Aktualności

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Piekary w Legnicy Gepardem Biznesu 2012

ImageGminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Piekary w Legnicy zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2012, gdyż jej wartość rynkowa w latach 2009-2012 wzrosła o 39 %.

 

Wyniki finansowe Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Piekary w Legnicy
Rok 2008 2011
Zysk netto (w tys. zł)  7 24
Kapitał własny (w tys. zł)  945 982
Wartość księgowa (w tys. zł)  952 1006
     
Wskaźniki giełdowe    
C/Z  marzec 2009 10,51  
C/Wk  marzec 2009 1,02  
C/Z marzec  2012 9,23  
C/Wk marzec  2012 1,22  
     
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Z 74  
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Wk 971  
Suma wartości rynkowej w marcu 2009 z 2 wskaźników (w tys. zł)  1045  
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 522  
     
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z 222  
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk 1227  
Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł)  1449  
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średnia  724  
     
Dynamika wartości rynkowej od marca 2009 r. do marca 2012 r. (w proc.)  39  
     

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2008-2010, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit, oraz informacji za 2011 r., podanych przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska Piekary w Legnicy.

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Piekary w Legnicy może już używać tytułu Gepard Biznesu 2012 bezterminowo.      

 

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

 
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
 
C/Z w marcu 2009 r.:  10,51.
C/WK w marcu 2009 r.:  1,02. 

C/Z w marcu 2010 r.:  20,79.
C/WK w marcu 2010 r.:  1,55.   

C/Z w marcu 2011 r.:  15,86.
C/WK w marcu 2011 r.:  1,61.   

C/Z w marcu 2012 r.:   9,23
C/WK w marcu 2012 r.:  1,22   

 źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 
W VII edycji Konkursu Gepardy Biznesu liczymy dynamikę wartości rynkowej firmy w okresie od marca 2009 do marca 2012. Firmy, których wartość rynkowa wzrosła o minimum 10 proc. uznajemy za Gepardy Biznesu 2012. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *