Edukacja

Nowoczesne kształcenie z tradycjami

„Profesjonalizm i rzetelność w działaniu pozwoliły nam na wypracowanie, a następnie utrzymanie pozycji niekwestionowanego lidera na mazowieckim rynku usług edukacyjnych, niezależnie od zmieniających się istotnych uwarunkowań prawnych i ekonomicznych”, ocenia Robert Lenart, prezes Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

 

Robert Lenart, prezes Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie od przeszło 140. lat świadczy usługi edukacyjne adresowane do różnych grup odbiorców. Od lat niezmienne pozostają też priorytety determinujące naszą działalność – solidność i wiarygodność w podejściu do każdego klienta, konsekwentne wprowadzanie nowych kierunków i programów kształcenia, stałe unowocześnianie bazy dydaktycznej.
 Obecnie wyspecjalizowane jednostki szkoleniowe Zakładu znajdują się na terenie województwa mazowieckiego oraz części województwa łódzkiego. Główna siedziba mieści się w Warszawie przy ulicy Podwale 13, a poza stolicą placówki zlokalizowane są w Ciechanowie, Kutnie, Płocku, Radzyminie, Siedlcach i Wyszkowie.

 

Oferując różnorodne formy edukacji, realizowane zarówno w trybie kursowo-seminaryjnym, jak i szkolnym, umożliwiamy osobom w różnym wieku zdobycie wykształcenia lub nowych kwalifikacji, doskonalenie zawodowe, a także uzyskanie konkretnych uprawnień  zawodowych. Osoby zainteresowane kształceniem u nas mogą wybierać z szerokiego spektrum szkoleń i kursów lub podjąć naukę w szkołach różnego profilu i szczebla posiadających uprawnienia placówek publicznych.
 
W swojej działalności dbamy przede wszystkim o zaspokojenie potrzeb edukacyjnych naszych klientów i dlatego – niezależnie od stałego podnoszenia poziomu i jakości kształcenia – do programów nauczania wprowadzamy nowe, atrakcyjne kierunki i specjalności, których profil skorelowany jest z dynamicznie zmieniającymi się wymogami współczesnego rynku pracy. Profesjonalizm i rzetelność w działaniu pozwoliły nam na wypracowanie, a następnie utrzymanie pozycji niekwestionowanego lidera na mazowieckim rynku usług edukacyjnych, niezależnie od zmieniających się istotnych uwarunkowań prawnych i ekonomicznych.


Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie został wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu 2011 i w Konkursie Efektywna Firma 2011.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *