Artykuły

Głosowanie nad Dyrektywą CRDIV i CRR

"Orientacyjną datą zakończenia negocjacji trójstronnych między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz Radą Unii Europejskiej, po których mogłoby się odbyć głosowanie na plenum Parlamentu jest dzień 11 grudnia 2012r.", poinformował KZBS.

 

Warszawa, dn. 20 listopada 2012 r.

Informacja dotycząca głosowania w Parlamencie Europejskim nad Dyrektywą CRDIV i CRR
   
W związku z uczestnictwem Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w pracach Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB) w Brukseli, a także stałym monitoringiem działań instytucji europejskich odpowiedzialnych za rozwiązania dotyczące sektora bankowości spółdzielczej, pragniemy poinformować o przełożeniu planowanego głosowania w sprawie Dyrektywy CRDIV i CRR, które miało się odbyć w trakcie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego obradującego w dniach 19-22 listopada br. w Strasburgu.
    W chwili obecnej orientacyjną datą zakończenia negocjacji trójstronnych między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz Radą Unii Europejskiej, po których mogłoby się odbyć głosowanie na plenum Parlamentu jest dzień 11 grudnia br. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika jednak, że jest mało prawdopodobne, aby zakończenie negocjacji oraz głosowanie miało miejsce jeszcze w tym roku. Wciąż pozostaje bowiem wiele otwartych kwestii, które są dyskutowane w rozmowach trójstronnych, wobec czego wątpliwe jest, aby ustalenie jednego kompromisowego tekstu Dyrektywy odbyło się w odpowiednim czasie.

Z wyrazami szacunku,

Jerzy Różyński

Prezes Zarządu
Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *