Artykuły

Banki spółdzielcze coraz mocniej wspierają firmy

 ImageW 2012 r. aktywa banków spółdzielczych wzrosły do 85,5 mld zł, a ich zysk netto wyniósł 979,5 mln zł.  Wartość kredytów udzielonych przez nie przedsiębiorstwom wzrosła aż o 18,7 proc. do 14,5 mld zł, gdy w bankach komercyjnych ten przyrost był znacznie niższy – 3,3 proc.

 
Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w 2012 r. aktywa banków spółdzielczych wzrosły w 2012 r. o 9,5 proc. do 85,8 mld zł, co stanowiło 6,34 proc. aktywów sektora bankowego w Polsce.

Aktywa banków spółdzielczych w 2012 r. rosły szybciej niż aktywa banków komercyjnych – 4,3 proc. 

W 2012 r. banki spółdzielcze  osiągnęły 979,5 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 9 proc. w stosunku do 2011 roku.

Depozyty sektora niefinansowego w bankach spółdzielczych 31 grudnia 2012 r. miały wartość 66,2 mld zł, czyli 9,15 proc. depozytów sektora niefinansowego, zgromadzonych w sektorze bankowym.

Wartość kredytów udzielonych przez banki spółdzielcze wzrosłą o 9,45 proc. do 48,46 mld zł. Stanowiło to 5,98 proc. kredytów udzielonych przez sektor bankowy.

Wartość kredytów udzielonych przez banki spółdzielcze przedsiębiorstwom wzrosła o 18,7 proc. do 14,5 mld zł, czyli 5,34 proc. wartość kredytów udzielonych przedsiębiorstwom przez sektor bankowy.

W bankach komercyjnych przyrost kredytów dla przedsiębiorstw był znacznie niższy – wyniósł tylko 3,3 proc, a w oddziałach instytucji kredytowych nastąpił duży spadek o 26,6 proc.

Banki spółdzielcze kredytują głównie małe i średnie firmy. Kredyty dla dużych przedsiębiorstw to tylko 0,28 mld zł. Największy wzrost w 2012 r. odnotowały w kredytowaniu nieruchomości MSP – aż o 56,8 proc.

 

Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Nowoczesnego Biznesu

 

 

źródło danych: www.knf.gov.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *