Energia, gaz i woda

Współpraca przemysłu i nauki kluczem do innowacyjności

„Dzięki realizowanym przez nas inwestycjom i działaniom ekologiczno-innowacyjnym jesteśmy w stanie  sprostać rosnącym oczekiwaniom naszych klientów i zapewnić wysoką jakość usług. Działania te przekładają się z kolei na obniżanie kosztów i efektywność”, mówi Janusz Karwot, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. w Rybniku.


Współpraca przemysłu i nauki kluczem do innowacyjności Rybnickich Wodociągów.

     „Dzięki realizowanym przez nas inwestycjom i działaniom ekologiczno-innowacyjnym jesteśmy w stanie  sprostać rosnącym oczekiwaniom naszych klientów i zapewnić wysoką jakość usług. Działania te przekładają się z kolei na obniżanie kosztów i efektywność”, mówi Janusz Karwot, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. w Rybniku.

"Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku to firma, która nieustannie  poszukuje nowych zaawansowanych rozwiązań. W ramach prac badawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie z Politechniką Śląską w Gliwicach,  dzięki wsparciu finansowemu funduszy europejskich opracowano metodę biokonwersji osadów ściekowych celem przekształcenia osadów ściekowych w biomasę o zupełnie nowych właściwościach, która może znaleźć  odbiorców w obszarze energetyki cieplnej i  zawodowej. Wspólne działania PWiK i Politechniki Śląskiej w Gliwicach prowadzone były również w ramach grantu pod nazwą „Zintegrowany inteligentny system monitorowania i zarządzania siecią wodociągów na terenie działalności PWiK sp. z o.o. w Rybniku” umożliwiający szybsze wykrywanie i lokalizację awarii oraz obsługę zdarzeń eksploatacyjnych, a tym samym skutkujący zmniejszeniem strat wody. Z kolei w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł  energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rybniku Orzepowicach poprzez skojarzoną produkcję ciepła i energii elektrycznej z biogazu” dofinansowanego z WFOŚiGW w Katowicach opracowano i wdrożono  układ skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej pokrywając częściowo zapotrzebowanie Oczyszczalni PWiK na energię i ciepło oraz zmniejszając negatywny wpływ na środowisko. Jak podkreśla Prezes Janusz Karwot: ”Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku poznało już zalety współpracy z placówkami naukowymi, w wyniku której pozyskana wiedza jest wykorzystana z sukcesem dla dobra wszystkich  odbiorców usług i samego przedsiębiorstwa”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *