Spółdzielnia mieszkaniowa

Gepardy Biznesu 2011 spółdzielni mieszkaniowych

ImageWśród 353 spółdzielni mieszkaniowych w okresie marzec 2009 – marzec 2011 najdynamiczniej rosła wartość rynkowa: Spółdzielni Mieszkaniowej Celuloza w Niedomicach, Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Czarnej Białostockiej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy Domów Jednorodzinnych Ławica-Zachód w Poznaniu.

Przedstawiamy ranking dynamicznych firm,  których wartość rynkową i jej dwuletnią dynamikę w okresie marzec 2009  – marzec 2011 w maju  2012 r. na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa  InfoCredit.

Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które w latach 2008 -2010 miały każdego roku przynajmniej  500 tysięcy  zł przychodów, wykazywały zysk netto,  a wartość ich kapitału była dodatnia.  Znalazła 28 284 takie przedsiębiorstwa i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2009, 2010 i 2011.
 
Wartość  rynkową  28 tysięcy firm na ostatni dzień roboczy marca 2009, 2010 i 2011 policzyliśmy przez  porównanie ich wyników  do wycen  spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Od lutego 2012 r. do wycen stosujemy dwa podstawowe wskaźniki:  Cena/Zysku netto i  Cena/Wartości księgowej takie same dla wszystkich branży, liczone przez analityków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 
Przyjęcie średnich wskaźników dla wszystkich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych  pozwoli uniknąć "szalonych" wycen, np.  przy wskaźniku C/Z na poziomie 405,5, jaki w marcu 2010 r. wyskoczył dla branży producentów materiałów budowlanych.
 
GPW podaje tylko wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu  wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursów Gepardy Biznesu i Potęgi Biznesu.
 
Wcześniej do wycen stosowaliśmy trzy podstawowe wskaźniki:  Cena/Zysku netto, Cena/Wartości księgowej i Cena/Przepływów gotówkowych dla  12 branży, liczone przez analityków „Rzeczpospolitej”. 
 
Zmiana metodologii liczenia wartości rynkowej spowodowała zmniejszenie wartości rynkowej dużej grupy firm. Związane jest to między innymi z tym, że jeden wskaźnik C/Z dla wszystkich branży jest w przypadku niektórych branży znacznie niższy. Na przykład dla branży producentów materiałów budowlanych wyniósł 405,5, a średni dla wszystkich branży to tyko 20,79.
 
 
Firmy, których wartość rynkowa była wyższa niż  250 mln  zł, uznajemy za Potęgi Biznesu 2011 i mogą otrzymać nagrodę – Buławę Biznesu jak dla hetmanów biznesu. 
 
Po zmianie metodologii liczba firm, które zasługują na tytuł Potęga Biznesu 2010, zmniejszyła się o połowę – z 1406 do 762.
 
Według analityków GPW w marcu 2011 r. wskaźnik C/Z wyniósł  15,86, a C/WK – 1,61. 
 
Wartość księgowa to suma zysku netto i kapitału własnego.
Bierzemy pod uwagę wskaźniki z marca  dlatego, że do końca marca spółki giełdowe zwykle podają wyniki finansowe za poprzedni rok, inwestorzy je znają i na ich podstawie dokonują wycen firm.
 
Taki sposób wyceny dużej liczby firm w 2005 r. opracował Jerzy Krajewski, dyrektor Instytut Nowoczesnego Biznesu. 
 
Ranking Potęgi Biznesu 2010 wygrała spółka Kulczyk Holding z siedzibą w Warszawie, która została wyceniona na 50,4 mld zł. W marcu 2011 r. jej wartość rynkowa znacznie spadła do 12,2 mld zł. 
 
Jak doszliśmy do tak olbrzymich wartości tej spółki?
 
W 2009 r. Kulczyk Holding SA miała następujące wyniki:
przychody operacyjne  10,6 mln zł,
zysk netto:  4 179,8 mln zł,
amortyzacja: 1,1 mln zł,
kapitał własny: 4 807 mln zł.

C/Z w marcu 2010 r.:  20,79.

C/WK w marcu 2010 r.:  1,55.   

Zysk netto  Kulczyk Holding  4 179,8 mln zł  pomnożony  przez 20,79 dał wycenę firmy w marcu 2010 r. na poziomie  86 897,6 mln zł.
Ze wskaźnika C/WK wyszła wartość rynkowa  w marcu 2010 r. – 13 929,5 mln  zł.
W naszej analizie podajemy średnią arytmetyczną z wycen. Suma wycen z dwóch wskaźników wyszła 100 827 mln zł,  a średnia  50 413,5 zł.
 
 
Natomiast rok później w 2010 r. Kulczyk Holding SA miała następujące wyniki:
przychody operacyjne  9,5 mln zł,
zysk netto:  932,5 mln zł,
amortyzacja: 1,5 mln zł,
kapitał własny:  4 986,5 mln zł.

C/Z w marcu 2011 r.:  15,86.

C/WK w marcu 2011 r.:  1,61.   

Zysk netto  Kulczyk Holding  932,5 mln zł  pomnożony  przez  15,86 dał wycenę firmy w marcu 2011 r. na poziomie  14 790 mln zł.
Ze wskaźnika C/WK wyszła wartość rynkowa  w marcu 2011 r. – 9 529,6 mln  zł.
W naszej analizie podajemy średnią arytmetyczną z wycen. Suma wycen z dwóch wskaźników wyszła 24 319,7 mln zł,  a średnia  12 159,8 mln zł.
 
Tę średnią przyjmujemy jako wartość rynkową  Kulczyk Holding SA w końcu marca 2011 r. 
 
Olbrzymi spadek wyceny Kulczyk Holding wziął się stąd, że jej zysk w 2010 r. był znacznie niższy niż w 2009 r. Istotne było też, że spółka wytransferowała gdzieś olbrzymi zysk za 2009 r.  Nie powiększył on bowiem jej kapitału własnego.
 
Podobnie program Excel policzył wartość rynkową 28 284 innych firm, wybranych spośród 60 tysięcy, i jej dynamikę. Spośród nich 20 490 zasługuje na tytuł Gepard Biznesu 2011, a pozostałe 8 tysięcy nie spełniają naszych kryteriów.  Wartość rynkowa ponad 6 tys. firm spadła w podanym okresie, niektórych nawet ponad 90 proc. Informacje o nich również publikujemy. 
 
Wśród 353 spółdzielni mieszkaniowych w okresie marzec 2009 – marzec 2011 najdynamiczniej rosła wartość rynkowa: Spółdzielni Mieszkaniowej Celuloza w Niedomicach, Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Czarnej Białostockiej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy Domów Jednorodzinnych Ławica-Zachód w Poznaniu.
 
Wśród spółdzielni mieszkaniowych na tytuł Gepard Biznesu 2011 zasługuje 308 spółdzielni.
 
Gepardy Biznesu 2011  wśród spółdzielni mieszkaniowych
 
 Lp. Nazwa firmy Siedziba (poczta) Wzrost wartości rynkowej w latach 2009-2011 w proc. 
 
1    Spółdzielnia Mieszkaniowa Celuloza w Niedomicach    Niedomice    249
2    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WSPÓLNOTA    Czarna Białostocka    245
3    Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowy Domów Jednorodzinnych Ławica-Zachód    Poznań    148
4    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WSPÓLNOTA – INWEST    Kraków    147
5    Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski D    Warszawa    144
6    Spółdzielnia Mieszkaniowa Naftobudowa    Kraków    142
7    Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa DOM    Warszawa    132
8    Spółdzielnia Mieszkaniowa Michał    Siemianowice Śląskie    126
9    Spółdzielnia Mieszkaniowa Blok    Poznań    115
10    Spółdzielnia Mieszkaniowo – Administracyjna w Budziwojowie    Budziwojów    113
11    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JAROSZOWIEC    Jaroszowiec    111
12    Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKUM    Sosnowiec    109
13    Spółdzielnia Mieszkaniowa Klonowa    Łódź    104
14    Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom w Proszowicach    Proszowice    100
15    Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Dom Przy ul. Mokotowskiej 51/53 w Warszawie    Warszawa    99
16    Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa CEPELIANKA    Warszawa    95
17    Spółdzielnia Mieszkaniowa PODGÓRZE    Kraków    95
18    SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA W GARBOWIE    Garbów    89
19    Spółdzielnia Mieszkaniowa Turka    Turka    82
20    Spółdzielnia Mieszkaniowa Dębniki    Kraków    81
21    Spółdzielnia Mieszkaniowa ZAGRODY    Zagrody    76
22    Spółdzielania Budowlano – Mieszkaniowa Zachód    Warszawa    75
23    Spółdzielnia Mieszkaniowa Starówka    Warszawa    74
24    Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK    Chełm    74
25    Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Pracowników Oświatowych    Warszawa    71
26    Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność    Koło    71
27    Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Pracowników Przemysłu Cukrowniczego    Warszawa    70
28    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Przyjaźń w Krzeszowicach    Krzeszowice    70
29    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Dzierżoniów    68
30    Spółdzielnia Mieszkaniowa Karusia w Piotrkowie Trybunalskim    Piotrków Trybunalski    67
31    Spółdzielnia Mieszkaniowa INWESTOR    Lubin    65
32    Spółdzielnia Mieszkaniowa OGNIWO    Łódź    65
33    Spółdzielnia Mieszkaniowa Plac Teatralny    Warszawa    65
34    Spółdzielnia Mieszkaniowa Weronika    Tychy    64
35    Spółdzielnia Mieszkaniowa Widok    Kraków    64
36    Spółdzielnia Mieszkaniowa ZAKONICZYN    Gdańsk    63
37    Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych    Warszawa    60
38    Spółdzielnia Mieszkaniowa Komunalnik    Chorzów    60
39    Spółdzielnia Mieszkaniowa Żerań    Warszawa    60
40    Spółdzielnia Mieszkaniowa CEMIDOM    Warszawa    59
41    Spółdzielnia Mieszkaniowa W Garwolinie    Garwolin    59
42    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH    Gorlice    59
43    Spółdzielnia Mieszkaniowa Kamionek    Warszawa    59
44    Spółdzielnia Mieszkaniowa Domy Pogodnej Jesieni    Kraków    59
45    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pajęcznie    Pajęczno    59
46    Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Techniczna    Warszawa    58
47    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubaniu    Lubań    58
48    Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły    Łódź    58
49    Spółdzielnia Mieszkaniowa Morsbud    Szczecin    57
50    Spółdzielnia Mieszkaniowa W Słomnikach    Słomniki    57
51    Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK    Lublin    56
52    Spółdzielnia Mieszkaniowa Barbara    Chorzów    56
53    Spółdzielnia Mieszkaniowa Walecznych    Lublin    56
54    Spółdzielnia Mieszkaniowa Niedźwiadek    Warszawa    56
55    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzesku    Brzesko    56
56    Spółdzielnia Mieszkaniowa Załęska Hałda    Katowice    55
57    Spółdzielnia Mieszkaniowa Podlasianka W Węgrowie    Węgrów    55
58    Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZA FAMILIA    Warszawa    55
59    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa    Legionowo    55
60    Spółdzielnia Mieszkaniowa W Ropczycach    Ropczyce    55
61    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Strzelce Opolskie    54
62    Spółdzielnia Mieszkaniowa PRZECŁAW    Przecław    54
63    Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Skraju    Warszawa    54
64    Spółdzielnia Mieszkaniowa Finansowiec    Warszawa    54
65    Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa STOKŁOSY    Warszawa    54
66    Spółdzielnia Mieszkaniowa Zwycięzców    Warszawa    54
67    Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników WSK PZL – Kraków    Kraków    53
68    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Mazowsze    Ciechanów    53
69    Spółdzielnia Mieszkaniowa SIELEC    Sosnowiec    53
70    Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Domy Spółdzielcze    Warszawa    52
71    Spółdzielnia Mieszkaniowa Siarkowiec W Tarnobrzegu    Tarnobrzeg    52
72    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Bielsk Podlaski    52
73    Spółdzielnia Mieszkaniowa Platynowa 8    Warszawa    51
74    Spółdzielnia Mieszkaniowa WARMIA    Lidzbark Warmiński    51
75    Spółdzielnia Mieszkaniowa Buczyna    Bukowno    51
76    Spółdzielnia Mieszkaniowa Nad Potokiem    Warszawa    50
77    Spółdzielnia Mieszkaniowa Marysin Wawerski    Warszawa    50
78    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu    Nowy Tomyśl    50
79    Spółdzielnia Mieszkaniowa DOM w Kraśniku    Kraśnik    49
80    Spółdzielnia Mieszkaniowa Selfa w Szczecinie    Szczecin    49
81    Spółdzielnia Mieszkaniowa Świt W Drawsku Pomorskim    Drawsko Pomorskie    49
82    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorska – Własnościowa Jubilatka    Maków Mazowiecki    49
83    Spółdzielnia Mieszkaniowa Przyszłość przy SGGW    Warszawa    49
84    Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec    Gdynia    48
85    Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik    Warszawa    48
86    Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW    Wodzisław Śląski    48
87    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Siemiatyczach    Siemiatycze    48
88    Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego ŁUCZNIK w Radomiu    Radom    48
89    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa Narie w Morągu    Morąg    48
90    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Trzebnicy    Trzebnica    48
91    Spółdzielnia Mieszkaniowa Służew Nad Dolinką    Warszawa    48
92    Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. Hipolita Cegielskiego    Poznań    48
93    Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana Ziemowit w Ciechanowie    Ciechanów    47
94    Spółdzielnia Mieszkaniowa – Własnościowa Jedność    Warszawa    47
95    Spółdzielnia Mieszkaniowa Fenix    Dąbrowa Górnicza    47
96    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowem N/W    Nowe    47
97    Spółdzielnia Mieszkaniowa Pionierska    Ustrzyki Dolne    47
98    Spółdzielnia Mieszkaniowa MAŁOPOLSKA w Gorlicach    Gorlice    47
99    Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani    Leszno    46
100    Spółdzielnia Mieszkaniowa FENIX    Warszawa    46
101    Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadzieja w Tarnowie    Tarnów    46
102    Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Stoku    Kielce    46
103    Spółdzielnia Mieszkaniowa Adwokatów    Warszawa    46
104    Spółdzielnia Mieszkaniowa Międzynarodowa w Warszawie    Warszawa    45
105    Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka    Kraków    45
106    Spółdzielnia Mieszkaniowa Jagiellonka    Sosnowiec    44
107    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Wadowice    44
108    Spółdzielnia Mieszkaniowa Razem    Łaziska Górne    44
109    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu    Wągrowiec    44
110    Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. Władysława Orkana w Mszanie Dolnej    Mszana Dolna    44
111    Spółdzielnia Mieszkaniowa Oś Saska    Warszawa    43
112    Spółdzielnia Mieszkaniowa Szczęśliwice    Warszawa    43
113    Spółdzielnia Mieszkaniowa Biskupin    Wrocław    43
114    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju    Busko-Zdrój    43
115    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa    Sierpc    43
116    Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Dla Młodych    Kraków    43
117    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Niepruszewie    Niepruszewo    43
118    Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Juliusza Słowackiego    Piotrków Trybunalski    43
119    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Lesko    43
120    Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowoczesna    Racibórz    43
121    Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Powiśle    Warszawa    42
122    Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólny Dom    Góra    42
123    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ODRA    Oława    42
124    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa    Białobrzegi    42
125    Spółdzielnia Mieszkaniowa Siła    Nowy Sącz    42
126    Spółdzielnia Mieszkaniowa Postęp W Złocieńcu    Złocieniec    42
127    Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Wspólna Praca    Katowice    42
128    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Bielawa    42
129    Spółdzielnia Mieszkaniowa Podwawelska    Kraków    41
130    Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Żoliborz    Warszawa    41
131    Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek    Kielce    41
132    Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana Osiedle Kabaty    Warszawa    41
133    Spółdzielnia Mieszkaniowa Przyczółek Grochowski    Warszawa    41
134    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GERSONA    Kraków    41
135    Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Stolica    Warszawa    41
136    Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Bieżanów    Kraków    41
137    Spółdzielnia Mieszkaniowa Telbud we Wrocławiu    Wrocław    41
138    SPÓŁDZIELCA Spółdzielnia Mieszkaniowa    Wrocław    41
139    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa    Grajewo    41
140    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance    Trzcianka    41
141    Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik    Police    41
142    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mszczonowie    Mszczonów    41
143    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Tomaszów Lubelski    40
144    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Prudnik    40
145    Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego    Koziegłowy    40
146    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa WANACJA    Starachowice    40
147    Spółdzielnia Mieszkaniowa Pod Jaworami    Wrocław    40
148    Spółdzielnia Mieszkaniowa ZAGÓRZE     Sosnowiec    40
149    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Śrem    40
150    Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Padarewskiego    Katowice    39
151    Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego ROMA w Ostrołęce    Ostrołęka    39
152    Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik    Wrocław    39
153    Spółdzielnia Mieszkaniowa Im . Jana III Sobieskiego    Wrocław    39
154    Spółdzielnia Mieszkaniowa Kabel    Ożarów Mazowiecki    38
155    Spółdzielnia Mieszkaniowa ZGODA    Dobre    38
156    Spółdzielnia Mieszkaniowa DOMATOR    Kielce    38
157    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ZAMEK    Ciechanów    38
158    Spółdzielnia Mieszkaniowa Westalka    Nakło nad Notecią    38
159    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Skarżysko-Kamienna    38
160    Spółdzielnia Mieszkaniowa Felin    Lublin    38
161    Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Będzinie    Będzin    38
162    Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Jedność    Krosno    38
163    Spółdzielnia Mieszkaniowa Bałtyk W Darłowie    Darłowo    37
164    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kole    Koło    37
165    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sokółce    Sokółka    37
166    Spółdzielnia Mieszkaniowa Wąwozowa    Warszawa    37
167    Spółdzielnia Mieszkaniowa Beskid    Sucha Beskidzka    37
168    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH    Ząbkowice Śląskie    37
169    Spółdzielnia Mieszkaniowa Agat w Złotoryi    Złotoryja    37
170    Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego    Kraków    37
171    Spółdzielnia Mieszkaniowa W Dębicy    Dębica    37
172    Spółdzielnia Mieszkaniowa Doły-Marysińska    Łódź    37
173    Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Białymstoku    Białystok    36
174    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Piekary Śląskie    36
175    Spółdzielnia Mieszkaniowa OSTOJA    Jelenia Góra    36
176    Spółdzielnia Mieszkaniowa Krakowiak    Kraków    36
177    Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle W Świdwinie    Świdwin    36
178    Spółdzielnia Mieszkaniowa OŚWIECENIA    Kraków    36
179    Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana JARY    Warszawa    36
180    Spółdzielnia Mieszkaniowa W Sępólnie Krajeńskim    Sępólno Krajeńskie    35
181    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA im. W. Łukasińskiego    Zamość    35
182    Spółdzielnia Mieszkaniowa DĄB    Szczecin    35
183    Spółdzielnia Mieszkaniowa im T. Kościuszki    Kraków    35
184    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Parczewie    Parczew    35
185    Spółdzielnia Mieszkaniowa Muranów    Warszawa    35
186    Spółdzielnia Mieszkaniowa Niwka w Sosnowcu    Sosnowiec    35
187    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Świebodzice    35
188    Spółdzielnia Mieszkaniowa Komunalnik    Wrocław    35
189    Spółdzielnia Mieszkaniowa Przyszłość    Miechów    34
190    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rykach    Ryki    34
191    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KABATY    Warszawa    34
192    Spółdzielnia Mieszkaniowa Pielęgniarek Prze P.T.P.    Kraków    34
193    Spółdzielnia Mieszkaniowa JAROTY w Olsztynie    Olsztyn    34
194    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bychawie    Bychawa    34
195    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA METALURG    Dąbrowa Górnicza    33
196    Spółdzielnia Mieszkaniowa Energetyk    Zamość    33
197    Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu    Zamość    33
198    Spółdzielnia Mieszkaniowa Osada    Wrocław    33
199    Spółdzielnia Mieszkaniowa Domhut    Warszawa    33
200    Spółdzielnia Mieszkaniowa Cegielniana    Kraków    33
201    Spółdzielnia Mieszkaniowa BESKID    Nowy Sącz    33
202    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przasnyszu    Przasnysz    33
203    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Mielcu    Mielec    33
204    Spółdzielnia Mieszkaniowa DĘBINA    Poznań    33
205    Spółdzielnia Mieszkaniowa MOKOTÓW    Warszawa    33
206    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ŻUŁAWY    Cedry Wielkie    32
207    Spółdzielnia Mieszkaniowa Morena    Kostrzyn nad Odrą    32
208    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZIELONY JAR    Kraków    32
209    Spółdzielnia Mieszkaniowa GÓRNIK    Katowice    32
210    Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka w Tarnowie    Tarnów    31
211    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Stalowa Wola    31
212    Spółdzielnia Mieszkaniowa WĘGLINEK    Lublin    31
213    Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWY DWÓR    Wrocław    31
214    Spółdzielnia Mieszkaniowa TĘCZA w Turku    Turek    31
215    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Lipsko    30
216    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Im. Dr Jana Wyżykowskiego    Lubin    30
217    Spółdzielnia Mieszkaniowa GÓRCZEWSKA    Warszawa    30
218    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zielonce    Zielonka    30
219    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Konstancinie    Konstancin-Jeziorna    30
220    Spółdzielnia Mieszkaniowa WSPÓLNOTA    Będzin    29
221    Spółdzielnia Mieszkaniowa Kabel    Kraków    29
222    Spółdzielnia Mieszkaniowa W Szubinie    Szubin    29
223    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Mońkach    Mońki    29
224    Spółdzielnia Mieszkaniowa ŚRÓDMIEŚCIE    Gliwice    29
225    Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKATOR    Dąbrowa Górnicza    29
226    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Ostrzeszowie    Ostrzeszów    29
227    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Skawinie    Skawina    28
228    Spółdzielnia Mieszkaniowa Zacisze    Oleśnica    28
229    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa    Tuchola    28
230    Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie    Wołomin    28
231    Spółdzielnia Mieszkaniowa JEDNOŚĆ     Ostróda    28
232    Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK    Sosnowiec    28
233    Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum    Lublin    28
234    Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowamerkury    Warszawa    28
235    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gorlicach    Gorlice    28
236    Spółdzielnia Mieszkaniowa na Kozłówce    Kraków    28
237    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa    Kępno    28
238    Spółdzielnia Mieszkaniowa Przed. Gosp. Komunalnej    Lublin    28
239    Spółdzielnia Mieszkaniowa Szarotka    Kamienna Góra    27
240    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Geodeci W Rzeszowie    Rzeszów    27
241    Spółdzielnia Mieszkaniowa Zdrój    Kamień Pomorski    27
242    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa POMORZANKA    Człuchów    27
243    Spółdzielnia Mieszkaniowa Rogatka    Łódź    27
244    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach    Chojnice    27
245    Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE    Konin    27
246    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Międzyrzecu Podlaskim    Międzyrzec Podlaski    26
247    Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani    Kalisz    26
248    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu    Grudziądz    26
249    Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych    Warszawa    26
250    Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. Mikołaja Reja    Łódź    26
251    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu    Świecie    25
252    Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski    Łódź    25
253    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Świętochłowice    25
254    Spółdzielnia Mieszkaniowa Ozdoba    Biskupiec    25
255    Spółdzielnia Mieszkaniowa KOLEJARZ    Szczecin    25
256    Spółdzielnia Mieszkaniowa KRZEMIONKI    Ostrowiec Świętokrzyski    25
257    Spółdzielnia Mieszkaniowa Karwiny    Gdynia    25
258    Spółdzielnia Mieszkaniowa Teresa    Tychy    25
259    Spółdzielnia Mieszkaniowa Podhale    Nowy Targ    24
260    Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa BATORY    Warszawa    24
261    Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKATOR    Zduńska Wola    24
262    Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK    Zawiercie    24
263    Spółdzielnia Mieszkaniowa PODZAMCZE    Wałbrzych    24
264    Spółdzielnia Mieszkaniowa POJEZIERZE w Olsztynie    Olsztyn    24
265    Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej    Gliwice    24
266    Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Prokocim    Kraków    24
267    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Żory    23
268    Spółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik    Kraków    23
269    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brodnicy    Brodnica    23
270    Spółdzielnia Mieszkaniowa ODRA    Police    23
271    Spółdzielnia Mieszkaniowa SKARBEK w Łęcznej    Łęczna    22
272    Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Bolesława Chrobrego    Łódź    22
273    Spółdzielnia Mieszkaniowa Potok Górny    Warszawa    22
274    Spółdzielnia Mieszkaniowa Grota    Tomaszów Mazowiecki    22
275    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żychlinie    Żychlin    22
276    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Aleksandrów Łódzki    22
277    Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast    Złotów    21
278    Spółdzielnia Mieszkaniowa PIASKI    Białystok    21
279    Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego    Łęczna    21
280    Spółdzielnia Mieszkaniowa NA SKARPIE    Toruń    20
281    Spółdzielnia Mieszkaniowa ŻABIANKA      Gdańsk    19
282    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Świdnica    19
283    Spółdzielnia Mieszkaniowa Idealne Mieszkanie-Centrum    Warszawa    19
284    Spółdzielnia Mieszkaniowa KRAKUS    Kraków    18
285    Spółdzielnia Mieszkaniowa PIEKARY    Legnica    18
286    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa POPOWICE    Wrocław    18
287    Spółdzielnia Mieszkaniowa USTRONIE    Radom    18
288    Spółdzielnia Mieszkaniowa Energetyk w Krakowie    Kraków    18
289    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Augustów    18
290    Spółdzielnia Mieszkaniowa ARBUZOWA    Warszawa    17
291    Spółdzielnia Mieszkaniowa im. S. Batorego    Łódź    17
292    Spółdzielnia Mieszkaniowa Koński Jar – Nutki    Warszawa    16
293    Spółdzielnia Mieszkaniowa SŁONECZNY STOK    Białystok    16
294    Spółdzielnia Mieszkaniowa Batory – Wschód    Warszawa    16
295    Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa CHOINY w Lublinie    Lublin    16
296    Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC    Kraśnik    16
297    Spółdzielnia Mieszkaniowa Towarzystwo Lokator Im. Franciszka Helińskiego    Łódź    15
298    Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnota w Łęcznej    Łęczna    15
299    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SEJNACH    Sejny    14
300    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lipsku    Lipsk    13
301    SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO – MIESZKANIOWA OSADA W REJOWCU    Rejowiec    13
302    Spółdzielnia Mieszkaniowa W Nowym Dworze Gdańskim    Nowy Dwór Gdański    13
303    Spółdzielnia Mieszkaniowa Ruczaj – Zabrze    Kraków    12
304    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie    Lubartów    12
305    Spółdzielnia Meszkaniowa Łukowska    Warszawa    12
306    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BACIECZKI    Białystok    12
307    Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada    Biłgoraj    12
308    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Warce    Warka    11
 
Pozostałe spółdzielnie mieszkaniowe
 
309    Spółdzielnia Mieszkaniowa Rodzina Kolejowa w Białymstoku    Białystok    9
310    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem    Wysokie Mazowieckie    9
311    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kleosinie    Kleosin    9
312    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku    Kłodzko    9
313    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa    Jelcz-Laskowice    9
314    Spółdzielnia Mieszkaniowa Senior im. Dr Jadwigi Titz-Kosko    Gdynia    9
315    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa    Żelechów    8
316    Spółdzielnia Mieszkaniowa ORŁOWIEC    Rydułtowy    8
317    Spółdzielnia Mieszkaniowa KORAB w Ustce    Ustka    7
318    Spółdzielnia Mieszkaniowa Łaziska    Łaziska Górne    6
319    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach    Kozienice    5
320    Spółdzielnia Mieszkaniowa RETKINIA – PÓŁNOC    Łódź    5
321    Spółdzielczy Przeds. Budowlane w Nowym Sączu    Nowy Sącz    5
322    Spółdzielnia Mieszkaniowa VII Dwór    Gdańsk    4
323    Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Beta    Warszawa    4
324    Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego    Stalowa Wola    3
325    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie    Sochaczew    2
326    Spółdzielnia Mieszkaniowa Turbo    Ostrołęka    1
327    Spółdzielnia Mieszkaniowa SILESIA    Katowice    -1
328    Spółdzielnia Mieszkaniowa KORMORAN    Olsztyn    -2
329    Spółdzielnia Mieszkanowa Lokatorsko-Własnościowa Tarczynianka w Tarczynie    Tarczyn    -2
330    Spółdzielnia Mieszkaniowa Suchanino    Gdańsk    -2
331    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA AZS    Lublin    -3
332    Spółdzielnia Mieszkaniowa Pienista    Łódź    -5
333    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy    Słupca    -5
334    Spółdzielnia Mieszkaniowa Stomil w Krakowie    Kraków    -5
335    Spółdzielnia Mieszkaniowa RADOGOSZCZ – WSCHÓD    Łódź    -5
336    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Nadzieja    Zambrów    -7
337    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Świdnik    -7
338    Spółdzielnia Mieszkaniowa Ożarów    Ożarów Mazowiecki    -7
339    Spółdzielnia Mieszkaniowa Zacisze w Ustroniu    Ustroń    -8
340    Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani W Świdnicy    Świdnica    -10
341    Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Skarpa    Warszawa    -10
342    Spółdzielnia Mieszkaniowa RETKINIA – POŁUDNIE    Łódź    -13
343    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Jarosław    -17
344    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowo – Administracyjna w Łęknie    Łękno    -18
345    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Piastów    -19
346    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa we Władysławowie    Władysławowo    -20
347    Spółdzielnia Mieszkaniowa Pardałówka    Zakopane    -30
348    Spółdzielnia Mieszkaniowa ANIN    Warszawa    -32
349    Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK    Wrocław    -42
350    Spółdzielnia Mieszkaniowa Tylżycka Potok    Warszawa    -52
351    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Przy Stoczni Północnej w Gdańsku    Gdańsk    -52
352    Spółdzielnia Mieszkaniowa Potocka    Warszawa    -62
353    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa    Puck    -65

 

 

Do badania przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:               
1) Obroty w każdym z lat 2008, 2009 i 2010 powyżej 500 tys PLN               
2) Kapitał Własny w latach 2008-2010 powyżej 0 PLN               
3) Zysk Netto w latach 2008-2010 powyżej 0 PLN               
4) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe wg MSSF               
               

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  – na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.         

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *