Aktualności

Nowy członek Klubu Nowoczesnego Biznesu

Janusz Siepioła, prezes zarządu Spółdzielni"Agro" w Małdytach, został kolejnym członkiem Klubu Nowoczesnego Biznesu. Spółdzielnia Agro w Małdytach została wyróżniona w  VI i VII edycjach Konkursu Gepardy Biznesu.

 

Spółdzielnia Agro w Małdytach została wyróżniona w  VI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2011 na podstawie wyników finansowych za lata 2008-2010, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

 

Spółdzielnia Agro w Małdytach została wyróżniona również w  VII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2012 na podstawie wyników finansowych za lata 2008-2010, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit oraz podanych przez siebie za rok 2011.

 

Wyniki finansowe Spółdzielnia Agro w Małdytach
  2008 2011
Zysk netto (w tys. zł)  87 279
Kapitał własny (w tys. zł)  2176 4726
Wartość księgowa (w tys. zł)  2263 5005
     
Wskaźniki giełdowe    
C/Z  marzec 2009 10,51  
C/Wk  marzec 2009 1,02  
C/Z marzec  2012 9,23  
C/Wk marzec  2012 1,22  
     
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Z 914  
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Wk 2308  
Suma wartości rynkowej w marcu 2009 z 2 wskaźników (w tys. zł)  3223  
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 1611  
     
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z 2571  
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk 6106  
Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł)  8677  
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średnia  4339  
     
Dynamika wartości rynkowej od marca 2009 r. do marca 2012 r. (w proc.)  169  

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu    

 

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

 
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
 
C/Z w marcu 2009 r.:  10,51.
C/WK w marcu 2009 r.:  1,02. 

C/Z w marcu 2010 r.:  20,79.
C/WK w marcu 2010 r.:  1,55.   

C/Z w marcu 2011 r.:  15,86.
C/WK w marcu 2011 r.:  1,61.   

C/Z w marcu 2012 r.:   9,23
C/WK w marcu 2012 r.:  1,22   

 źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 
W VII edycji Konkursu Gepardy Biznesu liczymy dynamikę wartości rynkowej firmy w okresie od marca 2009 do marca 2012. Firmy, których wartość rynkowa wzrosła o minimum 10 proc. uznajemy za Gepardy Biznesu 2012. 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *