Pozostałe branże

Gepardy Biznesu 2011 energetyki i ciepłownictwa

ImageWśród 303 firm branży energetyka i ciepłownictwo w okresie marzec 2009 – marzec 2011 najdynamiczniej rosła wartość rynkowa: Ecobamal Sp. z o.o., Elektrownia Chorzów S.A. oraz Euro – Energetyka Sp. z o.o.

Przedstawiamy ranking dynamicznych firm,  których wartość rynkową i jej dwuletnią dynamikę w okresie marzec 2009  – marzec 2011 w maju  2012 r. na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa  InfoCredit.

Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które w latach 2008 -2010 miały każdego roku przynajmniej  500 tysięcy  zł przychodów, wykazywały zysk netto,  a wartość ich kapitału była dodatnia.  Znalazła 28 284 takie przedsiębiorstwa i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2009, 2010 i 2011.
 
Wartość  rynkową  28 tysięcy firm na ostatni dzień roboczy marca 2009, 2010 i 2011 policzyliśmy przez  porównanie ich wyników  do wycen  spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Od lutego 2012 r. do wycen stosujemy dwa podstawowe wskaźniki:  Cena/Zysku netto i  Cena/Wartości księgowej takie same dla wszystkich branży, liczone przez analityków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 
Przyjęcie średnich wskaźników dla wszystkich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych  pozwoli uniknąć "szalonych" wycen, np.  przy wskaźniku C/Z na poziomie 405,5, jaki w marcu 2010 r. wyskoczył dla branży producentów materiałów budowlanych.
 
GPW podaje tylko wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu  wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursów Gepardy Biznesu i Potęgi Biznesu.
 
Wcześniej do wycen stosowaliśmy trzy podstawowe wskaźniki:  Cena/Zysku netto, Cena/Wartości księgowej i Cena/Przepływów gotówkowych dla  12 branży, liczone przez analityków „Rzeczpospolitej”. 
 
Zmiana metodologii liczenia wartości rynkowej spowodowała zmniejszenie wartości rynkowej dużej grupy firm. Związane jest to między innymi z tym, że jeden wskaźnik C/Z dla wszystkich branży jest w przypadku niektórych branży znacznie niższy. Na przykład dla branży producentów materiałów budowlanych wyniósł 405,5, a średni dla wszystkich branży to tyko 20,79.
 
 
Firmy, których wartość rynkowa była wyższa niż  250 mln  zł, uznajemy za Potęgi Biznesu 2011 i mogą otrzymać nagrodę – Buławę Biznesu jak dla hetmanów biznesu. 
 
Po zmianie metodologii liczba firm, które zasługują na tytuł Potęga Biznesu 2010, zmniejszyła się o połowę – z 1406 do 762.
 
Według analityków GPW w marcu 2011 r. wskaźnik C/Z wyniósł  15,86, a C/WK – 1,61. 
 
Wartość księgowa to suma zysku netto i kapitału własnego.
Bierzemy pod uwagę wskaźniki z marca  dlatego, że do końca marca spółki giełdowe zwykle podają wyniki finansowe za poprzedni rok, inwestorzy je znają i na ich podstawie dokonują wycen firm.
 
Taki sposób wyceny dużej liczby firm w 2005 r. opracował Jerzy Krajewski, dyrektor Instytut Nowoczesnego Biznesu. 
 
Ranking Potęgi Biznesu 2010 wygrała spółka Kulczyk Holding z siedzibą w Warszawie, która została wyceniona na 50,4 mld zł. W marcu 2011 r. jej wartość rynkowa znacznie spadła do 12,2 mld zł. 
 
Jak doszliśmy do tak olbrzymich wartości tej spółki?
 
W 2009 r. Kulczyk Holding SA miała następujące wyniki:
przychody operacyjne  10,6 mln zł,
zysk netto:  4 179,8 mln zł,
amortyzacja: 1,1 mln zł,
kapitał własny: 4 807 mln zł.

C/Z w marcu 2010 r.:  20,79.

C/WK w marcu 2010 r.:  1,55.   

Zysk netto  Kulczyk Holding  4 179,8 mln zł  pomnożony  przez 20,79 dał wycenę firmy w marcu 2010 r. na poziomie  86 897,6 mln zł.
Ze wskaźnika C/WK wyszła wartość rynkowa  w marcu 2010 r. – 13 929,5 mln  zł.
W naszej analizie podajemy średnią arytmetyczną z wycen. Suma wycen z dwóch wskaźników wyszła 100 827 mln zł,  a średnia  50 413,5 zł.
 
 
Natomiast rok później w 2010 r. Kulczyk Holding SA miała następujące wyniki:
przychody operacyjne  9,5 mln zł,
zysk netto:  932,5 mln zł,
amortyzacja: 1,5 mln zł,
kapitał własny:  4 986,5 mln zł.

C/Z w marcu 2011 r.:  15,86.

C/WK w marcu 2011 r.:  1,61.   

Zysk netto  Kulczyk Holding  932,5 mln zł  pomnożony  przez  15,86 dał wycenę firmy w marcu 2011 r. na poziomie  14 790 mln zł.
Ze wskaźnika C/WK wyszła wartość rynkowa  w marcu 2011 r. – 9 529,6 mln  zł.
W naszej analizie podajemy średnią arytmetyczną z wycen. Suma wycen z dwóch wskaźników wyszła 24 319,7 mln zł,  a średnia  12 159,8 mln zł.
 
Tę średnią przyjmujemy jako wartość rynkową  Kulczyk Holding SA w końcu marca 2011 r. 
 
Olbrzymi spadek wyceny Kulczyk Holding wziął się stąd, że jej zysk w 2010 r. był znacznie niższy niż w 2009 r. Istotne było też, że spółka wytransferowała gdzieś olbrzymi zysk za 2009 r.  Nie powiększył on bowiem jej kapitału własnego.
 
Podobnie program Excel policzył wartość rynkową 28 284 innych firm, wybranych spośród 60 tysięcy, i jej dynamikę. Spośród nich 20 490 zasługuje na tytuł Gepard Biznesu 2011, a pozostałe 8 tysięcy nie spełniają naszych kryteriów.  Wartość rynkowa ponad 6 tys. firm spadła w podanym okresie, niektórych nawet ponad 90 proc. Informacje o nich również publikujemy. 
 
Wśród 303 firm branży energetyka i ciepłownictwo w okresie marzec 2009 – marzec 2011 najdynamiczniej rosła wartość rynkowa: Ecobamal Sp. z o.o., Elektrownia Chorzów S.A. oraz Euro – Energetyka Sp. z o.o.
 
 W branży energetyka i ciepłownictwo na tytuł Gepard Biznesu 2011 zasługuje 287 firm.
 
Gepardy Biznesu 2011 branży energetyka i ciepłownictwo
 
 Lp. Nazwa firmy Siedziba Wzrost wartości rynkowej w latach 2009-2011 w proc. 

 

1    Ecobamal Sp. z o.o.    Kalników    2323
2    Elektrownia Chorzów S.A.    Chorzów    1634
3    Euro – Energetyka Sp. z o.o.    Mielec    1614
4    Lubrem S.J.    Lublin    1357
5    Przeds. Usług Gminnych Sp. z o.o.    Pakość    1178
6    PGE Obrót S.A.    Rzeszów    984
7    Energia-Eco Cisowo Sp. z o.o. Spółka Komandytowa    Warszawa    971
8    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Piekary Śląskie    873
9    Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.    Gliwice    706
10    Energa Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.    Słupsk    625
11    Eco Kutno Sp. z o.o.    Kutno    580
12    PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.    Bełchatów    505
13    Ener – G Polska Sp. z o.o.    Warszawa    501
14    CENTROZAP S.A.    Katowice    479
15    Agencja Poszanowania Energii i Usług Energetyczno – Górniczych ENMAG – EG Sp. z o.o.    Piekary Śląskie    471
16    TEMPO Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o.    Gdynia    440
17    Przeds. Energetyczne Sp. z o.o.    Nowy Sącz    427
18    Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych I Komunalnych Unikom Sp. z o.o.    Gdańsk    423
19    Promec Sp. z o.o.    Skarżysko-Kamienna    354
20    ELBIS Sp. z o.o.    Rogowiec    345
21    Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Północ S.A.    Bydgoszcz    339
22    Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Wschód S.A.    Radom    331
23    Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.    Warszawa    322
24    Elektrownia Rybnik S.A.    Rybnik    310
25    EPS Polska Sp. z o.o.    Warszawa    309
26    Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Gdańsk    301
27    Elektrociepłownia EC NOWA Sp. z o.o.    Dąbrowa Górnicza    297
28    PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.    Warszawa    295
29    Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.    Wrocław    295
30    Elektrix Sp. z o.o.    Warszawa    293
31    WEST – BUD JACHIMOWICZ S.J. Przeds. Projektowo Wykonawczo Handlowe    Koszalin    291
32    Przeds. Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Czarne    288
33    Tauron Wytwarzanie S.A.    Katowice    286
34    Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.    Jelenia Góra    284
35    ASEC S.A.    Kraków    275
36    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Grajewo    270
37    Zespół Ciepłowni Przemysłowych Carbo – Energia Sp. z o.o.    Ruda Śląska    269
38    Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.    Gdańsk    260
39    ENERGETYKA WAGON Sp. z o.o.    Ostrów Wielkopolski    260
40    KALORIA Sp. z o.o.    Kruszewiec    256
41    Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.    Parczew    248
42    DO – WAT S.J.    Bydgoszcz    244
43    Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Sędziszów    243
44    Korporacja Budowlana Fadom S.A.    Żory    241
45    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Choszczno    240
46    Darżyno Sp. z o.o. Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe    Gdańsk    239
47    Dalkia Polska S.A.    Warszawa    237
48    Miejskie Przeds. Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Bochnia    237
49    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Ustrzyki Dolne    233
50    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Barlinek    225
51    Energa Hydro Sp. z o.o.    Straszyn    219
52    POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE – CENTRUM S.A.    Warszawa    215
53    Elektrownia Połaniec S.A. – Grupa GDF Suez Energia Polska    Połaniec    215
54    Geotermia Mazowiecka S.A.    Mszczonów    210
55    Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o.    Słupsk    209
56    Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.    Zielona Góra    208
57    Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.    Gdańsk    207
58    Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.    Piła    204
59    Elektrownia Kozienice S.A.    Świerże Górne    199
60    RWE Polska CONTRACTING Sp. z o.o.    Wrocław    194
61    Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A.    Siechnice    194
62    Zespół Elektrowni Wodnych NIEDZICA S.A.    Niedzica    193
63    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Świnoujście    190
64    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Oborniki    190
65    Elektrownia Skawina S.A.    Skawina    189
66    ECO Malbork Sp. z o.o.    Malbork    188
67    Elektrociepłownia KRAKÓW S.A.    Kraków    188
68    Dalkia Świdnik Sp. z o.o.    Świdnik    188
69    Komunalnik Sp. z o.o.    Sulęcin    186
70    Przeds. Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Łask    185
71    Eurowind Poland Sp. z o.o.    Gdańsk    181
72    Dalkia Poznań S.A.    Poznań    178
73    Energoeko-Inwest S.A.    Warszawa    178
74    Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A.    Konin    173
75    Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.    Szczecinek    173
76    Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.    Poznań    173
77    Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o.    Kruszwica    172
78    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.    Jastrzębie-Zdrój    172
79    Energa – Obrót S.A.    Gdańsk    172
80    Hedeselskabet Sp. z o.o.    Warszawa    171
81    Dalkia Północ Sp. z o.o.    Świecie    168
82    Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.    Koszalin    166
83    Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Drawsko Pomorskie    162
84    Zespół Elektrowni Wodnych Rożnów Sp. z o.o.    Rożnów    161
85    MEGATEM EC – LUBLIN Sp. z o.o.    Lublin    159
86    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.    Suwałki    158
87    ELPOTERM Sp. z o.o.    Połaniec    158
88    Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o.    Zduńska Wola    155
89    Energetyka Cieplna Miasta Skarżysko Kamienna Sp. z o.o.    Skarżysko-Kamienna    154
90    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ŻYRARDÓW Sp. z o.o.    Żyrardów    154
91    FORTUM Płock Sp. z o.o.    Płock    154
92    Megawat Sp. z o.o.    Rogoźno    154
93    ENERGETYKA WISŁOSAN Sp. z o.o.    Nowa Dęba    153
94    Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.    Siedlce    152
95    Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o.    Kołobrzeg    152
96    Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.    Warszawa    151
97    Fortum Bytom S.A.    Bytom    150
98    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o.    Lubań    147
99    Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.    Wołomin    146
100    Zakład Energetyki Cieplnej Star – Pec Sp. z o.o.    Starogard Gdański    144
101    Everen Sp. z o.o.    Rybnik    144
102    ENERGETYKA Sp. z o.o.    Lubin    144
103    Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.    Zagórz    144
104    Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej MPGK Sp. z o.o.    Włodawa    143
105    DALKIA Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.    Poznań    141
106    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Gniezno    139
107    Przeds. Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Łęczyca    139
108    TERMA-DOM Sp. z o.o.    Zabrze    138
109    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Białystok    137
110    OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.    Grudziądz    137
111    EEZ Sp. z o.o.    Warszawa    136
112    Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.    Sierpc    136
113    Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o.    Złocieniec    136
114    Elektrociepłownia Tychy S.A.    Tychy    135
115    ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY S.A.    Opole    135
116    MEGA Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych    Elbląg    134
117    Elektrociepłownia Będzin S.A.    Będzin    134
118    ENEA Operator Sp. z o.o.    Poznań    134
119    Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Ostrów Mazowiecka    133
120    Przeds. Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Brzeziny    133
121    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Olsztyn    130
122    ELEKTROCIEPŁOWNIA CHORZÓW ELCHO Sp. z o.o.    Chorzów    129
123    Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.    Wrocław    129
124    Nyska Energetyka Cieplna Nysa Sp. z o.o.    Nysa    128
125    Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.    Piotrków Trybunalski    127
126    Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Wałcz    126
127    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Radzyń Podlaski    125
128    Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Bolesławiec    125
129    Energa Obsługa i Sprzedaż sp. z o.o.    Gdańsk    124
130    Zakład Energetyki Cieplnej PRUDNIK Sp. z o.o.    Lubrza    124
131    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Wyszków    124
132    Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Ekoterm Sp. z o.o.    Szczytno    123
133    Toruńska Energetyka Cergia S.A.    Toruń    122
134    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej EMPEC Sp. z o.o.    Ustka    121
135    PW ATEX Sp. z o.o.    Zamość    120
136    Elektrociepłownia Białystok S.A.    Białystok    116
137    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Nowy Sącz    116
138    G.EN Gaz Energia S.A.    Tarnowo Podgórne    115
139    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. o.o.    Nowy Targ    113
140    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Stalowa Wola    112
141    Przeds. Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Brodnica    111
142    Orchis Energia Sopot Sp. z o.o.    Sopot    110
143    Mogileńskie PGK Sp. z o.o.    Mogilno    109
144    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.    Wałbrzych    108
145    Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o.    Rybnik    107
146    Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Koło    106
147    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Giżycko    106
148    Tauron Dystrybucja S.A.    Wrocław    105
149    Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Lublin    105
150    SYDKRAFT ZŁOTÓW Sp. z o.o.    Złotów    105
151    Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.    Tarnów    105
152    Legionowo Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej    Legionowo    104
153    Polskie Sieci Elektroenergetyczne – ZACHÓD S.A.    Poznań    103
154    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o.o.    Lubartów    101
155    Geotermia Sp. z o.o.    Czarnków    101
156    WZD Sp. z o.o.    Pszczyna    100
157    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o.    Kwidzyn    99
158    Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.    Ostrołęka    99
159    Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Świdnica    99
160    GIGA Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej    Augustów    99
161    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Kielce    98
162    Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.    Szczecin    98
163    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Łuków    98
164    Jar – Pol S.J.    Zieleniewo    98
165    PEC Sp. z o.o. Pruszczańskie Przeds. Ciepłownicze    Pruszcz Gdański    97
166    Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.    Warszawa    96
167    Fenice Poland Sp. z o.o.    Bielsko-Biała    96
168    Dalkia Września S.A.    Września    96
169    Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.    Człuchów    95
170    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Sandomierz    95
171    Miejskie Przeds. Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Sławno    95
172    Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Nowy Dwór Mazowiecki    93
173    Dalkia Zamość Sp. z o.o.    Zamość    93
174    Dalkia Łódź S.A.    Łódź    92
175    BOL – THERM Sp. z o.o.    Bukowno    92
176    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.    Kraków    90
177    Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o.    Brzeszcze    90
178    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.    Łomża    89
179    Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.    Czechowice-Dziedzice    88
180    EKOMEDIA Sp. z o.o.    Starachowice    88
181    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Tarnobrzeg    87
182    Przedsiębiorstwo Komunale w Tucholi Sp. z o.o.    Tuchola    87
183    Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o.    Łańcut    87
184    Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Namysłów    86
185    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Sokółka    86
186    Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o.    Jastrowie    86
187    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Stargard Szczeciński    85
188    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.    Radomsko    85
189    Dalkia Tarnowskie Góry Sp. z o.o.    Tarnowskie Góry    85
190    SYDKRAFT Term Sp. z o.o.    Złotów    85
191    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.    Bielsk Podlaski    84
192    Enea S.A.    Poznań    84
193    Łabędy Sp. z o.o. Zakład Energo – Mechaniczny    Gliwice    84
194    Fiten S.A.    Katowice    84
195    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Ełk    83
196    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Mińsk Mazowiecki    83
197    CIEPŁOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o.    Szydłowiec    83
198    ANCO Sp. z o.o.    Jarocin    83
199    PGE Energia Odnawialna S.A.    Warszawa    82
200    Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Rawa Mazowiecka    82
201    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Bytom    82
202    Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Zabrze    81
203    LUBAWSKA SPÓŁKA KOMUNALNA Sp. z o.o.    Lubawa    81
204    E.On Edis Energia Sp. z o.o.    Warszawa    81
205    Marani Sp. z o.o.    Zabrze    81
206    Tauron Dystrybucja GZE S.A.    Gliwice    80
207    Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Pabianice    79
208    Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.    Żuromin    78
209    Energetyka Cieplna Sp. z o.o.    Skierniewice    78
210    Inkaspol Sp. z o.o.    Szczecin    78
211    Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.    Konstancin-Jeziorna    77
212    Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.    Sanok    77
213    Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.    Ostrów Wielkopolski    77
214    Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.    Zambrów    77
215    Zakład Energetyki Cieplnej TCZEW Sp. z o.o.    Tczew    76
216    ENERGOMEDIA Sp. z o.o.    Trzebinia    76
217    Przedsiębiorstwo Komunalne THERMA Sp. z o.o.    Bielsko-Biała    75
218    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o.    Konin    75
219    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.    Tarnów    75
220    Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o.    Jaworzno    74
221    Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.    Andrychów    73
222    Saturn Management Sp. z o.o. i Wspólnicy S-ka Komandytowa    Warszawa    73
223    Elektrownie Wodne Sp. z o.o.    Koronowo    73
224    Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Zgorzelec    73
225    GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A. PEC    Szaflary    73
226    Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Dobre Miasto    73
227    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Tychy    73
228    Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.    Mrągowo    71
229    Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Południe S.A.    Katowice    71
230    Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.    Chodzież    71
231    Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Gdynia    70
232    Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.    Sępólno Krajeńskie    70
233    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu    Mielec    70
234    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Bełchatów    69
235    Komunalna Energetyka Cieplna KOMEC Sp. z o.o.    Kętrzyn    68
236    MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZO-KOMUNALNE KOKSIK Sp. z o.o.    Reda    68
237    Eolica Połczyno Sp. z o.o.    Gdańsk    67
238    Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.    Legnica    66
239    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.    Police    66
240    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Sieradz    64
241    Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.    Jasło    63
242    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Chełm    62
243    Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.    Zduńska Wola    62
244    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Oświęcim    61
245    Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC S.A.    Radom    61
246    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Dębica    61
247    Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Góra    61
248    CARBON – BIELSKO Sp. z o.o. Przed. Eksploatacyjno-Usługowo-Handlowe Zespołu Elektrociepłowni    Bielsko-Biała    60
249    Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Kędzierzyn-Koźle    60
250    ENERGO – SERWIS Sp. z o.o.    Kościan    60
251    Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o.    Warszawa    60
252    Przeds. Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o.    Mława    58
253    Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.    Ostrowiec Świętokrzyski    58
254    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Biała Podlaska    57
255    Przeds. Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Myślibórz    57
256    Zakład Energetyczny Płock – Dystrybucja Zachód Sp. z o.o.    Sierpc    55
257    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Robczycach Sp. z o.o.    Ropczyce    55
258    Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.    Ozorków    54
259    EKOTERM Sp. z o.o. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej    Żywiec    53
260    Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.    Oleśnica    50
261    Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Bydgoszcz    48
262    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Brzesko    48
263    Rindipol S.A.    Chojnice    48
264    Energetyka Cieplna Sp. z o.o.    Wieluń    47
265    Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia Wschód S.A.    Lublin    46
266    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Goleniów    45
267    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Śremie S.A.    Śrem    44
268    Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Inowrocław    42
269    RWE Stoen Operator Sp. z o.o.    Warszawa    42
270    Przeds. Energetyki Cieplnej w Mońkach Sp. z o.o.    Mońki    41
271    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Ostróda    39
272    ENESTA Sp. z o.o.    Stalowa Wola    36
273    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Leszno    34
274    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej CIEPŁO Sp. z o.o.    Skoczów    34
275    Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.    Rogowiec    28
276    PGNIG Termika S.A.    Warszawa    27
277    Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.    Gliwice    27
278    EGL Polska Sp. z o.o.    Warszawa    27
279    Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.    Nowa Sarzyna    26
280    Energa – Operator S.A.    Gdańsk    25
281    Energa Operator Eksploatacja i Inwestycje Płock Sp. z o.o.    Płock    24
282    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej PEC w Świdniku Sp. z o.o.    Świdnik    23
283    Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    Puławy    22
284    Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o.    Puchaczów    17
285    PGE Elektrownia Opole S.A.    Bełchatów    16
286    H.Cegielski Energocentrum Sp. z o.o.    Poznań    13
287    Wikont Sp. z o.o.    Rawicz    11

Pozostałe firmy branży energetyka i ciepłownictwo

288    Dalkia Term S.A.    Warszawa    9
289    Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.    Kraków    5
290    ENERGOPIEC Sp. z o.o.    Miłosław    -4
291    ELEKTRIM – VOLT S.A.    Warszawa    -11
292    Inter Energia S.A.    Warszawa    -17
293    Instalcem Sp. z o.o.    Chełm    -31
294    Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.    Zabrze    -37
295    TERMIA Sp. z o.o. Przeds. Inwestycyjne    Milanówek    -45
296    Ekosys Sp. z o.o.    Gdańsk    -48
297    Comax-Budownictwo i Energetyka Sp. z o.o.    Katowice    -49
298    Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o.    Katowice    -50
299    RWE POLSKA S.A.    Warszawa    -53
300    Polskie Konsorcjum Energetyczne Sp. z o.o.    Gdańsk    -57
301    Eko – Wiking Sp. z o.o.    Rumia    -58
302    Biaform – Handel Sp. z o.o.    Białystok    -60
303    Mercuria Energy Trading Sp. z o.o.    Warszawa    -63

Do badania przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:               
1) Obroty w każdym z lat 2008, 2009 i 2010 powyżej 500 tys PLN               
2) Kapitał Własny w latach 2008-2010 powyżej 0 PLN               
3) Zysk Netto w latach 2008-2010 powyżej 0 PLN               
4) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe wg MSSF               
               

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  – na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.         

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *