Artykuły

Uzupełnienie składu Zarządu Banku BPS SA

Image17 stycznia 2013 r. Rada Nadzorcza Banku BPS S.A. powołała Pana Andrzeja Kołatkowskiego do Zarządu Banku obecnej kadencji. Decyzją tą uzupełniono dotychczasowy 3-osobowy skład Zarządu Banku. Pan Andrzej Kołatkowski obejmie stanowisko Wiceprezesa Zarządu od 1 lutego 2012 r.

 
Pan Andrzej Kołatkowski był ostatnio Wiceprezesem Zarządu w Banku PKO BP. Wcześniej pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Banku Współpracy Europejskiej.

 Image

W latach 1992-1998 był członkiem Zarządu Banku Handlowego w Warszawie, a następnie Pełnomocnikiem Zarządu ds. Organizacji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego i Prezesem Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego. W latach 1989-1992 był Dyrektorem Departamentu Polityki Finansowej i Analiz w Ministerstwie Finansów. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Wydziału Finansów i Statystyki.

źródło: Biuro Komunikacji Banku BPS SA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *