Transport, magazyny, łączność

Pół miliona pasażerów dziennie

"Dzięki wysokiej jakości pracy utrzymujemy na właściwym poziomie przychody z tytułu wykonanej pracy przewozowej, a także z usług dodatkowych, takich jak wynajem powierzchni reklamowych czy inwestorstwo zastępcze",  ocenia Jerzy Lejk, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Metro Warszawskie Sp. z o.o. w Warszawie.

 

Jerzy Lejk, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Metro Warszawskie Sp. z o.o. w Warszawie

W działalności naszej Spółki konsekwentnie realizujemy zasadę stałego doskonalenia funkcjonowania spółki, zarówno w obszarze świadczenia przewozów pasażerskich, jak i utrzymania i eksploatacji infrastruktury metra. Potwierdzeniem osiągania założonych celów są wyniki prowadzonego od wielu lat badania opinii pasażerów.

 

 

 

 Każdego dnia z warszawskiego metra korzysta ponad pół miliona osób, dlatego tym bardziej cieszy nas, że tak znacząca większość z nich jest zadowolona z usług Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Corocznie ponad 95% pasażerów pozytywnie ocenia poziom naszych usług.

W kluczowych wskaźnikach, takich jak punktualność czy bezpieczeństwo również uzyskujemy bardzo dobre rezultaty – około 90% wskazań pozytywnych. Wysokie oczekiwania nakładają na nas zobowiązanie do osiągania wyśrubowanych parametrów gotowości technicznej.

Dzięki wysokiej jakości pracy utrzymujemy na właściwym poziomie przychody z tytułu wykonanej pracy przewozowej, a także z usług dodatkowych, takich jak wynajem powierzchni reklamowych czy inwestorstwo zastępcze.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. pełni rolę inwestora zastępczego dla budowy centralnego odcinka II linii. Zamówiliśmy 35 jednoprzestrzennych, nowoczesnych i ekologicznych pociągów typu Inspiro. Oba te przedsięwzięcia są dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. To przełomowy czas dla metra w Warszawie.

Dla naszej spółki niezwykle ważne będzie utrzymanie wysokich parametrów eksploatacyjnych i ekonomicznych oraz dalsza modernizacja naszej firmy w celu jak najlepszego świadczenia usług pasażerom.
 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. w Warszawie została wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu 2011 i w Konkursie  Potęgi Biznesu 2011.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *