Aktualności

Implix Sp. z o.o. w Gdańsku Gepardem Biznesu 2012

ImageImplix Sp. z o.o. w Gdańsku zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2012, gdyż jej wartość rynkowa w latach 2009-2012 wzrosła o 41 %.

 

Wyniki finansowe Implix Sp. z o.o. w Gdańsku
Rok 2008 2011
Zysk netto (w tys. zł)  3038 3683
Kapitał własny (w tys. zł)  10165 20933
Wartość księgowa (w tys. zł)  13203 24616
     
Wskaźniki giełdowe    
C/Z  marzec 2009 10,51  
C/Wk  marzec 2009 1,02  
C/Z marzec  2012 9,23  
C/Wk marzec  2012 1,22  
     
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Z 31929  
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Wk 13467  
Suma wartości rynkowej w marcu 2009 z 2 wskaźników (w tys. zł)  45396  
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 22698  
     
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z 33994  
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk 30032  
Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł)  64026  
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średnia  32013  
     
Dynamika wartości rynkowej od marca 2009 r. do marca 2012 r. (w proc.)  41  
     

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2008-2010, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit, oraz informacji za 2011 r., podanych przez Implix Sp. z o.o. w Gdańsku.

Implix Sp. z o.o. w Gdańsku może już używać tytułu Gepard Biznesu 2012 bezterminowo.      

 

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

 
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
 
C/Z w marcu 2009 r.:  10,51.
C/WK w marcu 2009 r.:  1,02. 

C/Z w marcu 2010 r.:  20,79.
C/WK w marcu 2010 r.:  1,55.   

C/Z w marcu 2011 r.:  15,86.
C/WK w marcu 2011 r.:  1,61.   

C/Z w marcu 2012 r.:   9,23
C/WK w marcu 2012 r.:  1,22   

 źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 
W VII edycji Konkursu Gepardy Biznesu liczymy dynamikę wartości rynkowej firmy w okresie od marca 2009 do marca 2012. Firmy, których wartość rynkowa wzrosła o minimum 10 proc. uznajemy za Gepardy Biznesu 2012. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *