Rynek niepubliczny - aniołowie biznesu

Gwarancje PLG dla klientów SGB

5 grudnia 2012 r. w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego została podpisana Umowa portfelowej linii gwarancyjnej (PLG) pomiędzy BGK a Spółdzielczą Grupą Bankową.

 

SGB–Bank S.A. – podpisanie Umowy Portfelowej Linii Gwarancyjnej (PLG)

W dniu 5 grudnia 2012 r. w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego została podpisana Umowa portfelowej linii gwarancyjnej (PLG) pomiędzy BGK a Spółdzielczą Grupą Bankową.

To pierwsza umowa o współpracy rozpoczynająca sprzedaż nowego produktu wprowadzonego do oferty BGK – gwarancji PLG.

Umowa PLG to kolejna umowa o współpracy zawarta przez SGB-Bank S.A. z BGK w zakresie portfelowych produktów poręczeniowych. Klienci SGB–Banku S.A. i Zrzeszonych Banków Spółdzielczych coraz częściej korzystają z poręczeń oferowanych w ramach Portfelowej Linii Poręczeniowej (PLP). Dynamicznie rosnąca sprzedaż produktu potwierdza, że przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z tej formy zabezpieczenia kredytu.

Gwarancją PLG można zabezpieczyć do 60% kwoty kredytu obrotowego. Gwarancje udzielane są od kwoty 100 tys. zł do 3,5 mln zł. Oferta skierowana jest do przedsiębiorców z sektora MŚP.

Gwarancje PLG są kolejnym instrumentem zabezpieczającym spłatę kredytu wprowadzonym do oferty BGK celem wspierania bieżącego finansowania oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Zwiększają one dostępność do kredytu, szczególnie w sytuacji, kiedy firma nie posiada wystarczającego zabezpieczenia wymaganego przez bank udzielający kredytu.

Gwarancje udzielane w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej mają rynkowy charakter i stanowią pierwszy etap wdrażania przez BGK do swojej oferty gwarancji udzielanych w ramach programu pomocy de minimis.

źródło: www.sgb.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *