Transport, magazyny, łączność

Gepardy Biznesu 2011 transportu i spedycji

ImageWśród 808 firm branży transport i spedycja w okresie marzec 2009 – marzec 2011 najdynamiczniej rosła wartość rynkowa:Albatros Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łodzi Sp. z o.o.    Łódź oraz Euroconsol Sp. z o.o.

Przedstawiamy ranking dynamicznych firm,  których wartość rynkową i jej dwuletnią dynamikę w okresie marzec 2009  – marzec 2011 w maju  2012 r. na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa  InfoCredit.

Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które w latach 2008 -2010 miały każdego roku przynajmniej  500 tysięcy  zł przychodów, wykazywały zysk netto,  a wartość ich kapitału była dodatnia.  Znalazła 28 284 takie przedsiębiorstwa i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2009, 2010 i 2011.
 
Wartość  rynkową  28 tysięcy firm na ostatni dzień roboczy marca 2009, 2010 i 2011 policzyliśmy przez  porównanie ich wyników  do wycen  spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Od lutego 2012 r. do wycen stosujemy dwa podstawowe wskaźniki:  Cena/Zysku netto i  Cena/Wartości księgowej takie same dla wszystkich branży, liczone przez analityków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 
Przyjęcie średnich wskaźników dla wszystkich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych  pozwoli uniknąć "szalonych" wycen, np.  przy wskaźniku C/Z na poziomie 405,5, jaki w marcu 2010 r. wyskoczył dla branży producentów materiałów budowlanych.
 
GPW podaje tylko wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu  wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursów Gepardy Biznesu i Potęgi Biznesu.
 
Wcześniej do wycen stosowaliśmy trzy podstawowe wskaźniki:  Cena/Zysku netto, Cena/Wartości księgowej i Cena/Przepływów gotówkowych dla  12 branży, liczone przez analityków „Rzeczpospolitej”. 
 
Zmiana metodologii liczenia wartości rynkowej spowodowała zmniejszenie wartości rynkowej dużej grupy firm. Związane jest to między innymi z tym, że jeden wskaźnik C/Z dla wszystkich branży jest w przypadku niektórych branży znacznie niższy. Na przykład dla branży producentów materiałów budowlanych wyniósł 405,5, a średni dla wszystkich branży to tyko 20,79.
 
 
Firmy, których wartość rynkowa była wyższa niż  250 mln  zł, uznajemy za Potęgi Biznesu 2011 i mogą otrzymać nagrodę – Buławę Biznesu jak dla hetmanów biznesu. 
 
Po zmianie metodologii liczba firm, które zasługują na tytuł Potęga Biznesu 2010, zmniejszyła się o połowę – z 1406 do 762.
 
Według analityków GPW w marcu 2011 r. wskaźnik C/Z wyniósł  15,86, a C/WK – 1,61. 
 
Wartość księgowa to suma zysku netto i kapitału własnego.
Bierzemy pod uwagę wskaźniki z marca  dlatego, że do końca marca spółki giełdowe zwykle podają wyniki finansowe za poprzedni rok, inwestorzy je znają i na ich podstawie dokonują wycen firm.
 
Taki sposób wyceny dużej liczby firm w 2005 r. opracował Jerzy Krajewski, dyrektor Instytut Nowoczesnego Biznesu. 
 
Ranking Potęgi Biznesu 2010 wygrała spółka Kulczyk Holding z siedzibą w Warszawie, która została wyceniona na 50,4 mld zł. W marcu 2011 r. jej wartość rynkowa znacznie spadła do 12,2 mld zł. 
 
Jak doszliśmy do tak olbrzymich wartości tej spółki?
 
W 2009 r. Kulczyk Holding SA miała następujące wyniki:
przychody operacyjne  10,6 mln zł,
zysk netto:  4 179,8 mln zł,
amortyzacja: 1,1 mln zł,
kapitał własny: 4 807 mln zł.

C/Z w marcu 2010 r.:  20,79.

C/WK w marcu 2010 r.:  1,55.   

Zysk netto  Kulczyk Holding  4 179,8 mln zł  pomnożony  przez 20,79 dał wycenę firmy w marcu 2010 r. na poziomie  86 897,6 mln zł.
Ze wskaźnika C/WK wyszła wartość rynkowa  w marcu 2010 r. – 13 929,5 mln  zł.
W naszej analizie podajemy średnią arytmetyczną z wycen. Suma wycen z dwóch wskaźników wyszła 100 827 mln zł,  a średnia  50 413,5 zł.
 
 
Natomiast rok później w 2010 r. Kulczyk Holding SA miała następujące wyniki:
przychody operacyjne  9,5 mln zł,
zysk netto:  932,5 mln zł,
amortyzacja: 1,5 mln zł,
kapitał własny:  4 986,5 mln zł.

C/Z w marcu 2011 r.:  15,86.

C/WK w marcu 2011 r.:  1,61.   

Zysk netto  Kulczyk Holding  932,5 mln zł  pomnożony  przez  15,86 dał wycenę firmy w marcu 2011 r. na poziomie  14 790 mln zł.
Ze wskaźnika C/WK wyszła wartość rynkowa  w marcu 2011 r. – 9 529,6 mln  zł.
W naszej analizie podajemy średnią arytmetyczną z wycen. Suma wycen z dwóch wskaźników wyszła 24 319,7 mln zł,  a średnia  12 159,8 mln zł.
 
Tę średnią przyjmujemy jako wartość rynkową  Kulczyk Holding SA w końcu marca 2011 r. 
 
Olbrzymi spadek wyceny Kulczyk Holding wziął się stąd, że jej zysk w 2010 r. był znacznie niższy niż w 2009 r. Istotne było też, że spółka wytransferowała gdzieś olbrzymi zysk za 2009 r.  Nie powiększył on bowiem jej kapitału własnego.
 
Podobnie program Excel policzył wartość rynkową 28 284 innych firm, wybranych spośród 60 tysięcy, i jej dynamikę. Spośród nich 20 490 zasługuje na tytuł Gepard Biznesu 2011, a pozostałe 8 tysięcy nie spełniają naszych kryteriów.  Wartość rynkowa ponad 6 tys. firm spadła w podanym okresie, niektórych nawet ponad 90 proc. Informacje o nich również publikujemy. 
 
Wśród 808 firm branży transport i spedycja w okresie marzec 2009 – marzec 2011 najdynamiczniej rosła wartość rynkowa:Albatros Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łodzi Sp. z o.o.    Łódź oraz Euroconsol Sp. z o.o.
 
 W  branży transport i spedycja na tytuł Gepard Biznesu 2011 zasługuje 614  firm.
 
Gepardy Biznesu 2011  branży transport i spedycja
 
 Lp. Nazwa firmy Siedziba Wzrost wartości rynkowej w latach 2009-2011 w proc. 
 
1    Albatros Sp. z o.o.    Przemyśl    5537
2    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łodzi Sp. z o.o.    Łódź    4090
3    Euroconsol Sp. z o.o.    Warszawa    2577
4    V.Ships/Pl/ Sp. z o.o.    Gdynia    2132
5    SAWA – TAXI Sp. z o.o.    Warszawa    2102
6    ATC Cargo S.A.    Gdynia    2089
7    Polonia Logistyka Sp. z o.o.    Myszków    1802
8    Trans Glass Sp. z o.o.    Okonek    1672
9    Wemhoff Logistyka Spedycja Transport Międzynarodowy Poznań Sp. z o.o.    Grodzisk Wielkopolski    1627
10    MBS LOGISTICS Sp. z o.o.    Cieśle    1538
11    Norsped D. Milewska A. Milewski S.J.    Szczecin    1346
12    Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjne A & B Sp. z o.o.    Zdzieszowice    1172
13    Ruta S.J.    Mińsk Mazowiecki    1171
14    Mako – Trans Sp. z o.o.    Zabrze    1106
15    Pol – Mot – Zbyt S.J.    Poznań    1084
16    KONSORCJUM GOSPODARCZE Sp. z o.o.    Olkusz    1009
17    Erontrans Sp. z o.o.    Gdańsk    935
18    Nowakowski – Transport sp. z o.o.    Biała-Parcela    891
19    Voerman UTS Polska Sp. z o.o.    Stara Iwiczna    857
20    Flextronics Logistics Poland Sp. z o.o.    Łódź    854
21    Cansped Sp. z o.o.    Lublin    844
22    Bus Marco Polo Wratislavia 1992 Sp. z o.o.    Wrocław    841
23    Chomar Sp. z o.o.    Pietrzykowice    832
24    Maxx Transport Sp. z o.o.    Poznań    825
25    M-Group Sp. z o.o.    Wrocław    784
26    GTL – LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o.    Ożarowice    764
27    Transport Krajowy I Zagraniczny – Eurotransport Dłubak S.J.    Spalice    759
28    LKW Transport E. i M. Gołębiowscy S.J.    Gorzów Wielkopolski    717
29    Tabaknatie Polska Sp. z o.o.    Gdynia    716
30    POL- MARE Sp. z o.o.    Gdynia    702
31    Usługi-Handel Gol-Trans S.J.    Rudna    700
32    KOMPLET Sp. z o.o.    Pyrzowice    693
33    INTERBUG 2009-12-16Sp. z o.o.    Chełm    669
34    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLONIA TRANSPORT Sp. z o.o.    Zamość    587
35    Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.    Wejherowo    582
36    SPRINTAIR S.A.    Warszawa    574
37    Przedsiębiorstwo Transportowo Sprzętowe BETRANS Sp. z o.o.    Bełchatów    554
38    Air Baltic Corporation S.A. Oddział Opacz Kolonia    Opacz-Kolonia    552
39    LD LOGO SPEDYCJA I TRANSPORT Sp. z o.o.    Gdańsk    552
40    Wiktorowicz S.J.    Strzegom    544
41    Trans – Drog S.J.    Wałbrzych    542
42    KROMIR Sp. z o.o.    Skęczniew    539
43    WMW Sp. z o.o.    Rybarzowice    533
44    TRANS – MASZ S.A. Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych    Stargard Szczeciński    529
45    Radjax S.J.    Brzeg    516
46    Sea & Port Service Sp. z o.o.    Szczecin    495
47    MA. WE Sp. z o.o.    Bochnia    489
48    SKY.XS AIRCARGO SERVICES Sp. z o.o.    Warszawa    484
49    Agro Brokers Sp. z o.o.    Wrocław    483
50    Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe KLONOWICA Sp. z o.o.    Szczecin    452
51    MAKROCHEM Sp. z o.o.    Lublin    445
52    Delta Trans Logistik Sp. z o.o.    Chorzów    444
53    WALDROM S.J. Usługi Transportowe Przewozy Krajowe i Międzynarodowe    Mielec    444
54    A-Z Global Sp. z o.o.    Opole    440
55    Protrans Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o.    Poznań    440
56    Wrzesińskie Przeds. Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.    Września    433
57    KOLPREM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych    Dąbrowa Górnicza    432
58    Agencja Celna Wega A Sp. z o.o.    Kalisz    428
59    POZ Airport Services Sp. z o.o.    Poznań    426
60    Ori Sp. z o.o.    Gdańsk    422
61    ND Logistics Poland Sp. z o.o.    Warszawa    421
62    Dioryt Sp. z o.o.    Warszawa    414
63    Koleje Czeskie Sp. z o.o.    Warszawa    413
64    MAGTRANS Sp. z o.o.    Busko-Zdrój    410
65    PROGRES Sp. z o.o. WPUH    Chojna    409
66    Kopalnia Pasku Kotlarnia – Linie Kolejowe Sp. z o.o.    Kotlarnia    405
67    Przeds. Armatorskie Baltramp Shipping Sp. z o.o.    Szczecin    405
68    Wizz Air Polska Sp. z o.o.    Pyrzowice    392
69    PODLASIE S.A.    Łuków    390
70    Raf Trans Sp. z o.o.    Warszawa    383
71    WRO – LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o.    Wrocław    382
72    PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.    Gdynia    376
73    Agri Plus S.J.    Zwoleń    375
74    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HOFFMANN    Janikowo    375
75    Okmarit Sp. z o.o.    Gdynia    370
76    Skat Transport Sp. z o.o.    Gdańsk    369
77    CARGO Partner Spedycja Sp. z o.o.    Pruszków    362
78    BUDPOL Sp. z o.o.    Częstochowa    361
79    Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.    Świnoujście    358
80    EUROASIA CARGO SERVICE Sp. z o.o.    Kraków    358
81    Transgór Mysłowice S.A.    Mysłowice    354
82    Budmat Transport Sp. z o.o.    Płock    350
83    Polonia Logistyka Sp. z o.o. Spółka Komandytowa    Myszków    348
84    Spedrapid Sp. z o.o.    Gdynia    346
85    TRANS RECYCLING Sp. z o.o.    Poznań    341
86    ESPPOL S.A.    Warszawa    340
87    A&Z Transport – Logistyka Sp. z o.o.    Stęszew    339
88    Wigry – Projekt – Agencja Celna Sp. z o.o.    Suwałki    337
89    EU – Trans Sp. z o.o.    Oświęcim    333
90    DROMADER SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWA Sp. z o.o.    Wrocław    333
91    Polska Zjednoczona Korporacja Bałtycka Sp. z o.o.    Gdynia    330
92    Trans – Wierzbiński Sp. z o.o.    Bydgoszcz    324
93    Izobud – K. Pola J. Sekler S.J.    Łąki Kozielskie    318
94    Sarens – Polska Sp. z o.o.    Sochaczew    317
95    Ponetex Sp. z o.o.    Rakoniewice    315
96    DARTOM Sp. z o.o.    Grodzisk Mazowiecki    314
97    AGROSTOP Sp. z o.o. PUH    Terespol    312
98    Prymus Szumacher, Wieczorek S.J.    Gongolina    301
99    RUDNICCY MAGETRA Sp. z o.o.    Gdańsk    299
100    ABS Bonifer Polska Sp. z o.o.    Oława    298
101    Gryf Stevedoring Sp. z o.o.    Szczecin    294
102    Ponetex Logistics Sp. z o.o.    Rakoniewice    293
103    Beskidus Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej    Zembrzyce    291
104    Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o.    Skarżysko-Kamienna    285
105    PKP Cargo Service Sp. z o.o.    Warszawa    282
106    Transport Chwiłkowscy Sp. z o.o.    Chludowo    282
107    FA Timofi Sp. z o.o.    Lubań    282
108    GDN Aiport Services Sp. z o.o.    Gdańsk    281
109    Rentrans Cargo Sp. z o.o.    Szczecin    279
110    DĄBIE Sp. z o.o. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe    Szczecin    278
111    PTS Transsped Sp. z o.o.    Rzeszów    278
112    Maurer Marcin Przedsiębiorstwo Usługowo-Spedycyjne Empol-Transport    Tylmanowa    278
113    BALTCHEM S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie    Szczecin    277
114    Rusak Business Services Sp. z o.o.    Warszawa    276
115    LEHNKERING LOGISTIK Sp. z o.o.    Błonie    271
116    Viabaltic Sp. z o.o.    Szczecin    269
117    Impeks Marek Jabłoński S.J.    Zielona Góra    269
118    DLS-Trans Ltd Sp. z o.o.    Gdynia    266
119    Daf – Trans Sp. z o.o.    Sopot    265
120    DIREX Sp. z o.o.    Sulejówek    264
121    FUH TAS Marek, Grażyna, Angelika Frączkiewicz S.J.    Żyrardów    264
122    PHU Timon S.J.    Wałbrzych    263
123    P & S TRANSPORT I SPEDYCJA PAWLAK, STEFANIAK I WSPÓLNICY S.J.    Pabianice    262
124    Krężel – Transport Sp. z o.o.    Kobylnica    261
125    Betex-Transport Sp. z o.o.    Kwidzyn    260
126    Raf Trans S.J.    Warszawa    255
127    EXIN Sp. z o.o.    Lublin    250
128    DSV ROAD Sp. z o.o.    Ołtarzew    250
129    Roltrans S.J.     Mońki    250
130    PHU Komunalnik – Sp. z o.o.    Prudnik    250
131    Intertoll Construction Sp. z o.o.    Gdańsk    249
132    Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.    Warszawa    245
133    Expo – Sped Sp. z o.o.    Warszawa    240
134    KMK TRANSPORT Sp. z o.o.    Międzychód    238
135    STARTER Sp. z o.o.    Poznań    237
136    AD C Sp. z o.o.    Jelenia Góra    237
137    Usługi Transportowe R.K.T. Banaś S.J.    Wołomin    236
138    Ataga F.M. Sp. z o.o.    Nieporęt    236
139    DEDAL ALICJA, HENRYK, ALEKSANDER, MICHAŁ TERLECCY S.J.    Dzierżoniów    235
140    POLSPED – GERLACH Sp. z o.o.    Słubice    233
141    CELTRANS Sp. z o.o.    Rumia    233
142    Gdańskie Linie Morskie Sp. z o.o.    Gdańsk    233
143    POLFRACHT AGENCJA ŻEGLUGOWA Sp. z o.o.    Gdynia    232
144    SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-ROLNICZA W KARNIEWIE    Karniewo    231
145    LKW Transport Gruba Jarmulewski S.J.    Reda    231
146    CLT TANKPOL Sp. z o.o.    Bydgoszcz    228
147    Port – Serwis Sp. z o.o.    Świnoujście    228
148    MGO Sp. z o.o.    Cieszyn    228
149    FIEGE Sp. z o.o.    Mszczonów    227
150    Res – Trans Sp. z o.o. Firma Transportowa    Rzeszów    226
151    EUROSPEDYTOR S.J.    Bielsko-Biała    224
152    NORDTRANS THERMO Sp. z o.o.    Gdynia    224
153    TRANS – MET Chodkiewicz, Lipiński S.J.    Mińsk Mazowiecki    222
154    APL Poland Sp. z o.o.    Gdynia    222
155    Jerzy i Ewa Szyper S.J. PPHU    Warka    221
156    Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe    Radwanice    219
157    D-Arko Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.    Nowy Tomyśl    219
158    AUTOZET Sp. z o.o.    Tarnów    217
159    AAR Polska sp. z o.o.    Łuków    215
160    Debe Internationale Spedition Sp. z o.o.    Lipno    212
161    NAFTOPORT Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych    Gdańsk    211
162    BMC Sp. z o.o.    Częstochowa    211
163    RABEN POLSKA Sp. z o.o.    Gądki    209
164    Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.    Grodzisk Mazowiecki    206
165    WUŻ Port And Maritime Services Ltd. Sp. z o.o.    Gdańsk    205
166    Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych Train Sp. z o.o.    Ostrowiec Świętokrzyski    205
167    Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A.    Warszawa    204
168    IT – Logistics Sp. z o.o.    Gdynia    204
169    STK S.A.    Wrocław    204
170    Shalom Travel Service Sp. z o.o.    Warszawa    200
171    AGAZ Sp. z o.o.    Warszawa    199
172    ALFA CARGO Sp. z o.o.    Szczecin    198
173    Przeds. Spedycyjne Transstar Sp. z o.o.    Olkusz    198
174    Transport Spedycja Głowacki sp.j.    Mleczków    198
175    Trans Polonia S.A.    Tczew    195
176    Tolo Sp. z o.o.    Swarzędz    194
177    BUDROL Sp. z o.o. PHUP    Suwałki    192
178    POLFRACHT Sp. z o.o.    Gdynia    191
179    Duhabex Sp. z o.o.    Trzebinia    191
180    Intertoll Polska Sp. z o.o.    Pelplin    189
181    UNICEM Sp. z o.o. PW    Chełm    188
182    Fresh Logistics Sp. z o.o.    Gądki    187
183    Arrow Sp. z o.o.    Sosnowiec    187
184    TIRTRANS Sp. z o.o.    Fabianki    184
185    Sunreef Yachts Charter Sp. z o.o.    Gdańsk    180
186    Transpetrol Sp. z o.o.    Chorzów    178
187    Dimark Sp. z o.o.    Złotniki    178
188    DSS Polska Sp. z o.o.    Kraków    178
189    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej TOUR Sp. z o.o.    Jelenia Góra    177
190    Dakpol Sp. z o.o.    Wolsztyn    176
191    BTDG Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o.    Gdynia    174
192    PORT – TRANS S.J.    Szczecin    174
193    CTL Kolzap Sp. z o.o.    Puławy    174
194    Zim Poland Sp. z o.o.    Gdynia    174
195    Schade Polska Międzynarodowy Transport i Spedycja Sp. z o.o.    Dąbrowa Górnicza    173
196    City Parking Group Sp. z o.o.    Grudziądz    172
197    Bertrans S.A.    Rawa Mazowiecka    171
198    Transoda Sp. z o.o.    Inowrocław    170
199    Balt – Trade Service Sp. z o.o.    Gdynia    169
200    Verhoeven Real Estate Sp. z o.o.    Tarnowo Podgórne    168
201    Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.    Warszawa    166
202    PGS Sp. z o.o.    Odolanów    165
203    Panalpina Polska Sp. z o.o.    Wrocław    165
204    DALTON Sp. z o.o.    Gdynia    164
205    CARTRAG Sp. z o.o.    Gdynia    163
206    Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk – Oliwa S.A.    Gdańsk    162
207    Trans – Border S.J.    Jaworzno    161
208    Transland Sp. z o.o.    Łódź    161
209    Bomatur S.J.    Czechowice-Dziedzice    160
210    UNITY LINE Sp. z o.o.    Szczecin    159
211    General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.    Komorniki    159
212    Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.    Płock    158
213    CTL TRANS – PORT Sp. z o.o.    Gdynia    156
214    Czajka I Syn S.J.    Świnoujście    156
215    Solidaris Sp. z o.o.    Polska Cerekiew    155
216    GRAND Agata i Paweł Zielińscy S.J.    Głogów    154
217    SZCZECIN PILOT Sp. z o.o.    Szczecin    151
218    Pamatrans S.J.    Przasnysz    151
219    DTA Sp. z o.o.    Wrocław    151
220    TRANSCHEM Sp. z o.o. PHUP    Włocławek    149
221    PPU ROLMLECZ Sp. z o.o.    Węgrów    147
222    Tur – Trans – Gapsa S.J.    Turek    147
223    Globsped Sp. z o.o.    Skierniewice    147
224    PDJ DAN-TRANS Sp. z o.o.    Jerzykowo    147
225    Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.    Gdańsk    146
226    Sokołów – Logistyka Sp. z o.o.    Sokołów Podlaski    146
227    Centrum – Radom Sp. z o.o.    Radom    146
228    Firma Handlowo usługowa Turbacz S.J.    Ochotnica Dolna    145
229    Agencja Celna DTA Sp. z o.o.    Kąty Wrocławskie    145
230    Botrans Sp. z o.o.    Kościerzyna    145
231    INTRA S.A.    Iłowa    144
232    TRANSMARINO Sp. z o.o.    Rabka-Zdrój    144
233    Międzynarodowy Transport Drogowy S.J.    Lublin    143
234    WIELKOPOLSKA Transport Spedycja Sp. z o.o.    Leszno    143
235    Go – Trans GMBH Sp. z o.o.    Warszawa    142
236    BUDET Sp. z o.o.    Legionowo    142
237    Taj Sp. J. Piętka Andrzej, Piętka Halina    Warszawa    141
238    DB Schenker Rail Spedkol Sp. z o.o.    Kędzierzyn-Koźle    140
239    Droper Logistic Sp. z o.o.    Świebodzice    140
240    Mark S.J.    Łódź    139
241    Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.    Szczecin    138
242    Logwin Air + Ocean Poland Sp. z o.o.    Piaseczno    137
243    Renstar Sp. z o.o.    Kraków    137
244    Abakus Sp. z o.o.    Gdynia    137
245    Firma SIS S.J. Sawicki i Symko    Michałowo    137
246    SURET Sp. z o.o.    Dębica    134
247    No Limit Center Sp. z o.o.    Warszawa    133
248    Rail Polska Sp. z o.o.    Warszawa    132
249    International Travel Marketing Sp. z o.o.    Warszawa    132
250    Eurobus Sp. z o.o.    Katowice    131
251    Agromex S.J. PPHU    Łódź    129
252    Bestandig Logistics Sp. z o.o.    Słupca    127
253    Izotrans Sp. z o.o.    Trzemeszno    126
254    Butra Sp. z o.o. PPH    Sopot    126
255    Turk Hava Yollari S.A. Oddział w Polsce    Warszawa    126
256    PW Edex Sp. z o.o.    Janowo    125
257    Schavemaker Invest Sp. z o.o.    Kąty Wrocławskie    124
258    Acropol Sp. z o.o. Spółka Komandytowa    Kalisz    122
259    JM TRANS Sp. z o.o.    Katowice    121
260    UNIPIL Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MORSKICH    Gdynia    120
261    Prosped Cargo – Berus i Sternadel S.J.    Warszawa    120
262    MEXEM Sp. z o.o.    Warszawa    119
263    Paass Logistyka Sp. z o.o.    Bolesławiec    119
264    D&P GRAN LOGISTICS S.A.    Gdynia    117
265    F L Polska Sp. z o.o.    Szczecin    117
266    PKS CHEŁM S.A.    Chełm    116
267    Żegluga Augustowska Sp. z o.o.    Augustów    116
268    EUROLINES POLSKA Sp. z o.o.    Katowice    116
269    PORT LOGICS CARGO AND CONTAINER Sp. z o.o.    Szczecin    116
270    POLBROK – AGENCJA I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA Sp. z o.o.    Gdynia    115
271    Animar Sp. z o.o. S.K.    Gdańsk    115
272    Castillo Trans Polska Sp. z o.o.    Warszawa    115
273    Active Trade Sp. z o.o.    Nowa Dęba    115
274    POSEIDON FRACHTCONTOR JUNGE Sp. z o.o.    Szczecin    115
275    Arka 2 Sp. z o.o.    Biała Podlaska    115
276    Petek i Wspólnicy, Adam Korbel S.J.    Zabrze    115
277    ODRATRANS S.A.    Szczecin    113
278    SPED – TRANS Sp. z o.o. PSTU    Wola Rzędzińska    113
279    Euro – Sped – Service Sp. z o.o.    Łomża    113
280    LOG Sp. z o.o.    Warszawa    113
281    EXPOLCO TRANSPED Sp. z o.o.    Gdynia    112
282    Prywatne Biuro Podróży SINDBAD    Opole    112
283    Inter – Car Sp. z o.o.    Zgorzelec    112
284    POLSAD Sp. z o.o. Spedycja Międzynarodowa    Szczecin    111
285    Paula – Trans S.J.    Słupsk    111
286    Kórnickie Przeds. Autobusowe Kombus Sp. z o.o.    Kórnik    110
287    Euro Logistics Ltd. Sp. z o.o.    Gdańsk    110
288    P.P.H.U. Zadroga W. Zadroga, G. Zadroga S.J.    Ostrów Mazowiecka    110
289    ŻEGLUGA GDAŃSKA Sp. z o.o.    Gdańsk    109
290    Scandinavian Express Poland Sp. z o.o.    Gdańsk    109
291    Lech-Trans Bieniek S.J.    Witowice    109
292    Arba Sp. z o.o.    Przasnysz    108
293    DPD Polska Sp. z o.o.    Warszawa    107
294    KGI GLOMB LOGISTICS Sp. z o.o.    Gdynia    107
295    Konig-Trans Internationale Spedition Sp. z o.o.    Szczecin    107
296    Hapag-Lloyd Polska Sp. z o.o.    Gdynia    107
297    Delta – Trans Sp. z o.o.    Pruszków    106
298    Verlinden Sp. z o.o.    Słupsk    105
299    ANTON ROHR – LOGISTYKA Sp. z o.o.    Poznań    103
300    Krupa – Dzwierzyński S.J.    Tarnów    103
301    Polbod – Trans Sp. z o.o. Przeds. Spedycyjno – Transportowe    Sosnowiec    101
302    HOLLEX Transport S.J. Sławomir Wójcik Artur Wójcik    Uniszowice    101
303    WAS-KRK Airport Services Sp. z o.o.    Balice    100
304    Zakład Inżynierii Kolejowej S.J.    Sandomierz    100
305    Trans – Cargo S.J.    Oleśnica    100
306    Pantos Logistics Poland Sp. z o.o.    Warszawa    99
307    Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.    Poznań    98
308    Intertransports Centre – Polska Sp. z o.o.    Police    95
309    Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.    Katowice    95
310    Sadi Polska – Agencja Celna Sp. z o.o.    Bielsko-Biała    95
311    Duo – Trans S.J. Firma Handlowo – Usługowa    Dąbrowa Górnicza    95
312    Spedmen Spedycja Krajowa I Międzynarodowa Krawczyk & Friczka S.J.    Głogów    95
313    All Fred Logistics Sp. z o.o.    Piła    95
314    Wojtkiewicz Logistics Sp. z o.o.    Piła    93
315    Trans – Man Sp. z o.o. PUH    Kraków    93
316    Intertransport Sp. z o.o.    Radzyń Podlaski    93
317    Savino Del Bene Poland Sp. z o.o.    Gdynia    93
318    Dawies International LTD Sp. z o.o.    Kołobrzeg    93
319    Gairing Sp. z o.o.    Gdańsk    93
320    L & A Trading Sp. z o.o.    Warszawa    92
321    Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.    Gdynia    91
322    Bielmagistral – Poland Sp. z o.o.    Warszawa    91
323    E.s. Logistics Sp. z o.o.    Zaręby Kościelne    91
324    Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze    Warszawa    89
325    Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.    Warszawa    89
326    PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.    Zamość    89
327    Steel Trans Logistic Sp. z o.o.    Katowice    89
328    RGW EXPRESS Sp. z o.o.    Warszawa    88
329    PW Martrans S.J.    Margonin    88
330    Cukrotrans Sp. z o.o. Zakład Transportowo Remontowy    Ropczyce    87
331    Paan – Bus Sp. z o.o.    Szczecin    87
332    Anchor – Agents & Shipbrokers Sp. z o.o.    Gdynia    87
333    TRANSHAND Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe    Słubice    86
334    TRANS – ZAK Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Transportowych    Zawiercie    86
335    MIG Sp. z o.o.    Kraków    86
336    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Drog-Trans Sp. z o.o.    Rokocin    86
337    Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.    Gdańsk    85
338    PPHU KOL – TRANS – HUT Sp. z o.o.    Gliwice    85
339    Komplex Sp. z o.o. PUH    Suszec    85
340    T – House Poland Sp. z o.o.    Marki    85
341    Przeds. Dokrumex Sp. z o.o.    Szczecin    85
342    Air Logistics Sp. z o.o.    Warszawa    84
343    Hubert Transport Sp. z o.o.    Puławy    84
344    Gradient L.S. Sp. z o.o.    Nadarzyn    84
345    M.E. Nowakowski S.J.    Katowice    84
346    PKS International Cargo S.A.    Opole    83
347    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.    Kamienna Góra    83
348    PTH Eurotrans Rychlik S.J.    Nowe Opole    83
349    Viva-Trans sp. z o.o.    Pyskowice    82
350    SPEDITION TRANSPORT INTERNATIONAL HD POLAND Sp. z o.o.    Stęszew    82
351    FIRMA HANDLOWA RMS CZESŁAW ROGALA, LESZEK MAŃSKI, JAROSŁAW SZUSTER S.J.    Nowa Wieś Lęborska    82
352    CARGOSPED Sp. z o.o.    Warszawa    80
353    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.    Tarnów    80
354    Dohle Manning Agency (Poland) Sp. z o.o.    Gdynia    80
355    GROTRANS Sp. z o.o.    Brzesko    80
356    NET Transport I Spedycja Sp. z o.o.    Warszawa    80
357    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.    Namysłów    79
358    MGL Metro Group Logistics Polska Sp. z o.o. i Spółka Sp. Komandytowa    Warszawa    78
359    CTL Południe Sp. z o.o.    Kraków    78
360    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.    Żary    78
361    Przedsiębiostwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.    Brzeg    78
362    TRANS – WIERT Sp. z o.o.    Jasło    78
363    K.I.G. Sp. z o.o. Konsorcjum Inwestycji Gospodarczych    Katowice    78
364    TRANSPOLAND Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe    Skoczów    77
365    SANTIAGO Sp. z o.o.    Opole    77
366    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o.    Elbląg    77
367    Przedsiębiorstwo OPERATOR Sp. z o.o.    Czerwionka-Leszczyny    77
368    Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach    Kielce    77
369    Petroship LTD Sp. z o.o.    Gdynia    77
370    Logistyka i Magazynowanie Sp. z o.o.    Kwidzyn    77
371    Eco Transped Mariusz Nierychlewski    Strzegowo    76
372    Transpetrol Szpytma S.J.    Markowa    76
373    Przeds. Przewozowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.    Rzeszów    76
374    Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.    Kalisz    75
375    Przeds. Robót Portowych Doker Sp. z o.o.    Gdynia    75
376    Almar Transport Spedycja Sp. z o.o.    Gostyń    75
377    Forposta S.A.    Katowice    75
378    Bulk Cargo – Port Szczecin Sp. z o.o.    Szczecin    74
379    PPU Tauron Sp. z o.o.    Luboń    74
380    Agroland – Cargo Sp. z o.o. Spedycja Międzynarodowa    Kutno    74
381    PORT LOTNICZY WROCŁAW S.A.    Wrocław    73
382    CTL CHEMKOL Sp. z o.o.    Kędzierzyn-Koźle    73
383    PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE WAK – TRANS Sp. z o.o.    Kędzierzyn-Koźle    73
384    Hanjin Shipping Poland Sp. z o.o.    Warszawa    72
385    PW Transprzęt Jaworzno III Sp. z o.o.    Jaworzno    72
386    Welsi Bus Poland Sp. z o.o.    Warszawa    72
387    Iberia Lineas Aereas De Espana Sociedad Anonima Operadora (S.A.) Oddział w Polsce    Warszawa    72
388    Polski Rejestr Statków S.A.    Gdańsk    71
389    Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o.    Siedlce    71
390    Cropol Shipping Sp. z o.o.    Gdynia    71
391    Transport Krajowy, Międzynarodowy, Spedycja S.J.    Giżyce    71
392    Al Trans Sp. z o.o. S.K.    Bielsko-Biała    71
393    INTERTRANS Sp. z o.o.    Łódź    70
394    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.    Gorzów Wielkopolski    69
395    PROCARGO Sp. z o.o.    Łomianki    69
396    World Courier Poland Sp. z o.o.    Warszawa    69
397    Thermo – Trans – Polska Internationale Sp. z o.o.    Siemiatycze    69
398    Winner Spedition Polska Sp. z o.o.    Nowe Skalmierzyce    69
399    CSL Internationale Spedition Sp. z o.o.    Szczecin    68
400    Acting Sp. z o.o.    Katowice    68
401    VG Meda Trans Sp. z o.o.    Stalowa Wola    68
402    JUPITER SHIPPING SERVICES Sp. z o.o.    Gdynia    68
403    Med Transport Ania Polska Sp. z o.o.    Szczecin    68
404    Reno-Trans Sp. z o.o.    Kraków    67
405    NAVIGAR Deneko – Garbień S.J.    Szczecin    66
406    Wet S.J. Edmund Ślusarz, Wojciech Żak, Tomasz Ronduda    Ostrowiec Świętokrzyski    66
407    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.    Grodzisk Mazowiecki    65
408    Lotos Kolej Sp. z o.o.    Gdańsk    65
409    PPUH LAMCH S.J. MIROSŁAW LAMCH, STANISŁAW LAMCH    Niegowa    65
410    Spółdzielnia Transportu Wiejskiego    Biała Podlaska    64
411    Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Świdnica Sp. z o.o.    Świdnica    64
412    Trans – Bet S.J. PPUH    Gnojnik    64
413    Cross System Sp. z o.o.    Szczecin    64
414    ZTiSZE Sp. z o.o. Zakład Transportu Energetyki    Warszawa    63
415    LUKSOR Sp. z o.o.    Warszawa    63
416    Mega Expres Sp. z o.o.    Kliczków-Kolonia    63
417    Metro Warszawskie Sp. z o.o.    Warszawa    62
418    Port Gdański Eksploatacja S.A.    Gdańsk    62
419    ETRANS Sp. z o.o. PUH    Łaziska Górne    62
420    Trans-Aga S.J.    Jaworzno    62
421    POLSTEAM BROKERS GDYNIA Sp. z o.o.    Gdynia    61
422    Polsteam Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.    Szczecin    61
423    Inter Balt Sp. z o.o.    Gdańsk    61
424    Cometto S.J.    Barcin    61
425    Agromasz Sp. z o.o.    Domaradz    61
426    F & T AGENCJA, TRANSPORT I SPEDYCJA Sp. z o.o.    Gdynia    61
427    Trans Orion Sp. z o.o.    Rząska    61
428    Spil-Trans Andrzej Spiliszewski I Agnieszka Knioła S.J.    Piła    61
429    EMKA – TRANS Sp. z o.o.    Grodzisk Mazowiecki    60
430    PH-T POL – SAWA Sp. z o.o.    Warszawa    60
431    Taksim – Pol Sp. z o.o.    Warszawa    60
432    Miś Transport I Spedycja S.J.    Tarnów    60
433    Hestia – Miedzynarodowi Spedytorzy Sp. z o.o.    Sopot    60
434    HERMES Sp. z o.o.    Gdynia    60
435    PHPU Rystal Sp. z o.o.    Pleszew    59
436    Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Transkom Sp. z o.o.    Skoczów    59
437    Sprint Logistyka S.A.    Szczecin    59
438    Polski Związek Motorowy Autotour Sp. z o.o.    Warszawa    58
439    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.    Zielona Góra    58
440    Transport – Spedycja S.J.    Bobrek    58
441    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Świdwinie    Świdwin    58
442    REKOP II Sp. z o.o.    Bydgoszcz    57
443    Hanza Linie Sp. z o.o.    Szczecin    57
444    WPT Sp. z o.o.    Gdańsk    57
445    CAT LC Polska Sp. z o.o.    Duchnice    57
446    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o.    Brusy    56
447    UPS Polska Sp. z o.o.    Warszawa    56
448    PUH Trans – Sprzęt Sp. z o.o.    Brzezie    56
449    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jasło Sp. z o.o.    Jasło    54
450    TRANSTECH Sp. z o.o. Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.    Police    54
451    Deutsche Lufthansa S.A. Oddział w Polsce    Warszawa    54
452    DHL GLOBAL FORWARDING Sp. z o.o.    Warszawa    53
453    Tranzyt S.J.    Opole    53
454    Eksport – Import Transpil – Spedition PHU Spedycyjne    Krajenka    52
455    KLM S.A. Oddział w Polsce    Warszawa    52
456    Berko Sp. z o.o.    Szychowo    52
457    Firma Transportowo-Spedycyjna A.T.Piwowarczyk Sp. z o.o.    Legnica    52
458    Spedycja i Transport MTD S.J. Paweł Tokarczyk, Paweł Długosz    Muszyna    52
459    Air Canada S.A. Oddział w Polsce    Warszawa    52
460    Singapore Airlines Limited Oddział w Polsce    Warszawa    52
461    DHL Express (Poland) sp. z o.o.    Warszawa    51
462    Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.    Poznań    51
463    TRADE TRANS Sp. z o.o.    Warszawa    51
464    Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjne MAGTRANS Edward Magdziak    Busko-Zdrój    50
465    Spółdzielnia Wola    Warszawa    50
466    Partnerspol Group Sp. z o.o.    Warszawa    50
467    SHIPCONTROL Sp. z o.o.    Gdynia    49
468    Polskie Koleje Linowe S.A.    Zakopane    49
469    LLOYD'S REGISTER POLSKA Sp. z o.o.    Gdańsk    49
470    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Leżajsku    Leżajsk    49
471    Dettendorfer Polska Sp. z o.o.    Poznań    49
472    ARAMIS SHIPPING AGENCY Sp. z o.o.    Gdynia    48
473    Związkowy Zakład Usługowo – Handlowy PORTOWIEC Sp. z o.o.    Szczecin    48
474    JUNA – TRANS Sp. z o.o.    Stare Oborzyska    48
475    Anton Rohr Sp. z o.o. Transport Międzynarodowy Poznań    Poznań    48
476    PHU Mańk Sp. z o.o. Spółka Komandytowa    Warszawa    48
477    TRANSREM Sp. z o.o.    Gdańsk    48
478    SCHENKER Sp. z o.o.    Warszawa    47
479    STAWOJ Sp. z o.o.    Niechanowo    47
480    Suns Sp. z o.o.    Koszalin    47
481    Automotive Logistics Polska Sp. z o.o.    Bestwina    46
482    Weco Marine Services Sp. z o.o.    Gdynia    46
483    I.T.A. & W International Transport Sp. z o.o.    Gdańsk    46
484    Przeds. Usługowo Handlowe Koltrans S.J.    Nowy Sącz    45
485    W&F Franke Polska Sp. z o.o.    Warszawa    45
486    Radio Taxi Partner Sp. z o.o.    Kraków    45
487    Europartner S. J.    Pruszcz Gdański    45
488    Tnt Express Worldwide Poland Sp. z o.o.    Warszawa    44
489    FHU Północ Południe Kazimierz Łącki, Krzysztof Stabrawa S.J.    Królówka    44
490    Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o.    Ciechanów    43
491    Huta Katowice Zakład Transportu Samochodowego Sp. z o.o.    Dąbrowa Górnicza    43
492    Czeskie Linie Lotnicze A.S.(S.A.) Oddział w Polsce    Warszawa    43
493    Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Rzeszowie    Kolbuszowa    43
494    Trans WSK Sp. z o.o. Przeds. Usług Transportowych    Rzeszów    42
495    CTK Sp. z o.o.    Konin    42
496    AKPOL SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA Sp. z o.o.    Szczecin    42
497    Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Nordtechnik Sp. z o.o.    Sopot    42
498    FF Fracht Sp. z o.o.    Ostrów Mazowiecka    41
499    Targor – Truck Sp. z o.o.    Rzekuń    41
500    ART Logistic Sp. z o.o.    Łódź    41
501    Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.    Krynica-Zdrój    40
502    Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Bydgoszczy    Lipniki    40
503    British Airways Publiczna S.A.    Warszawa    40
504    Polfra Sp. z o.o.    Świebodzice    40
505    Trans Poland Sp. z o.o.    Węglew-Kolonia    40
506    Wesko Sp. z o.o.    Siedlce    40
507    Polsteam – Shipping Agency Sp. z o.o.    Szczecin    39
508    Translot Sp. z o.o.    Jedlnia-Letnisko    39
509    Cermin Sp. z o.o.    Łącko    39
510    Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska Sp. z o.o.    Białka Tatrzańska    39
511    POLSKIE LINIE OCEANICZNE S.A.    Gdynia    38
512    INTERLINK Ltd Sp. z o.o.    Gdynia    38
513    Imbex S.J.    Brzozów    38
514    AUTO-TRANSPORT Sp. z o.o.    Słupsk    38
515    GEFCO Polska Sp. z o.o.    Warszawa    37
516    BAGS Sadoch & Gąsior S.J.    Dobre    37
517    POLAND CAR PARKING Sp. z o.o.    Warszawa    37
518    Transmeble Cargo Sp. z o.o.    Poznań    37
519    P & L S.J.    Sochaczew    37
520    Translog Polska Sp. z o.o.    Komorniki    37
521    MC-Trans Sp. z o.o.    Ksawerów    37
522    Energetyka Poznańska Zakład Transportu Sp. z o.o.    Poznań    36
523    VECTOR GLOBAL LOGISTICS Sp. z o.o.    Gdynia    36
524    CEMET S.A.    Warszawa    35
525    TRANS – PERFEKT Sp. z o.o.    Warszawa    35
526    Przedsiębiorstwo PKS Gryfice Sp. z o.o.    Słudwia    35
527    NECKO Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Transportowe    Augustów    35
528    Transrom Sp. z o.o.    Gołdap    35
529    Mini Bus Komunikacja Prywatna S.J.    Karczew    35
530    Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.    Warszawa    35
531    Evergreen Shipping Agency (Poland) Sp. z o.o.    Warszawa    35
532    EUROMEX S.J. Biuro Spedycyjno Handlowe    Kwidzyn    34
533    STENA LINE POLSKA Sp. z o.o.    Gdynia    34
534    REDET S.A.    Warszawa    34
535    Lalemant Poland S.A.    Wrocław    34
536    Direx Logistic Services Sp. z o.o.    Izabela    34
537    EL – Trade Sp. z o.o.    Warszawa    34
538    Vistula Rail Operator Sp. z o.o.    Świecie    33
539    Spedition Fuhr Sp. z o.o.    Sanok    33
540    Krespol Sp. z o.o. PPHU    Sokółka    33
541    Feltrans Felczak S.J.    Sochaczew    33
542    Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.    Piotrków Trybunalski    32
543    KOLTAR Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego    Tarnów    31
544    Asstra Polska Sp. z o.o.    Warszawa    31
545    Przedsiebiorstwo Transportowe Erro – Trans S.J.    Florianów    31
546    Samodzielne Przeds. Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.    Dzierzgoń    31
547    Polska Korporacja Wydawców I Dystrybutorów Dudkiewicz I S-Ka S.J.    Warszawa    31
548    T I Z Kłos S.J. Przedsiębiorstwo Spedycyjno Transportowe     Murowana Goślina    31
549    Spedycja i Transport DRAGON Mirosław Wójcik, Jakub Wójcik S.J.    Piła    30
550    Rybexim Sp. z o.o.    Rzeszów    30
551    FM TRANS Sp. z o.o.    Komorowo    30
552    CTL Lok Sp. z o.o.    Warszawa    29
553    Transclean Sp. z o.o.    Bydgoszcz    28
554    B.P. Transports Sp. z o.o.    Lublin    28
555    PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO – HANDLOWE FRANCEPOL Sp. z o.o.    Stary Kisielin    28
556    POL – AGENT Sp. z o.o.    Szczecin    27
557    Ipsen Logistics Sp. z o.o.    Morawica    27
558    Firma Vigor Sp. z o.o.    Słupsk    26
559    Marlep Trans Sp. z o.o.    Kościerzyna    26
560    TK TRANS Tokarczyk Agata i Jarosław – S.J.    Rytro    26
561    Turbotrans Kaźmierski S.J.    Legnica    25
562    ORLEN Koltrans Sp. z o.o.    Płock    24
563    Leasingteam Provider Sp. z o.o.    Warszawa    24
564    Eltrans Sp. z o.o.    Brzezie    24
565    Polsin Overseas Shipping Ltd – Sp. z o.o.    Sopot    24
566    Sudecka Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o.    Dzierżoniów    24
567    Gdański Terminal Kontenerowy S.A.    Gdańsk    23
568    Scandinavian Airlines System Oddział w Polsce    Warszawa    23
569    PPHU Trans-Wood Sp. z o.o.    Jaromierz    23
570    Atu Logistic S.J.    Kraków    23
571    Vila Max – Sp. z o.o. Spedycja Międzynarodowa    Gdynia    22
572    Towarowy Transport Ciężarowy Cebula Transport S.J.    Opole    21
573    PPHU Pestanpol Stanisław Dunat, Paweł Piecuch S.J.    Biery    21
574    VOS CARGO LOGISTIC POLAND Sp. z o.o.    Kwidzyn    20
575    POLTRANS S.J. Przedsiębiorstwo Transportowe    Ujrzanów    20
576    BBa Sp. z o.o.    Poznań    20
577    Al-Pi Polonia Sp. z o.o.    Stryków    20
578    Transforwarding Interantional Sp. z o.o.    Raszyn    20
579    Szalkowski S.J. z Siedzibą w Miejskiej Górce    Miejska Górka    20
580    Cosco Poland Sp. z o.o.    Gdynia    19
581    Majkoltrans Sp. z o.o.    Wrocław    19
582    PPHU Trans – Service Sp. z o.o.    Katowice    19
583    Max – Trans Sp. z o.o.    Żywiec    19
584    Trans Kampania Sp. z o.o.    Warszawa    19
585    Odratrans – Porty Sp. z o.o.    Wrocław    19
586    Transduna Sp. z o.o.    Warszawa    19
587    Kerfs Polen Sp. z o.o.    Węgrzce    18
588    STALKO – Przybysz i Wspólnicy S.J.    Zielonka    18
589    NAVITRANS Sp. z o.o.    Gdynia    17
590    TRANSGÓR S.A. Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe    Rybnik    17
591    Cargo Consultants S.J    Grodzisk Mazowiecki    17
592    Gebroeders Huybregts Sp. z o.o.    Opole    17
593    Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II KRAKÓW – BALICE Sp. z o.o.    Balice    16
594    Kamrat Sp. z o.o.    Lublin    16
595    Swiss International Air Lines S.A.    Warszawa    16
596    Trans – Gaz Polska Sp. z o.o.    Ujrzanów    15
597    Volkmar Baume Poland Sp. z o.o.    Gdynia    15
598    Spółka Handlowa Waldemar Jaśkowski Andrzej Szalak S.J.    Puławy    15
599    Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.    Trzebinia    14
600    Sercom Solutions Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce    Łódź    14
601    B.P. Transport Przygodzka i Wspólnicy S.J.    Witowice    14
602    Usługi Transportowo-Spedycyjne Transcar Sp. z o.o.    Gdańsk    13
603    Austrian Airlines S.A. Oddział w Polsce    Warszawa    12
604    Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Transmar – Waldemar Gąsiorek, Jan Staniewicz Sp. J. w Katowicach    Katowice    12
605    Hoyer Polska Sp. z o.o.    Katowice    11
606    B.W. TRANSPORT Sp. z o.o.    Warszawa    11
607    Autologic Sp. z o.o.    Warszawa    11
608    Ipsen Road Logistics Sp. z o.o.    Morawica    11
609    Zasada Trans Spedition Sp. z o.o.    Brzesko    10
610    Primer Sp. z o.o.    Gdynia    10
611    Przedsiębiorstwo Usługowe Hatrans Sp. z o.o.    Łódź    10
612    PUH Kips S.J.    Wyszków    10
613    Zet Transport Agencja Celna Sp. z o.o.    Nowy Sącz    10
614    Śmigły Sp. z o.o.    Kraków    10
 
Pozostałe firmy branży transport i spedycja
 
615    Felbermayr Immo Sp. z o.o.    Wrocław    9
616    Speedline Sp. z o.o.    Poznań    9
617    Magemar Polska Sp. z o.o.    Szczecin    9
618    Hemmerlin Polska Sp. z o.o.    Poznań    9
619    P- Logis – Group Sp. z o.o.    Warszawa    8
620    Transtom S.J.    Mąkowarsko    8
621    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Damasławku    Damasławek    8
622    Spedytor Marta i Krzysztof Bednarczyk S.J.    Michałowice    8
623    TRANS – BOS Sp. z o.o.    Biłgoraj    7
624    Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.    Inowrocław    7
625    CAT POLSKA Sp. z o.o.    Warszawa    6
626    Transimpex – Gelner i Wspólnicy S.J.    Gdynia    6
627    Polskie Terminale S.A.    Szczecin    5
628    DORADO Sp. z o.o.    Zakopane    5
629    Cargo – Trade Polska Sp. z o.o.    Katowice    5
630    Janowski B.M.S. S.J.    Poznań    5
631    JAN STĘPNIEWSKI I S-KA Sp. z o.o.    Gdynia    5
632    Toni Spedition Sp. z o.o.    Ozorków    4
633    Trans NG Sanok Sp. z o.o.    Sanok    4
634    CELSPED Sp. z o.o.    Gdynia    4
635    MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.    Gdynia    3
636    LECH Sp. z o.o.    Tomaszów Lubelski    3
637    Euro – Pol Sp. z o.o.    Jelenia Góra    3
638    Dartomeks S.J.    Pelplin    3
639    Van Cargo S.A.    Warszawa    2
640    Kołobrzeska Żegluga Pasażerska Sp. z o.o.    Kołobrzeg    2
641    Przedsiębiorstwo Turystyczno-Transportowe WENCEL-TOURIST Sp. z o.o.    Kraków    2
642    WARCEL Warszawskie Centrum Celne Sp. z o.o.    Warszawa    1
643    Batis Sp. z o.o.    Bełchatów    1
644    BRANDT Transport i Spedycja Międzynarodowa S.J.    Warszawa    0
645    Trimar Shipping Ltd Sp. z o.o.    Gdynia    0
646    TRANSLIST Sp. z o.o.    Warszawa    0
647    Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.    Gdańsk    0
648    MANTRA Sp. z o.o.    Mysłowice    0
649    Total-Mundi Sp. z o.o.    Warszawa    0
650    Meerpahl & Meyer GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce    Szczecin    0
651    PHU MIK Piosik S.J.    Nowy Tomyśl    -1
652    CENTRAL PARK Sp. z o.o.    Jenin    -1
653    Interweg Sp. z o.o.    Warszawa    -1
654    Spedycja Polska Spedcont Sp. z o.o.    Łódź    -2
655    Multi-Concept Sp. z o.o.    Oborniki Śląskie    -2
656    Loxx Sp. z o.o.    Warszawa    -2
657    Ava Iberico Sp. z o.o.    Śródka    -2
658    Hanseatic Coal & Coke Trading Polska Sp. z o.o.    Sopot    -3
659    Eurosped-Logistics Sp. z o.o.    Szczecin    -3
660    Syrena City Sp. z o.o.    Warszawa    -3
661    PARKO Redzik, Grzywa, Moniak S.J.    Łęczna    -3
662    MTD Mariusz i Łukasz Dziura S.J.    Olkusz    -4
663    Euro Forwarding And Shipping Agency Sp. z o.o.    Świnoujście    -4
664    Fast Baltic Sp. z o.o.    Szczecin    -4
665    Mila Sp. z o.o.    Biezdrowo    -4
666    Ro – Ko Car Service Sp. z o.o.    Jelenia Góra    -4
667    SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA AGROLAND Sp. z o.o.    Gdynia    -5
668    NTA Sp. z o.o.    Gdynia    -5
669    Scanspol Sp. z o.o.    Warszawa    -5
670    Firma Transportowo Spedycyjna Jawi – Trans E. Małysa I W. Małysa S.J.    Radziszów    -5
671    ARS ALTMANN POLSKA Sp. z o.o.    Łajski    -6
672    Polski Transport Międzynarodowy Sp. z o.o.    Wyszków    -6
673    Hagans Logistic Sp. z o.o.    Toruń    -6
674    KRAK SPED LTD Sp. z o.o.    Kraków    -6
675    Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o.    Poznań    -7
676    Cesped Poland Logistic Sp. z o.o.    Warszawa    -7
677    Prima-Trans sp. z o.o.    Biała Podlaska    -7
678    Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.    Gdynia    -8
679    ALLCOM Sp. z o.o.    Gdynia    -8
680    BOLSPED Sp. z o.o.    Bukowno    -8
681    ROXY LOGISTYKA Sp. z o.o.    Stalowa Wola    -8
682    TransDrob Sp. z o.o.    Iława    -9
683    Germanischer Lloyd Polen Sp. z o.o.    Szczecin    -9
684    Otrans Międzynarodowy Transport i Spedycja Sp. z o.o.    Pruszków    -9
685    TRANS-JAN Sp. z o.o.    Katowice    -10
686    Piast – Bis Sp. z o.o.    Białystok    -10
687    BCT – BAŁTYCKI TERMINAL KONTENEROWY Sp. z o.o.    Gdynia    -11
688    TRAVEL SERVICE Sp. z o.o.    Gdańsk    -11
689    PST OSTPED S.J.     Kalisz    -11
690    BUDMASZ Sp. z o.o.    Kraków    -11
691    Euro – Logistic Sp. z o.o.    Dąbrowa    -12
692    Heavy Cargo + Service Sp. z o.o.    Poznań    -13
693    A. Hartrodt (Polska) Sp. z o.o.    Szczecin    -13
694    Kowalski i Wspólnicy Spółka Komandytowa    Koronowo    -13
695    Winkowski Logistic Sp. z o.o.    Warszawa    -13
696    POLSTEAM Frachtowanie Sp. z o.o.    Szczecin    -14
697    Spedex Sp. z o.o.    Stobno    -14
698    Krajowy i Międzynarodowy Transport Drogowy S.J.    Gdynia    -14
699    Spółdzielnia Transportu Wiejskiego    Mońki    -15
700    C.H. ROBINSON POLAND Sp. z o.o.    Warszawa    -16
701    Trans – Papier Janusz Morawski i Spółka S.J.    Klucze    -16
702    Pareto Sp. z o.o.    Poznań    -16
703    Sped Trans Polska Sp. z o.o.    Katowice    -16
704    Osgrew Sp. z o.o.    Osiecznica    -17
705    WMW Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz S.J.    Parszczyce    -19
706    PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE EKO-NIKOL Sp. z o.o.    Katowice    -20
707    TRAKT Sp. z o.o. Gliwickie Przedsiębiorstwo Transportowe    Gliwice    -21
708    HERMESPOL Sp. z o.o.    Kleszczewo    -21
709    DBS POLSKA Sp. z o.o.    Gdynia    -21
710    Zakład Spedycyjno – Przewozowy Transprin Sp. z o.o.    Puławy    -22
711    Starmot Sp. z o.o.    Szczecin    -22
712    C. Spaarmann Logistics Sp. z o.o.    Piaseczno    -23
713    TRANSPOST S.A. Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności    Poznań    -24
714    DOR – CEL Sp. z o.o.    Warszawa    -25
715    Przeds. Transportowo Handlowe Trans – Gam Sp. z o.o.    Jasło    -25
716    Tra-Polska Sp. z o.o.    Gdynia    -25
717    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.    Leszno    -26
718    GAZ TRANSPORT POLSKA Sp. z o.o.    Pszczyna    -26
719    BALTA S.A.    Gdańsk    -27
720    Hellmann Wordwilde Logistics Sp. z o.o. Spółka Komandytowa    Raszyn    -27
721    PORT CONSULTANTS JACEK PARYSEK I PAWEŁ PARYSEK S.J.    Gdynia    -27
722    Sostmeier Polska Sp. z o.o.    Gdańsk    -27
723    Constans-Plus Sp. z o.o.    Gdynia    -28
724    Transport-Spedycja Neptun Sp. z o.o.    Gdańsk    -28
725    I.C.E. Transport Poland Sp. z o.o.    Gdynia    -28
726    NIJHOF – WASSINK Sp. z o.o.    Kutno    -29
727    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.    Piła    -29
728    Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.    Gdynia    -30
729    Logico-Logistyka Kontenerowa Sp. z o.o.    Sopot    -30
730    Tender K.Młot Sp. z o.o.    Płochocin    -31
731    M.p. Group sp. z o.o.    Warszawa    -31
732    Uni – Logistics Sp. z o.o.    Gdynia    -31
733    Usługi Dźwigowe z Doradztwem Kran S.J.    Szczecin    -31
734    C.Hartwig Szczecin Spedytorzy Międzynarodowi Sp. z o.o.    Szczecin    -32
735    WESTDIJK POLSKA Sp. z o.o.    Kraków    -32
736    Van Der Wal Polska Sp. z o.o.    Gniezno    -33
737    Z & K S.J.    Stary Sławacinek    -33
738    Alfa Forwarding LTD Sp. z o.o.    Gdynia    -34
739    Best Logistics Sp. z o.o.    Szczecin    -34
740    Helena Transport-Spedycja H.J. Burek S.J.    Gościcino    -34
741    TCI Polska Sp. z o.o.    Gdynia    -35
742    Brego Świadek, Stefański S.J.    Poznań    -35
743    Logistik In XXL Polska Sp. z o.o.    Szczecin    -35
744    Dan Shipping and Trading Sp. z o.o.    Szczecin    -36
745    PEKAES – TRANSPORT S.A.    Błonie    -38
746    Nawigator-Shipping Sp. z o.o.    Gdańsk    -39
747    Mmpj Sp. z o.o.    Gdańsk    -39
748    Transport i Spedycja ARW S.J.    Brzozowiec    -40
749    Transmeble – Poznań Sp. z o.o.    Poznań    -40
750    Rynart – International – Transport Polska Sp. z o.o.    Piła    -41
751    Erontrans – Agencja Celna Sp. z o.o.    Pruszcz Gdański    -41
752    WEST TRANS Sp. z o.o.    Białogard    -42
753    Halama International Transporte & Spedition Sp. z o.o.    Chróścice    -42
754    Express-Interfracht Polska Sp. z o.o.    Będzin    -43
755    Walter Schmidt Cement Polska Sp. z o.o.    Wrocław    -44
756    Link Sp. z o.o.    Wiązowna    -45
757    TWARDZIK S.J.    Katowice    -46
758    A. Jezierski Sp. z o.o.    Warszawa    -49
759    YUSEN LOGISTICS (POLSKA) Sp. z o.o.    Warszawa    -49
760    MICHL POLSKA Sp. z o.o.    Katowice    -49
761    Maxxtrans. K. Mazur i Wspólnicy S.J.    Zawidów    -50
762    INTER – TRADE Sp. z o.o.    Dobre    -51
763    Universal Express Relocations Sp. z o.o.    Warszawa    -52
764    RK Trans Sp. z o.o.    Łomża    -52
765    PUH WŁODZIMIERZ S.A.    Trzebinia    -53
766    TSL Sp. z o.o.    Lublin    -53
767    WORLD BUSINESS Sp. z o.o.    Golina    -53
768    T.S. Transped Sp. z o.o.    Gdynia    -54
769    Logo-Trans Sp. z o.o.    Gorzów Wielkopolski    -54
770    MAR – YARD LTD Sp. z o.o.    Gdańsk    -55
771    TRANSCO – POLSKA Sp. z o.o.    Poznań    -55
772    Team Lines Polska Sp. z o.o.    Gdynia    -55
773    W. Marcinkowski Binneschifffahrtsgesellschaft MbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce    Oława    -55
774    TS – TRANSPORT SERVICE Sp. z o.o.    Gdynia    -56
775    Briese Shipping Agency LTD Sp. z o.o.    Szczecin    -56
776    Tedpol Sp. z o.o.    Zakręt    -56
777    ERONTRANS S.J.    Pruszcz Gdański    -57
778    Cargo Shipping Sp. z o.o.    Szczecin    -58
779    TRANSANNABERG Wiesiollek J.M. S.J.    Strzelce Opolskie    -60
780    Agap Sp. z o.o.    Warszawa    -60
781    Jastim Sp. z o.o.    Warszawa    -60
782    Panta Sp. z o.o.    Gdańsk    -60
783    Connect Sp. z o.o.    Warszawa    -61
784    Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.    Police    -61
785    PLI LOGISTIK & SERVICE Sp. z o.o.    Poznań    -63
786    Agrema Trans Sp. z o.o.    Plewiska    -64
787    Riders Express Sp. z o.o.    Warszawa    -64
788    EKOLOGIS Sp. z o.o.    Wysogotowo    -65
789    Raben Transport Sp. z o.o.    Gądki    -66
790    Nordisk Transport Rail Polska Sp. z o.o.    Warszawa    -67
791    Jura Polska Sp. z o.o.    Grajewo    -67
792    SZWAGROPOL S.J.    Stadniki    -69
793    Futura Cargo Sp. z o.o.    Warszawa    -69
794    Arkadiusz Sobczak. Europa S.J.    Łomianki    -69
795    Oba-Trans Sp. z o.o.    Turek    -72
796    Baltic Sea Logistics Sp. z o.o.    Gdynia    -72
797    BALTICON Sp. z o.o.    Gdynia    -74
798    Trans – Jaz Sp. z o.o.    Świnna Poręba    -75
799    Hecksher Polska Sp. z o.o.    Gdynia    -79
800    Polta Sp. z o.o.    Warszawa    -79
801    Logo – Trans Internationale Transport und Spedition GmbH Sp. z o.o.    Gdańsk    -79
802    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o.    Szczecin    -82
803    ITNS Polska Sp. z o.o.    Czerwonak    -82
804    Roos Spedition Sp. z o.o.    Cieszyn    -88
805    Amil Logistic Sp. z o.o.    Szczecin    -89
806    Tal Aviation Poland Sp. z o.o.    Warszawa    -92
807    Trampbalt Overseas Sp. z o.o.    Gdynia    -92
808    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie S.A.    Lubin    -98
 

Do badania przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:               
1) Obroty w każdym z lat 2008, 2009 i 2010 powyżej 500 tys PLN               
2) Kapitał Własny w latach 2008-2010 powyżej 0 PLN               
3) Zysk Netto w latach 2008-2010 powyżej 0 PLN               
4) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe wg MSSF               
               

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  – na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.         

  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *