Rynek niepubliczny - venture capital

Private equity w Polsce  – co przyniesie rok 2013?

W ubiegłym roku fundusze private equity skupiały się głównie na zwiększaniu wartości spółek, w które zainwestowały. Nie brakowało jednak ciekawych zakupów i udanych wyjść z inwestycji. Jaki będzie obecny rok?

 
O ocenę minionego roku i prognozę na 2013 r. poprosiliśmy zarządzających funduszami.
– Duża niepewność na światowych rynkach finansowych i ograniczony dostęp do finansowania dłużnego ograniczyły liczbę nowych inwestycji dokonywanych przez fundusze. Zarządzający położyli większy nacisk na współpracę ze spółkami portfelowymi na poziomie operacyjnym, dbając tym samym o podstawy do wzrostu ich wartości w przyszłości – mówi Przemysław Danowski, Dyrektor Inwestycyjny w Warsaw Equity Group. Na rynku nie brakowało jednak dużych, ciekawych transakcji, a cały rok można uznać za udany (jak chociażby przejęcie Eko Holding przez fundusz Advent, czy sprzedaż Grupy Lux Med przez fundusz Mid Europa Partners międzynarodowej grupie Bupa). – Aktywność inwestycyjna funduszy PE/VC w 2012 r. była zbliżona w Polsce do tej z roku 2011. To nieźle, jeśli weźmiemy pod uwagę ogólną sytuację w gospodarce – dodaje Danowski. Na oficjalne dane EVCA jeszcze trzeba poczekać, ale pod względem pozyskiwania środków, zeszły rok można uznać za podobny do 2011, w którym zebrano w Polsce łącznie na potrzeby funduszy PV/VC 442,6 mln euro. Wynik ten stanowił wzrost względem 2010 r. o 42 proc.
– Ubiegły rok był czasem przygotowania na kolejne lata, kiedy to pojawią się wyjścia z inwestycji i zwiększymy liczbę nowych projektów, w które będziemy się angażować – mówi Maciej Hazubski, Prezes IQ Partners. Zdaniem zarządzających, w roku 2013, więcej firm będzie szukało wsparcia funduszy. Podstawową przyczyną jest utrzymująca się od kilku lat niska dostępność kapitału (szczególnie kredytów bankowych). Istotnym powodem jest jednak również know-how dostarczane przez fundusz, a więc znajomość danego rynku i relacje biznesowe, które mogą bardzo pomóc każdemu przedsiębiorcy.
Plany inwestycyjne na 2013 r.
Trudne czasy to jednocześnie okazja do korzystnych zakupów. – Niepewność panująca na giełdzie, problem z pozyskaniem finansowania dłużnego, spowolnienie gospodarcze, które przełoży się na niższe wyceny spółek. Tradycyjnie skorzystają na tym głównie inwestorzy zagraniczni, którzy dostarczają ponad 90 procent kapitału funduszom inwestującym na polskim rynku – mówi Konrad Grabowski, Zarządzający Portfelem Private Equity w Wealth Solutions. Gdzie zarządzający będą szukać zysków?
– Oczekuję zwiększenia udziału transakcji związanych z restrukturyzacją biznesów. Z drugiej strony, wraz z dynamicznym rozwojem ekosystemu wokół inwestycji typu venture capital i coraz lepszym przygotowaniem projektów, powinniśmy zaobserwować wzmożoną aktywność inwestycyjną wokół biznesów będących we wczesnej fazie rozwoju – mówi Przemysław Danowski z Warsaw Equity Group. – Szanse na osiągnięcie zadowalającej stopy zwrotu widzimy w inwestycjach w mniejsze spółki operujące w niszach rynkowych, gdzie poprzez procesy restrukturyzacji i inwestycji w moce produkcyjne można uzyskać wzrosty zarówno przychodów, jak i rentowności umożliwiające uzyskanie wysokich stóp zwrotu – dodaje Adam Chełchowski z Capital Partners. Jednak nie tylko te rynki mogą być interesujące dla funduszy w obecnym roku. – Stawiamy na inwestycje w sektor dóbr konsumpcyjnych i handlu, branże związane z ochroną zdrowia i środowiska, a także biznesy technologiczne – dodaje Danowski.
Wyjścia, zakupy i nowe drogi pozyskiwania kapitału
Obecny rok zachęcać może zarządzających do bardziej aktywnej polityki inwestycyjnej, co znajduje również odbicie w ich tegorocznych planach. – Jesteśmy bardzo ciekawi co przyniesie 2013 r. Zamierzamy skoncentrować się na kontynuowaniu naszej dotychczasowej działalności, przeznaczając na inwestycje kwotę ok. 10 mln zł. Będziemy również poszukiwać możliwości wyjść z kilku inwestycji oraz znalezienia kolejnych rund finansowania, dla naszych najbardziej dynamicznie rozwijających się spółek. – mówi Maciej Hazubski.
Jednak nie tylko fundusze przygotują się na tegoroczne inwestycje. Inwestycje typu private equity oraz venture capital otwierają się bowiem obecnie na inwestorów indywidualnych, którzy do tej pory mieli marginalny udział w tym rynku. Możliwość wejścia na ten rynek stworzyła spółka Wealth Solutions – specjalizująca się w oferowaniu inwestycji alternatywnych. – Mamy świadomość, że rok 2013 będzie szczególnie dobrym okresem na rozpoczynanie inwestycji typu private equity. Dlatego postanowiliśmy utworzyć grupę składającą się z inwestorów indywidualnych. Zgromadzony w ten sposób kapitał zamierzamy ulokować w wybrane projekty naszych partnerów – mówi Grabowski. Są nimi: IQ Partners, Warsaw Equity Group, Capital Partners, Total FIZ oraz Xevin Investments.
 
źródło: Wealth Solutions

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *