Artykuły

Tomasz Mironczuk prezesem BPS SA

"6 lipca br. Rada Nadzorcza Banku BPS S.A. powierzyła obowiązki Prezesa Zarządu Panu TomaszowiMironczukowi", poinformował Bank BPS.

 

TOMASZ MIRONCZUK PREZESEM BANKU POLSKIEJ
SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

6 lipca br. Rada Nadzorcza Banku BPS S.A. powierzyła obowiązki Prezesa Zarządu Panu Tomaszowi
Mironczukowi.

 

Image

Tomasz Mironczuk, prezes BPS SA

 

6 lipca br. Rada Nadzorcza Banku BPS S.A. powierzyła obowiązki
Prezesa Zarządu Panu Tomaszowi Mironczukowi. Równocześnie
Rada Nadzorcza Banku BPS S.A. skierowała wniosek do Komisji
Nadzoru Finansowego o uzyskanie zgody na powołanie Pana
Tomasza Mironczuka na stanowisko Prezesa Zarządu.
Pan Tomasz Mironczuk związany jest z sektorem bankowości od
1994 roku. Swoją karierę rozpoczął w Polskim Banku Rozwoju,
gdzie zajmował się zarządzaniem ryzykiem walutowym, stopy
procentowej i płynności banku. W latach 1998 – 2001 związany
był z BRE Bankiem, w którym zajmował się tworzeniem
i zarządzaniem portfelem instrumentów pochodnych. W BRE
Banku również odpowiadał za finansowanie banku i zarządzanie
płynnością. Następnie przez blisko siedem lat był Dyrektorem
Zarządzającym Obszarem Skarbu Banku BPH. Od 2008 r. do 2009
r. sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku PKO BP. W latach 2009 – 2011 zajmował
stanowisko Prezesa Zarządu w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz był Przewodniczącym Rady
Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego.
Pan Tomasz Mironczuk z wykształcenia jest ekonomistą, absolwentem Central European University
w Pradze, gdzie uzyskał tytuł Master of Arts in Economics nadany przez New York University.
Szczegółowych informacji udziela:
Zuzanna Czajkowska
Biuro Reklamy i Public Relations
E-mail: zuzanna.czajkowska@bankbps.pl
Tel: +48 (22) 53 95 142
Kom: + 48 603 933 568

 

***
Bank BPS S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. działa na polskim rynku od 1992 roku – początkowo jako Gospodarczy Bank
Południowo-Zachodni S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 27 marca 2002 –
momentu przyłączenia pięciu banków regionalnych.
Bank BPS S.A. działa na terenie całej Polski. Jest spółką akcyjną o specyficznym charakterze, która łączy
działalność największego w Polsce zrzeszenia banków spółdzielczych oraz banku komercyjnego. Poprzez sieć
liczącą niespełna 70 placówek obsługuje Klientów Korporacyjnych, firmy z sektora MSP oraz Klientów
Indywidualnych. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze: samorządów, rolnictwa, przemysłu rolnospożywczego,
handlu, rzemiosła i turystyki. Świadczy nowoczesne i konkurencyjne kosztowo usługi finansowe.
W swojej działalności Bank opiera się na rodzimych tradycjach i zajmuje dominującą pozycję w sektorze
bankowości spółdzielczej. Razem z 365 bankami spółdzielczymi tworzy największe zrzeszenie w Polsce – Grupę
BPS, będąc niekwestionowanym liderem sektora bankowości spółdzielczej.
Bank BPS znany jest ze swojego zaangażowania w inicjatywy sportowe – jest Sponsorem Tytularnym drużyny
siatkarek Bank BPS Muszynianka Fakro z Muszyny oraz Sponsorem Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej.
  

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *