Ochrona zdrowia

Dobre odbierania szpitala przez pacjentów

„Na sukces naszej placówki bez wątpienia mają wpływ wszelkie działania prowadzące do optymalizacji kosztów, współpraca wszystkich zespołów w szpitalu oraz inwestycje połączone z zakupem wysokiej jakości specjalistycznego sprzętu”, wyjaśnia Anna Czech, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie.


Anna Czech, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie jest nowoczesną placówką we wschodniej części Małopolski, która działa od 20 lat (szpital rozpoczął działalność w 1993 r.).  Prowadzimy lecznictwo zamknięte na 642 łóżkach (w tym: 16 Szpitalny Oddział Ratunkowy). Większość łóżek to łóżka o charakterze ostrym, z 20 oddziałów 11 ma charakter zabiegowy. Szpital przyjmuje głównie pacjentów z terenu miasta Tarnowa oraz powiatów tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego i terenów należących obecnie do woj. podkarpackiego. Szpital prowadzi 23 Specjalistyczne Poradnie Konsultacyjne.
 
 
 
W ostatnich latach działalności nasza placówka może pochwalić się wysoką płynnością bieżącą, terminowym regulowaniem zobowiązań, niezaleganiem z płatnościami, wysoką rentownością oraz wysoką efektywnością gospodarowania majątkiem.
Bardzo ważnym elementem jest także wzrost kapitału własnego placówki – w 2009 roku wyniósł on 80 mln 870 tys. zł, a w 2010 roku był już ponad 6 mln 300 tys. zł wyższy. To zostało zauważone przez niezależnych ekspertów z czołowej wywiadowni gospodarczej Dun&Bradstreet, działających na zlecenie miesięcznika Forbes, który przyznał szpitalowi Diament Forbesa.
Na sukces naszej placówki bez wątpienia mają wpływ wszelkie działania prowadzące do optymalizacji kosztów, czyli m.in. wprowadzenie budżetowania kosztów w poszczególnych komórkach, dostosowanie wielkości zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych pacjentów, zracjonalizowanie bazy łóżkowej na poszczególnych oddziałach na podstawie analizy ich wykorzystania, informatyzacja jednostki.
Przeprowadzone w szpitalu inwestycje połączone z zakupem wysokiej jakości specjalistycznego sprzętu przyczyniają się do sukcesu naszej placówki. To również skuteczne aplikowanie o środki unijne. Szpital zdobył blisko 1,5 mln zł na usprawnienie systemu informatycznego z MRPO, rozpoczynamy również realizację projektu z Funduszu Szwajcarskiego – modernizację instalacji grzewczej i wykorzystania energii odnawialnej
o wartości 8 mln zł  z Funduszu Szwajcarskiego.
Nasz sukces to przede wszystkim ludzie i ich zaangażowanie – współpraca wszystkich zespołów w szpitalu przyczynia się do dobrego odbierania szpitala przez pacjentów.

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie został wyróżniony w Konkursie Gepardy Biznesu 2011.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *