, do 700 tys. zł – pozostałe cele kredytowania
mBank    4 mln zł – wszystkie produkty kredytowe zabezpieczone
Meritum Bank    300 tys. zł – kredyt obrotowy niezabezpieczony na dowolny cel (Biznes Pożyczka)
500 tys. zł – kredyt w rachunku niezabezpieczony
2 mln zł – kredyt obrotowy zabezpieczony na dowolny cel (Biznes Hipoteka)
4 mln zł – kredyt inwestycyjny; kredyt obrotowy spłacany w ratach; kredyt rewolwingowy;
kredyt w rachunku zabezpieczony
MultiBank     4 mln zł – wszystkie produkty kredytowe zabezpieczone
Nordea Bank    100 tys. zł – kredyt w rachunku eFirma
90% wartości inwestycji – kredyt inwestycyjny
kredyty obrotowe – suma wszystkich kredytów finansujących środki obrotowe nie może przekraczać: 
– 30% rocznych przychodów w przypadku klientów prowadzących pełną księgowość
– 15% rocznych przychodów – w przypadku klientów nie podlegających ustawie o rachunkowości
PKO BP    ustalana indywidualnie
Polbank EFG    200 tys. zł – kredyty niezabezpieczone
dla kredytów zabezpieczonych maksymalna kwota jest ustalana indywidualnie.
Źródło: Tax Care, VI 2012 r.
   
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *