Artykuły

Spotkanie wicepremiera Piechocińskiego z mediami regionalnymi

Najważniejsze działania Ministerstwa Gospodarki oraz plany prac resortu na najbliższą przyszłość były głównymi tematami spotkania wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego z przedstawicielami mediów regionalnych.

Dziennikarze reprezentujący redakcje z całej Polski odwiedzili MG 1 lutego 2013 r.

Wicepremier Janusz Piechociński przedstawił główne wskaźniki makroekonomiczne polskiej gospodarki. – Zgodnie z danymi GUS, PKB Polski w 2012 roku był wyższy o 2 proc. w porównaniu z rokiem 2011. Wynik ten, zwłaszcza na tle innych państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz w obliczu trwającego kryzysu na światowych rynkach, świadczy o dobrej kondycji gospodarczej naszego kraju – powiedział.

Zdaniem wicepremiera Piechocińskiego, dobry wynik PKB to m.in. rezultat zwiększającej się atrakcyjności inwestycyjnej Polski. – Przyciągamy inwestycje zagraniczne za pomocą instrumentów wsparcia, takich jak specjalne strefy ekonomiczne i pomoc na inwestycje o istotnym znaczeniu dla gospodarki – wymienił. – Dbamy również o polskich przedsiębiorców działających za granicą. W tym celu opracowaliśmy program promocji polskiej gospodarki, który wesprze najbardziej perspektywiczne branże oraz zwiększy rozpoznawalność rodzimych produktów na świecie – podkreślił.

Szef resortu gospodarki poinformował także o najważniejszych działaniach MG związanych z doskonaleniem prawa gospodarczego. – Pracujemy obecnie nad czwartą już ustawą deregulacyjną – powiedział. – Chcemy również zwiększyć wskaźnik przeżywalności polskich przedsiębiorstw zagrożonych likwidacją upadłości. Pomogą w tym: przygotowana w MG „Polityka Nowej Szansy” oraz opracowane razem z resortem sprawiedliwości zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym – zaznaczył.

Wicepremier Piechociński przypomniał również o swojej wizycie na Śląsku 30 stycznia 2013 r., podczas której spotkał się z zarządami i przewodniczącymi rad nadzorczych spółek węglowych oraz rozmawiał z górniczymi związkami zawodowymi. – Chciałbym zapewnić, że nie są planowane zwolnienia w górnictwie. Zmniejszenie zatrudnienia w sektorze będzie związane z przejściem na emeryturę 7 tys. osób – powiedział.

W spotkaniu z mediami regionalnymi w MG wzięli także udział wiceministrowie gospodarki: Ilona Antoniszyn-Klik, Grażyna Henclewska oraz Mariusz Haładyj. Wiceminister Antoniszyn-Klik przedstawiła najważniejsze instrumenty wspierania inwestycji oraz programy Go China! i Go Africa!. Wiceminister Henclewska zaprezentowała Politykę Nowej Szansy, której celem jest przeciwdziałanie upadłościom przedsiębiorstw. Wiceminister Haładyj poinformował natomiast o pracach MG związanych z doskonaleniem prawa gospodarczego.

 

źródło: www.mg.gov.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *